Szukaj
Kontakt
E-mail

Wilo-Stratos PICO

Powrót do przeglądu

02.05.2018

Wilo-Stratos PICO z 5-cio letnią gwarancją.

Gwarancja… najdłuższa na rynku

Wilo-Stratos PICO to seria pomp obiegowych klasy premium dedykowana do systemów ze stale zmieniającym się natężeniem przepływu, a więc obiektów z nowoczesnym ogrzewaniem grzejnikowym lub obecnie tak popularnym – podłogowym. Mogą one pracować także w układach klimatyzacji lub przemysłowych instalacjach cyrkulacyjnych. Ze względu na jakość wykonania, niezawodność i bezpieczeństwo pracy pompy Wilo-Stratos PICO mają wydłużoną gwarancję na okres 5 lat.

Cechy szczególne produktu

• Zastosowanie w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych w temperaturze od +2°C do +110°C.

• Współczynnik EEI ≤ 0,20 (pompa o najwyższej sprawności, regulowana elektronicznie).

• Znamionowy zakres wysokości podnoszenia 1-6 m.

• Maksymalny przepływ 4 m3/h.

• Minimalny pobór mocy – tylko 3 W.

• Wskazanie aktualnego poboru mocy lub aktualnego przepływu i skumulowanej wartości [kWh].

• Wilo-Konektor z kablem zasilającym o długości 2 m i wtyczką z zestykiem ochronnym.

• Dodatkowe funkcje: Dynamic Adapt, funkcja odpowietrzania, praca z obniżeniem, blokada klawiszy i funkcja resetowania.

Wilo-Stratos PICO – pompa w nowoczesnym wydaniu

Wilo-Stratos PICO to bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowanym, silnikiem EC odpornym na prąd przy zablokowaniu oraz zintegrowaną, elektroniczną regulacją wydajności. Zastosowanie konstrukcji bezdławnicowej pozwala na niemal całkowitą redukcję prac serwisowych oraz prawie bezgłośną pracę.

Największą różnicą miedzy zwykłą pompą a Wilo-Stratos PICO jest moduł regulacyjny wyposażony w zielone pokrętło obsługowe oraz duży i czytelny wyświetlacz do ustawiania wszystkich parametrów. Zastosowanie ekranu LCD pozwala nie tylko na wygodną nastawę parametrów pracy, ale również odczyt:

• aktualnego poboru mocy elektrycznej [W];

• aktualnego przepływu [m3/h];

• całkowitego zużycia energii elektrycznej od momentu uruchomienia [kWh];

• sygnalizacji awarii (kody komunikatów).

Obracanie pokrętłem zmienia wskazanie z [W] na [m3/h].

Rodzaje regulacji i funkcje wyróżniające Wilo-Stratos PICO

W instalacjach grzejnikowych praca ze zmienną różnicą ciśnienia (Δp-v).

Wartość zadana różnicy ciśnień H powyżej dopuszczalnego zakresu przepływu jest podwyższana liniowo między ½H i H. Wytworzona przez pompę różnica ciśnienia jest regulowana do aktualnej wartości zadanej. Ten tryb regulacji jest szczególnie przydatny w instalacjach grzewczych z kaloryferami, ponieważ przez zawory termostatyczne redukowane są hałasy związane z przepływem cieczy.

W instalacjach ogrzewania płaszczyznowego praca ze stałą różnicą ciśnienia (Δp-c).

Wartość zadana różnicy ciśnienia H powyżej dopuszczalnego zakresu przepływu jest utrzymywana stale na poziomie ustawionej wartości zadanej aż do maksimum charakterystyki. Firma Wilo zaleca ten rodzaj regulacji w przypadku obiegów ogrzewania podłogowego lub starszych systemów grzewczych z rurami o znacznych wymiarach oraz w przypadku wszystkich zastosowań bez zmiennej charakterystyki sieci rur, jak np. pompy ładujące bojler.

Funkcje ustawiane za pomocą pokrętła to: rodzaj pracy, moc pompy (wysokość podnoszenia), automatyczna praca w trybie obniżenia nocnego, funkcja Reset do zerowania licznika zużycia energii elektrycznej lub do przywracania ustawień fabrycznych, funkcja „Hold” (blokada przycisków) do blokady ustawień.

Funkcje automatyczne to m.in.:

a. automatyczna praca obniżona. Przy włączonym nocnym obniżeniu temperatury realizowanym przez kocioł, pompa dostosowuje się do nocnego obniżenia temperatury instalacji grzewczej, reagując na zmiany z czujnika temperatury. Przełącza się wtedy na minimalną prędkość obrotową, pomimo otwarcia zaworów termostatycznych na większe nastawy. Przy ponownym nagrzaniu instalacji pompa przełącza się automatycznie na ustawiony wcześniej poziom wartości zadanej. Korzystanie z funkcji obniżenia nocnego wymaga zainstalowania pompy na zasilaniu systemu grzewczego, pozwalając na minimalizację zużycia energii. Dla porównania pompy, które nie mają funkcji wykrywania „redukcji nocnej” w okresie zmniejszenia temperatury na kotle i otwarcia głowic termostatycznych przechodzą na maksymalne parametry mocy, co wpływa na wzrost rocznych kosztów energii.

b. Dynamic Adapt to funkcja dynamicznego dostosowania wartości zadanej w zakresie obciążenia częściowego pompy, przy przepływie mniejszym niż połowa wartości projektowej. Przyjmując za punkt wyjścia ustawioną temperaturę zadaną, pompa analizuje zapotrzebowanie na ciepło i na podstawie tej analizy ustawiona wartość zadana jest na bieżąco korygowana w trybie obciążenia częściowego. Wydajność pompy podlega tym samym stałej optymalizacji w zakresie regulacji, aż do osiągnięcia minimum energetycznego. Przy bardzo małych przepływach pompa przechodzi na hydrauliczny tryb czuwania. Jeżeli przepływ wzrośnie na skutek zwiększonego zapotrzebowania na ciepło, automatycznie wzrasta moc i poprzez krótki czas reakcji zapobiega się spadkowi zasilania w systemie grzewczym.

c. funkcja automatycznego odpowietrzania. Czas trwania procedury odpowietrzania po aktywacji wynosi 10 minut i jest odliczany na wyświetlaczu.

Szczegóły
5 years warranty
Wilo-Stratos PICO