Ciepła woda sanitarna

Wykorzystaj wartościową wodę użtkową

Woda to artykuł spożywczy, dla którego obowiązują najwyższe standardy jakości. Dotyczy to także urządzeń technicznych, które regulują i gwarantują zasilenie w ciepłą wodę użytkową. Pompy obiegowe Wilo są rozwiązaniem dla wszystkich, którzy stawiają maksymalne wymagania dotyczące materiału, obsługi i komfortu.

Woda to jeden z najważniejszych surowców na świecie. Z tego powodu ważny jest racjonalny i oszczędny sposób obchodzenia się z jej zasobami. Woda pokrywa powyżej 70 procent powierzchni ziemi, ale tylko niewielki ułamek tej ilości nadaje się do nieograniczonego użycia w postaci wody użytkowej. Ponieważ woda, wykorzystywana jako woda użytkowa, pozyskiwana jest w 70 procentach z wód gruntowych i źródlanych.

Trinkwasser Trinkwasser-Zirkulation
Trinkwarmwasser, Trinkwasserzirkulation
Trinkwarmwasser, Trinkwasserzirkulation
Trinkwarmwasser, Trinkwasserzirkulation
Brandbekämpfung - Automatische Sprinkleranlage

Komfort w postaci ciepłej wody, który się opłaca

Brak cyrkulacji lub zbyt długi przewód często powodują wyciek zimnej wody z kranu i dopiero po pewnym czasie stopniowy wzrost temperatury. Do chwili nagrzania wody do pożądanej temperatury z kranu wypływają litry zimnej wody uzytkowej do odpływu. W celu zmniejszenia marnotrawstwa wody pitnej we własnym domu warto nabyć pompę cyrkulacyjną. Również w obiektach użytkowanych gospodarczo niezawodne zasilanie w ciepłą wodę użytkową stanowi wyzwanie. Pompy obiegowe Wilo spełniają najwyższe standardy jakości dotyczące kontaktu z artykułem spożywczym jakim jest woda, zapewniają bezawaryjną pracę, są niezwykle wydajne i energooszczędne. Ponieważ inteligentna technologia rozwiązuje dwa problemy: Zapewnia szybkie zaopatrzenie w wodę, a równocześnie oszczędza energię i zasoby.

Jakość wody użytkowej

Jakość wody użytkowej regulują i ustanawiają rozporządzenia, różne dyrektywy, zalecenia, przepisy, zwykle regulowane prawnie. Smak wody użytkowej w różnych regionach jest odmienny i zależy od różnorodności minerałów, przenikających do wody z gruntu i skał. Zdrowa i czysta woda użytkowa jest bezbarwna, przejrzysta, neutralna smakowo i zapachowo. Zaopatrzenie w wodę użytkową obejmuje następujące etapy: pozyskiwanie wody, jej uzdatnianie i rozprowadzanie. W obrębie całości łańcucha procesu zaopatrzenia w wodę użytkową niezwykle ważne jest utrzymanie barier zapobiegających zanieczyszczeniu w celu utrzymania konieczności uzdatniania wody w możliwie najniższym stopniu. Jeżeli systemy rozdziału wody są nienagannie zainstalowanie, a do tego podlegają regularnej i profesjonalnej obsłudze i konserwacji, przedostanie się zanieczyszczeń spowodowanych materiałem, substancjami lub bakteriami Legionella nie jest możliwe. Decydującym elementem jakości wody użytkowej jest za to doskonałe zarządzanie systemami, za które odpowiadają podmiot doprowadzający wodę oraz właściciel i użytkownik budynków. W tym zakresie Wilo oferuje wysoką jakość oraz indywidualne spojrzenie na potrzeby klienta, któremu warto zaufać.

Rohwasserentnahme Trinkwassergewinnung aus Grundwasser
Trinkwasser Trinkwasser-Zirkulation

Umożliwienie zaopatrzenia w wodę

W starych budynkach często występuje problem niedostatecznego ciśnienia wody w wodociągu. W celu należytego wykorzystywania możliwości starych urządzeń niezbędne jest podwyższone ciśnienie wody. Wilo dysponuje bardzo szerokim spektrum układów pompowych, które pozwalają na rozwiązanie tych problemów. Należy do nich oczywiście szeroki wybór modeli do zaopatrzenia w wodę użytkową. Nasz produkty obiecują doskonałą jakość wody oraz zgodność z wszelkimi, obowiązującymi przepisami. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu nieistotne jest źródło pochodzenia - możliwe jest użycie wód powierzchniowych i wód gruntowych.

Nasze duże doświadczenie z projektów powiązanych z techniką budynków pozwala na niezawodny charakter naszego wsparcia, zarówno w zakresie projektowania, jak i praktycznej realizacji projektów klientów.

Poprawna instalacja wody użytkowej

Za nienaganną jakość wody, do miejsca jej doprowadzenia do instalacji domowej, odpowiada przedsiębiorstwo wodociągowe. Równocześnie właściciel lub użytkownik budynków ponosi odpowiedzialność za jakość wody w dalszych obszarach instalacji, aż do miejsca jej wypływania z zaworu u klienta. Niezwykłe znaczenie dla spełnienia tego obowiązku i zachowania zalecanych wartości granicznych ma dobrze przemyślany wybór instalacji i rurociągów oraz instalacji pomp.

Profesjonalna instalacja

Profesjonalna instalacja układu pompowego przez certyfikowanego rzemieślnika lub profesjonalnego wykonawcę pozwoli na uniknięcie wielu problemów, zapewniając ochronę wody użytkowej oraz jej zabezpieczenie przed wnikaniem zanieczyszczeń. Zakład instalatorski powinien posługiwać się podczas wykonywania usług wyłącznie produktami, zaopatrzonymi w znak kontrolny akredyto-wanej placówki certyfikacyjnej. W takim przypadku produkty Wilo zawsze zapewnią bezpieczeństwo.

Trinkwarmwasser, Trinkwasserzirkulation

Nasza porada

  • Prace w obrębie instalacji do wody użytkowej należy zlecać wyłącznie profesjonalnym wykonawcom.
  • Obchodzenie się z ciepłą wodą w sposób oszczędny, z należnym szacunkiem, pozwala na oszczędność energii i środków.
  • W celu utrzymania zasobów wody użytkowej i traktowania ich z należytą troską należy unikać usuwania substancji trujących poprzez ich wylewanie do kanalizacji.
  • Naprawa kapiącego kranu z wodą oszczędza nie tylko nerwy, lecz także portfel, a nawet środowisko naturalne. Z kapiącego kranu z wodą może niezauważanie wypłynąć ponad 1000 litrów wody użytkowej rocznie.
  • Woda stagnująca, która przez pewien czas przebywała w rurach instalacji, nadaje się z powodzeniem do podlania kwiatków.