Zaopatrzenie w wodę

Stworzenie odpowiedzialnego i efektywnego systemu zaopatrzenia w wodę jest możliwe z udziałem Wilo

Woda należy do najbardziej kosztownych zasobów na Ziemi. Wzrastające liczba ludności potrzebuje jej coraz więcej: do picia, mycia, prania, w gospodarstwach rolnych i zakładach przemysłowych. Globalny suchobieg to problem szczególnej wagi, skrywający znaczny potencjał konfliktów. Pozyskiwanie i udostępnianie wody należy zatem do największych wymogów przyszłości. Wilo opracowuje pompy i systemy, pozwalające na wykorzystanie i optymalizację nowych źródeł i metod pozyskiwania wody. Nasze elastyczne rozwiązania gwarantują niezawodne zasilanie i dostosowują się do wymogów w tak różnych budynkach, jak domy wielorodzinne, szkoły i kompleksy przemysłowe. Oferując indywidualne koncepcje i wysokosprawnee technologie świadomie przyspieszamy rozbudowę inteligentnych sieci i rozpowszechnienie decentralnych stacji uzdatniania wody.

Wilo World Segment for Clean Water Utility

Technologia wodna od Wilo

Jako odpowiedzialny oferent systemów Wilo jest w stanie stworzyć cały obieg wody, oferując pompy, osprzęt do pomp oraz usługi serwisowe na najwyższym poziomie. Nasze kompetecje obejmują procedurę pobierania wody (surowej) ze studni lub otwartego zbiornika, wykorzystanie wody deszczowej aż po uzdatnienie wody i zaopatrzenie w wodę odbiorcy. W naszym portfolio nie brak również systemów do podnoszenia ciśnienia. Systemy pomp do odsalania i deszczowni w komercyjnej gospodarce rolnej stanowią uzupełnienie naszej oferty.

Czy to komunalna gospodarka wodna, przemysł, technika budynków i domów, gospodarka rolna, budownictwo czy górnictwo - Wilo zawsze dokłada starań, aby użyć w bieżącym projekcie trwalszych i skutecznejszych rozwiązań.

Nasz jasny cel: udostepnienie najbardziej zaawansowanych technologii w celu zaopatrzenia w wodę.

Wilo-World process level - Water supply and pressure Boosting

Podwyższanie ciśnienia


System przeciwpożarowy


Uzdatnianie wody

Dystrybucja i podwyższanie ciśnienia