Składowanie ścieków

Niezawodne i trwałe systemy przepompowywania ścieków

Produkty i systemy Wilo wyznaczają nowe standardy w zakresie wydajności. Oferujemy Ci swoje wsparcie na każdym etapie procesu, od projektowania poprzez uruchomienie, aż po konserwację urządzeń. Współpracując z Wilo, otrzymujesz wszystkie produkty od jednego producenta: począwszy od drenażu z domów, poprzez przepompownie ścieków, pośrednie i zbiorcze stacje pomp, aż po systemy odwadniania ciśnieniowego.

Wilo World - Wastewater collection and transport - Wilo-EMUport CORE
Abwasser Abwasserentsorgung außerhalb des Gebäudes - Gebäude
Abwasser Abwasserentsorgung außerhalb des Gebäudes - Gebäude
Abwasser Abwasserentsorgung im Gebäude - Gebäude

Rozwiązania systemowe dla obiektów o podwyższonych wymaganiach w zakresie warunków ramowych

Wszędzie tam, gdzie brakuje kanalizacji, a jej budowa jest niemożliwa lub nieopłacalna, zalecane jest stosowanie odwadniania ciśnieniowego przy użyciu rurociągów o małych średnicach. Nowe studzienki pompowe Wilo-Port 600 i Wilo-Port 800 zostały stworzone z myślą o takich zastosowaniach. Korpusy studzienek z wytrzymałego, niekorodującego polietylenu są zabezpieczone przed siłą wyporu aż do górnej krawędzi. Ponadto cechują się długą żywotnością i są bezpieczne w eksploatacji.

Wilo-EMUport CORE - niezawodne przepompowywanie ścieków z dużych kompleksów przemysłowych i handlowych lub w systemach kanalizacyjnych

Transport dużej ilości ścieków wymaga rozwiązań o najwyższej wydajności i trwałości. Dzięki pompowni z systemem separacji części stałych Wilo-EMUport CORE możliwe jest sprawne i niezawodne odprowadzanie ścieków w systemach kanalizacyjnych lub z dużych kompleksów przemysłowych i handlowych. Wilo oferuje wyjątkowo ekonomiczny, w pełni gotowy do podłączenia system do montażu w studzienkach. Zapewnia on niskie koszty użytkowania i jest niezwykle łatwy w eksploatacji.

Cechy i korzyści:

 • Maksymalna niezawodność działania, dzięki systemowi separacji części stałych.
 • Kompaktowa budowa, zapewniająca ekonomiczną modernizację starych przepompowni.
 • Możliwość montażu w budynku lub w studzience o średnicy od 1500 mm.
 • Długa żywotność i brak podatności na korozję, dzięki zastosowaniu materiałów PE i PUR.
 • Prosta konserwacja, również podczas pracy, dzięki higienicznemu ustawieniu na sucho oraz łatwemu dostępowi z zewnątrz i indywidualnym dla każdego separatora zasuwom odcinającym.
 • Oszczędność energii dzięki wydajnym pompom zatapialnym do ścieków z silnikami w klasie IE3.

Kompleksy handlowe i przemysłowe

Czytaj więcej

Niezawodne odprowadzanie ścieków z budynku

Hotele, lotniska, dworce kolejowe, szpitale lub centra handlowe są budynkami publicznymi o dużej liczbie odwiedzających. Niezdefiniowana liczba osób ma tutaj swobodny dostęp do urządzeń sanitarnych. To stawia duże wymagania pod względem transportu ścieków, ponieważ właśnie w takich budynkach zawartość części stałych zwiększa się w sposób niekontrolowany. Decydując się na Wilo-EMUport CORE, stawiasz na niezawodny system. To kompaktowe urządzenie do przetłaczania z separacją części stałych wg PN-EN 12050-1 jest idealne do instalacji w budynku. Dzięki separacji części stałych jest ono odporne na blokowanie, tym samym przyczyniając się do bezawaryjnej eksploatacji instalacji kanalizacyjnej w budynku.

Korzyści:

 • Maksymalna niezawodność działania i niskie koszty użytkowania dzięki systemowi separacji części stałych gwarantującemu brak zatorów w instalacjach sanitarnych.
 • Gotowy do montażu system wyposażony w niezawodne pompy, armaturę odcinającą, separatory oraz nadrzędny sterownik.
 • Opływowa konstrukcja zbiornika wpływa na brak osadów i samoczynne oczyszczanie się systemu, co gwarantuje bezawaryjną eksploatację.
 • Brak zapachów gwarantuje hermetyczny zbiornik wykonany z PEHD.
 • Oszczędność energii dzięki wydajnym pompom zatapialnym do ścieków z silnikami w klasie IE3.
 • Gwarancja ciągłości pracy nawet w przypadku zalania pompowni dzięki zastosowaniu pomp zatapialnych w klasie IP68.
 • Prosta konserwacja bez konieczności odłączenia urządzenia z eksploatacji dzięki indywidualnemu systemowi odcinającemu dopływ ścieków do separatora.
 • Prosta konserwacja dzięki higienicznemu ustawieniu na sucho, które gwarantuje dostęp do części eksploatacyjnych bez rozhermetyzowania zbiornika.
 • Długa żywotność i brak podatności na korozję dzięki zastosowaniu materiałów PE i PUR.

Systemy kanalizacyjne

Czytaj więcej

Pompownie ścieków Wilo-EMUport CORE z separacją części stałych to ekonomiczny, w pełni gotowy do podłączenia system do montażu w studzienkach. Rozwiązanie generuje niskie koszty eksploatacyjne i jest łatwe w konserwacji. Umożliwia sprawne i niezawodne odprowadzanie ścieków z całych miejscowości lub dużych kompleksów przemysłowych i handlowych. Za pomocą tłoczni Wilo można również modernizować istniejące przepompownie ścieków.

Transport dużej ilości ścieków wymaga rozwiązań o wysokiej wydajności i trwałości. Dodatkowo, modernizacja istniejących, wyeksploatowanych i nieefektywnych systemów jest opłacalna ze względów ekonomicznych.

Możliwa modernizacja

Przepompownie Wilo-EMUport CORE firmy Wilo to efektywne i trwałe urządzenia oferujące szereg korzyści. Przebudowa typowej przepompowni z ustawieniem mokrym na pompownię suchą z systemem separacji części stałych pozwala uzyskać większą higienę i czystość. Konserwacja takiego układu jest także łatwiejsza, szybsza i tańsza. Ponadto pompy są zabezpieczone przed zalaniem (klasa ochrony IP68) i działają również wtedy, gdy studzienka może być czasowo zalana. Aby możliwe było pełne wykorzystanie tych właściwości, firma Wilo oferuje kompleksową koncepcję doradztwa i współpracy przy modernizacji pompowni. W każdym wymagającym tego przypadku przepompownia jest projektowana na nowo, z fachowym uwzględnieniem wszystkich istniejących wymiarów, dopływów, odpływów rurowych oraz indywidualnych wymagań odbiorcy.

Wilo-EMUport Core najważniejsze korzyści:

 • Niezawodność działania i brak zatorów dzięki systemowi separacji części stałych.
 • Kompaktowa budowa zapewniająca możliwość ekonomicznej modernizacji starych przepompowni.
 • Długa żywotność i brak podatności na korozję dzięki zastosowaniu materiału PE i PUR.
 • Prosta konserwacja, również podczas pracy, dzięki higienicznemu ustawieniu na sucho, łatwemu dostępowi z zewnątrz oraz indywidualnym zasuwom odcinającym dla każdego separatora.
 • Bezpieczna eksploatacja również w przypadku zwiększenia zawartości części stałych w ściekach.
 • Możliwość montażu w budynku lub w studzienkach o średnicy od 1500 mm.
 • Oszczędność energii dzięki wydajnym pompom zatapialnym do ścieków z silnikami IE3.

Kompletna przepompownia z polietylenu

Pompownia Wilo -EMUport Core z systemem separacji części stałych to gotowa do podłączenia jednostka z pompami i rozdzielnią sterującą. Urządzenie zaprojektowano jako łatwe w montażu rozwiązanie Plug & Pump. Przepompownia jest tak kompaktowa, że można ją zamontować w studzienkach o średnicy od 1500 mm. Również w przypadku takiego zastosowania komora pompy pozostaje sucha, czysta i wolna od zapachów. Studzienka z polietylenu jest rozwiązaniem nie tylko odpornym na korozję, ale także ekologicznym. Pozwala chronić środowisko naturalne przed wyciekami na zewnątrz, ponieważ jej konstrukcja jest monolityczna i składa się z trwale połączonych szczelnych elementów wykonanych z grubego i trwałego tworzywa. Wszystkie instalacje urządzenia są montowane „pod klucz”. System Wilo-EMUport Core dzięki kompaktowej budowie oraz jakości i trwałości zastosowanych materiałów stanowi atrakcyjną alternatywę dla złożonych konstrukcji z betonu i stali nierdzewnej.

Typy konstrukcji tłoczni

W zakresie oferty Wilo-EMUport Core firma Wilo proponuje systemy z dostosowanymi pompami do ścieków, a tak że aktywnym systemem chłodzącym, do zakresu wydajności do 80 m oraz 600 m³/h.

Po ustaleniu indywidualnych wymagań dotyczących urządzenia następuje dobór i produkcja przepompowni.