CO-1 Helix V 414/CE+

Specyfikacja

Dane hydrauliczne
 • Ciśnienie na dopływie
  10 bar
 • Maks. ciśnienie robocze p
  16 bar
 • Przyłącze gwintowane po stronie tłocznej DNd
  R 1¼
 • Przyłącze gwintowane po stronie ssawnej DNs
  Rp 1¼
 • Liczba pomp
  1
 • Liczba stopni
  14
 • Liczba pomp rezerwowych
  0
 • Liczba pomp roboczych
  1
 • Liczba pomp Q
  6.5 m³/h
 • Min. temperatura przetłaczanej cieczy Tmin
  3 °C
 • Maks. temperatura przetłaczanej cieczy Tmax
  50 °C
 • Temperatura otoczenia min. Tmin
  5 °C
 • Maks. temperatura otoczenia Tmax
  40 °C
Dane silnika
 • Przyłącze sieciowe
  3~400 V, 50 Hz
 • Tolerancja napięcia
  ±10 %
 • Znamionowa moc silnika P2
  2.20 kW
 • Prąd znamionowy IN
  4.30 A
 • Znamionowa prędkość obrotowa n
  2900 1/min
 • Klasa izolacji
  F
 • Stopień ochrony
  IP55
 • Sprawność silnika ηm 50 % ηM 50%
  84.8
 • Sprawność silnika ηm 75 % ηM 75%
  86.2
 • Sprawność silnika ηm 100 % ηM 100%
  85.9
Materiały
 • Korpus pompy
  1.4301
 • Wirnik
  1.4307
 • Wał
  1.4301
 • Uszczelnienie mechaniczne
  Q1BE3GG
 • Materiał uszczelnienia
  EPDM
 • Materiał orurowania
  1.4307
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  CO-1 Helix V 414/CE+
 • Numer EAN
  4048482252964
 • Numer artykułu
  2536512
 • Masa netto ok. m
  77 kg
 • Masa brutto ok. m
  102.0 kg
 • Długość z opakowaniem
  1200 mm
 • Wysokość z opakowaniem
  1390 mm
 • Szerokość z opakowaniem
  800 mm
 • Właściwość opakowania
  Opakowanie transportowe
 • Rodzaj opakowania
  Europaleta
 • Minimalna ilość zamówienia
  1

Specyfikacja ofertowa

Kompaktowe urządzenie do podnoszenia ciśnienia, do podłączenia pośredniego lub bezpośredniego. Składa się z normalnie zasysającej, pionowej wysokociśnieniowej pompy wirowej ze stali nierdzewnej w wykonaniu dławnicowym. Gotowe do podłączenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie głównej, z urządzeniem sterującym/regulacyjnym dysponującym wszystkimi wymaganymi urządzeniami pomiarowymi i sterującymi.

Do w pełni zautomatyzowanego zaopatrzenia w wodę i podwyższania ciśnienia w budynkach mieszkalnych, biurowych i administracyjnych, hotelach, szpitalach, domach handlowych (w zakresie obowiązywania norm DIN 1988 i DIN EN 806 należy stosować do tego celu instalacje z pompą rezerwową) oraz instalacjach przemysłowych.

Tłoczenie wody użytkowej, wody przemysłowej, wody chłodzącej, wody gaśniczej (z wyjątkiem instalacji przeciwpożarowych zgodnie z normą DIN 14462 oraz z pozwoleniem wydanym przez lokalne urzędy ds. ochrony przeciwpożarowej) lub innych rodzajów wody wykorzystywanej do konsumpcji, które nie są agresywne chemicznie lub mechanicznie dla zastosowanych materiałów i nie zawierają składników powodujących abrazję lub długowłóknistych

Cechy szczególne / zalety produktu

 • Certyfikat WRAS/KTW/ACS dla pompy na wszystkie części mające kontakt z medium (wersja EPDM)
 • Wysokosprawna hydraulika pompy typoszeregu Helix V w połączeniu z silnikami odpowiadającymi normie IE3, łącznie z silnikiem o mocy 0,75 kW i większej (opcjonalnie dla mniejszej mocy silnika)
 • Niezależne od kierunku obrotów uszczelnienie mechaniczne pomp w wersji kasetowej ułatwiającej konserwację
 • Elastyczny projekt latarni umożliwia uzyskanie bezpośredniego dostępu do uszczelnienia mechanicznego
 • Sprzęgło demontowalne do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez konieczności demontażu silnika (od 7,5 kW)
 • Zoptymalizowana hydraulika uwzględniająca straty ciśnienia całego urządzenia
 • Części mające kontakt z medium są odporne na korozję.
 • Całkowicie elektroniczny regulator Economy (CE+) z mikroprocesorem i diodami LED do wskazywania statusu urządzenia, z analogowymi i cyfrowymi modułami wejść i wyjść
 • Kontrola fabryczna i wstępne ustawienie optymalnego zakresu roboczego (w tym świadectwo odbioru w oparciu o EN10204 - 3.1)

Wyposażenie/funkcja

 • Wysokociśnieniowa pompa wirowa ze stali nierdzewnej typoszeregu Helix V
 • Rama główna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgań o regulowanej wysokości do izolacji dźwiękowej
 • Zawór odcinający po stronie ciśnieniowej
 • Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym po stronie tłocznej
 • Ciśnieniowe naczynie przeponowe 8 l, PN 16 z armaturą przelotową wg DIN 4807, strona ciśnieniowa
 • Czujnik ciśnienia (4 – 20 mA), po stronie ciśnieniowej
 • Manometr, po stronie ciśnieniowej
 • Automatyczne sterowanie pracą pompy za pomocą całkowicie elektronicznego

regulatora Comfort (CE+) w obudowie z poliwęglanu w kolorze jasnoszarym (rozruch bezpośredni) lub w obudowie z blachy stalowej RAL 7035 lakierowanej lakierem strukturalnym (rozruch gwiazda-trójkąt), stopień ochrony IP54; regulator składa się z wewnętrznego układu zasilania napięciem sterującym, mikroprocesora oraz analogowych i cyfrowych modułów wejść i wyjść

Obsługa/wskazanie

 • Całkowicie elektroniczny regulator Economy (CE+) z wewnętrznym układem zasilania, mikroprocesorem i diodami LED do wskazywania statusu urządzenia, z analogowymi i cyfrowymi modułami wejść i wyjść
 • Ustawianie parametrów roboczych za pomocą potencjometru
 • Ustawianie trybu pracy pompy i potwierdzanie komunikatów o awarii za pomocą przełącznika R-0-A
 • Wyświetlacz LED (3x7 segmentów, alfanumeryczny) do wyświetlania napięcia zadanego, parametrów regulatora i komunikatów o awarii
 • Diody LED do wskazywania stanu urządzenia (napięcie zasilania/praca/usterka/suchobieg)
 • Zamykany wyłącznik główny

Regulacja

 • W pełni automatyczna regulacja pompy ze stałą prędkością obrotową na podstawie porównania wartości zadanej/rzeczywistej
 • Sygnał czujnika 4 – 20 mA (kontrola przerwy w obwodzie) dla wartości rzeczywistej wielkości regulowanych
 • Dowolny wybór rodzaju pracy pompy (ręczy, wyłączenie, automatyczny)
 • Automatyczne testowe uruchomienie pompy (okresowe uruchomienie pompy):
  • Aktywacja za pomocą przełącznika DIP
  • Czas między dwoma uruchomieniami testowymi wynosi sześć godzin
 • Wyłączenie przy przepływie zerowym na podstawie ciśnienia i czasu
 • Przełącznik H-0-A (ręczny-0-automatyczny): wstępny wybór rodzaju pracy pompy, tryb ręczny w razie awarii regulatora (tryb awaryjny/testowy w sieci, z automatycznie resetowanym zabezpieczeniem silnika), 0 (pompa wyłączona – nie jest możliwe dołączanie przez sterowanie) i Auto (pompa udostępniana do pracy w trybie automatycznym przez sterowanie)

Kontrola

 • Kontrola przerwy w obwodzie nadajnika sygnału
 • Monitorowanie zaniku fazy
 • Monitorowanie prądu silnika przez przetwornik w urządzeniach z rozruchem bezpośrednim
 • Zabezpieczenie przewodów zasilania elektrycznego pompy w przypadku urządzeń z rozruchem bezpośrednim przez bezpiecznik, w przypadku urządzeń z rozruchem gwiazda-trójkąt przez bezpieczniki topikowe i kombinację stycznika oraz przekaźnika zabezpieczającego silnika
 • Kontrola wartości max. i min. w instalacji z ustawianym czasem opóźnienia i wartościami granicznymi
 • Zabezpieczenie przed suchobiegiem za pośrednictwem styku, np. wyłącznika pływakowego lub przełącznika ciśnieniowego
 • Wejście styku ochronnego uzwojenia (WSK) lub zbiorczej sygnalizacji awarii (SSM) pompy w przypadku urządzeń do rozruchu gwiazda-trójkąt
 • Kontrola pęknięcia rury

Interfejsy

 • Bezpotencjałowy styk do zbiorczej sygnalizacji awarii (SSM)
 • Zewnętrzne włączanie/wyłączanie za pośrednictwem styku do dezaktywacji automatycznego trybu instalacji (funkcja aktywowana przełącznikiem DIP)

Zalecane wyposażenie dodatkowe (należy zamawiać oddzielnie)

 • Opcjonalny zestaw WMS do zabezpieczenia przed suchobiegiem
 • Elastyczne rurociągi podłączeniowe lub kompensatory
 • Zbiornik z systemem rozdzielającym
 • Ciśnieniowe naczynie przeponowe

Spełnione normy

 • DIN 1988 (EN 806) - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • DIN 4807 - Ciśnieniowe naczynia przeponowe/przeponowe naczynia wyrównawcze
 • EN 50178 - Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy
 • EN 60204-1 - Wyposażenie elektryczne maszyn
 • EN 60335-1 - Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego
 • EN 60439-1/61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe
 • EN 61000-6-2 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Odporność w środowiskach przemysłowych
 • EN 61000-6-3 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym
Dane eksploatacyjne
 • Przetłaczane medium
  Water
 • Liczba pomp
  1
 • temperatura przetłaczanej cieczy T
  -
 • temperatura otoczenia T
  -
 • Maks. ciśnienie robocze PN
  16 bar
 • Ciśnienie na dopływie
  10 bar
Dane silnika
 • Przyłącze sieciowe
  3~400 V, 50 Hz
 • Znamionowa moc silnika P2
  2.20 kW
 • Prąd znamionowy IN
  4.30 A
 • Znamionowa prędkość obrotowa n
  2900 1/min
 • Klasa izolacji
  F
 • Stopień ochrony silnika
  IP55
 • Stopień ochrony urządzenia sterującego
  IP54
Materiały
 • Korpus pompy
  1.4301
 • Wirnik
  1.4307
 • Wał
  1.4301
 • Uszczelnienie wału
  Q1BE3GG
 • Materiał uszczelnienia
  EPDM
 • Materiał orurowania
  1.4307
Wymiary montażowe
 • Przyłącze gwintowane po stronie ssawnej DNs
  Rp 1¼
 • Przyłącze gwintowane po stronie tłocznej DNd
  R 1¼
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  CO-1 Helix V 414/CE+
 • Masa netto ok. m
  77 kg
 • Numer artykułu
  2536512

Charakterystyki

Economy CO-1 Helix V 403-418/CE+

Economy CO-1 Helix V 403-418/CE+
Economy CO-1 Helix V 403-418/CE+

Schemat zacisków

Helix FIRST V

Helix FIRST V
Helix FIRST V

Informacje dot. zamawiania

Informacje na temat umiejscowienia zamówień
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  CO-1 Helix V 414/CE+
 • Numer EAN
  4048482252964
 • Numer artykułu
  2536512
 • Masa brutto ok. m
  102.0 kg
 • Masa netto ok. m
  77 kg
 • Długość całkowita L
  600.0 mm
 • Wysokość bez opakowania H
  1250 mm
 • Kolor
  zielony / czarny / srebro
 • Właściwość opakowania
  Opakowanie transportowe
 • Rodzaj opakowania
  Europaleta
 • Liczba na warstwę
  1
 • Szerokość bez opakowania L
  525.0 mm
 • Minimalna ilość zamówienia
  1
 • Liczba na paletę
  1

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Numer artykułu 4143727
Wydanie 1607
Numer wersji 08
Format strony A4
Liczba stron 17

PDF (5 MB)

Pobierz

Wilo-Economy CO-1 ..., CO/T-1 ... .../CE+ .../ER, Wilo-Comfort-Vario COR-1 ... ...-GE .../VR

Numer artykułu 2527299
Wydanie 1007
Numer wersji 03
Format strony A4
Liczba stron 33

PDF (3 MB)

Pobierz

CO-1Helix V414/CE-01

PDF (2 MB)

Pobierz

CO-1HELIX V414/CE-01

PDF (3 MB)

Pobierz

CO-1HELIX V414/CE-01

PDF (41 kB)

Pobierz

CO-1HELIX V414/CE-01

PDF (40 kB)

Pobierz

CO-1HELIX V414/CE-01

PDF (40 kB)

Pobierz

PDF: CO-1 Helix V 414/CE+

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz