Woda brudna i ścieki

Efektywne i ekologiczne odprowadzanie ścieków

Wymogi stawiane pompom i systemom pompowym, w szczególności w zakresie tłoczenia nieoczyszczonych ścieków, zostały bardzo podwyższone w ostatnich latach. Jest to spowodowane w dużej mierze wzrastającą urbanizacją i rosnącymi niedoborami wody. Zmieniają się warunki odprowadzania wody, zwiększa się zawartość elementów stałych w ściekach, a czas pozostawania ścieków w systemie ulega wydłużeniu. Wszystko to sprawia, że koszty cyklu życia pompy nabierają coraz większego znaczenia.

Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów dla sektora wodociągów i kanalizacji pozwoliło nam udostępnić sprawdzone rozwiązania w postaci pomp oraz systemów do odprowadzania ścieków (pompownie sieciowe i tłocznie ścieków) czy systemów kanalizacji ciśnieniowej z nowoczesnym, unikatowym centralnym systemem zarządzania. W ofercie Wilo znajdują się również urządzenia do wyposażania oczyszczalni ścieków, takie jak mieszadła zatapialne o osi poziomej (w tym najlepsze w swojej klasie pod względem energooszczędności mieszadła wolnoobrotowe) i pionowej, mieszadła pompujące i pompy śmigłowe do recyrkulacji osadu czynnego, pompy zatapialne i suchostojące oraz systemy napowietrzania drobnopęcherzykowego ścieków.

Wilo World - Wastewater collection and transport - Wilo-EMUport CORE
Wilo World - Wastewater treatment - mixer, aeroation system
Wilo World - Wastewater treatment - mixer, aeroation system

Składowanie ścieków

Abwasser Abwasserentsorgung im Gebäude - Einzelraum

Transport ścieków


Entwässerung Transportable Entwässerung

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa

Biological treatment with circulation tank

Oczyszczanie ścieków