Szukaj
Kontakt
E-mail

Wilo-Plavis-...C-2G

Powrót do przeglądu

12.03.2018

Ciche i ekonomiczne pompy do odprowadzania kondensatu 2-giej generacji.

Od 26 września 2015 roku obowiązują przepisy dyrektyw ErP wprowadzające wymogi w zakresie efektywności energetycznej dla kotłów grzewczych gazowych i olejowych oraz pomp ciepła itp. Minimalne wymogi dyrektywy ErP dotyczące efektywności energetycznej kotłów odpowiadają poziomowi, który spełniają tylko kotły kondensacyjne. Wiąże się to w praktyce z wycofaniem ze sprzedaży konwencjonalnych kotłów gazowych i olejowych. Jedynym wyjątkiem będą kotły z otwartą komorą spalania jednofunkcyjne o mocy do 10 kW oraz dwufunkcyjne o mocy do 30 kW.

Kondensacja

Produktem ubocznym działania kotłów kondensacyjnych jest powstawanie kondensatu (skroplin). Wytrącanie wody jest nieuniknione i następuje w wyniku osiągnięcia temperatury nasycenia pary wodnej, gdy temperatura powierzchni jest niższa od temperatury otaczającego powietrza. Wymienniki ciepła kotłów kondensacyjnych charakteryzują się wyższą mocą w porównaniu do kotłów konwencjonalnych lub mówiąc inaczej, posiadają zdolność do schłodzenia spalin do niższej temperatury, tj. takiej, poniżej której para wodna zawarta w spalinach ulega skropleniu i oddaje ciepło, podnosząc jednocześnie sprawność energetyczną kotła. Im wyższa zawartość wodoru w paliwie, tym większa ilość pary wodnej spalanym gazie.

Skropliny ze względu na zmniejszoną zawartość składników mineralnych posiadają mniejszą zawartość pH niż wartość neutralna (wartość neutralna = pH 7). Agresywność zwiększa się wraz ze zmniejszającą się zawartością składników mineralnych. Zgodnie z niemieckimi wytycznymi (np. ATV A251) skroplin nie należy odprowadzać bezpośrednio do kanalizacji, jeśli proporcje mieszanki pomiędzy ściekami zawierającymi fekalia (wysoki współczynnik pH przed wydzieleniem siarkowodoru) a skroplinami (niski współczynnik pH) klasyfikowane są jako wątpliwe.

Odprowadzanie bez neutralizacji:

  • Instalacje o mocy do 25 kW kwalifikowane są bez zastrzeżeń, ponieważ można założyć dostateczne przemieszanie powstających skroplin.
  • Instalacje o mocy do 200 kW kwalifikowane są jako zastrzeżeń, o ile 25-krotna objętość ścieków w stosunku do skroplin wprowadzana jest do tego samego punktu wejściowego, gdyż również i w tym przypadku stosunek przemieszania jest wystarczający.
  • Większe instalacje wymagają ogólnej neutralizacji przed wprowadzeniem do urządzenia przetłaczającego skropliny lub do kanalizacji.

Współczynnik pH

Współczynnik pH opisuje kwasowość wody lub stężenie jonów wodorowych. Składnikami wody mogą być m.in. składniki kwasu solnego, azotowego, siarkowego lub węglowego. Ponadto na agresywność wody wpływ mają siarczany, tłuszcze, benzyny i rozpuszczalniki. Z drugiej strony brak minerałów jak ma to miejsce w skroplinach również oznacza wzrost agresywności.

Orientacyjne właściwości skroplin:

  • Opalanie olejem ~ 1,8 do 3,8 pH
  • Opalanie gazem ~ 3,8 do 5,3 pH

Oferta pomp Wilo do odprowadzania kondensatu i skroplin

Wilo oferuje nowy typoszereg urządzeń Wilo-Plavis-...C-2G do odprowadzania kondensatu, gdy urządzenia grzewcze, chłodnicze bądź klimatyzacyjne usytuowane są poniżej poziomu spiętrzania, a kondensat nie może być odprowadzany z naturalnym spadkiem do kanalizacji. Wykonane z tworzywa, odporne na korozję a przy tym lekkie agregaty pompę są idealnym rozwiązaniem do gromadzenia i podnoszenia kondensatu z instalacji chłodniczych/klimatyzacyjnych w domach mieszkalnych jak również obiektach biurowo-usługowych. Zastosowanie wewnętrznej konstrukcji oraz elektrodowych czujników poziomu sprawia że jest to jeden z najbardziej kompaktowych urządzeń dostępnych na rynku. Dla wygody montażu zbiornik można obrócić o 180˚. Dzięki niezwykle ergonomicznej budowie są to urządzenia niemal niewidoczny w instalacji, a cicha praca (<40dB) sprawia że są one dodatkowo całkowicie nieuciążliwe dla użytkowników.

Cechy szczególne/zalety

  • cicha praca
  • niskie zużycie energii
  • wygodny montaź
  • kompaktowa budowa
  • bezpieczeństwo i kontrola pracy

Wilo-Plavis 011-C-2G EASY - idealny do zabudowy naściennej, nad kasetonami, na podłodze. Jest to najmniejszy na rynku agregat do odprowadzania kondensatu i skroplin mogący bez kłopotu przetransportować medium na jedną kondygnację wzwyż (max 4 metry). Posiada jeden kolektor dopływowy oraz kolektor tłoczny z zaworem odcinającym.

Wilo-Plavis 013-C-2G STANDARD - jest idealnym podłączeniem ergonomii z funkcjonalnością. Wyposażona została w 2 dopływy o wygodnie wybieranej średnicy. Dla bezpieczeństwa pracy urządzenie posiada zestyk alarmowy z kablem 1,5 m oraz alarm LED.

Wilo-Plavis 015-C-2G COMFORT - pozwala na podłączenie aż 4 dopływów do urządzenia. W wersji tej dla bezpieczeństwa pracy z kotłami do 200kW wprowadzona została oddzielna komora na granulat do neutralizacji skroplin (granulat 700 gram w zakresie dostawy). Sterownik wyposażony został w alarm dźwiękowy, alarm LED oraz przewód alarmowy (1,5m).