Base pump housing

Opis typoszeregu

Wyposażenie/funkcja

Bloki podkładowe do ustawienia na fundamencie pomp blokowych. Złożone z kilku bloków podkładowych (liczba zależy od typu pompy), przewidziane do połączenia śrubowego z cokołami lub stopami przykręcanymi do pompy/silnika. Bloki podkładowe zapewniają bezpieczne mocowanie pompy na fundamencie. Dostępne są różne zestawy dla pompy i silnika.

Ponadto służą one do kompensacji różnicy między pompą a silnikiem, gdy korpus pompy jest większy niż wysokość osi silnika lub na odwrót. Pozwala to zapobiec nierównej pracy pompy i możliwemu przedwczesnemu zużyciu uszczelnienia mechanicznego.

Typoszereg

Base pump housing

Produkt

PDF: Base pump housing

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz