DDG (4-20mA)

Opis typoszeregu

Rodzaj konstrukcji

-

Wyposażenie/funkcja

Czujnik różnicy ciśnień (DDG) przekształca wartość różnicy ciśnienia hydrostatycznego, które np. pompa generuje w rurociągu, na sygnał elektryczny. Analizy tego sygnału może dokonywać np. moduł sterujący, np. urządzenie regulacyjne WILO, w celu monitorowania zapotrzebowania urządzenia i dostosowania go do pompy.

Połączenie czujnika różnicy ciśnień do punktów pomiarowych ciśnienia wykonane jest za pomocą rur miedzianych Ød = 6 mm. Przyłącza te są wykonane w formie połączeń gwintowych z pierścieniem tnącym.

Możliwe jest mocowanie czujnika za mocą dołączonych elementów mocujących.

Dane techniczne

Dane techniczne

Max. napięcie robocze: 15 — 30 V DC

Napięcie znamionowe: 24 V DC

Wyjście prądowe: 4 — 20 mA

Stopień ochrony: IP55

Zakres pomiaru ciśnienia:

DDG 10: 0 do 1,0 bar

DDG 20: 0 do 2,0 bar

DDG 40: 0 do 4,0 bar

DDG 60: 0 do 6,0 bar

DDG 100: 0 do 10,0 bar

Temperatury

  • Temperatura przetłaczanej cieczy: -20°C do +80°C
  • Temperatura otoczenia: 0°C do +70°C
  • Temperatura składowania: -30°C do +80°C

Zabezp. przed ciśnieniem

  • Nadciśnienie statyczne: 21 bar
  • Nadciśnienie dynamiczne: 2,5 x pmax

Należy unikać ekstremalnych ciśnień górnych – zabezpieczenie mechaniczne.

Obszary zastosowania

Nadaje się do wszystkich znanych typów mediów, takich jak woda grzewcza, woda z elementem lepkim, woda chłodnicza lub zimna.

Ten czujnik nie nadaje się do mediów zawierających olej.

Typoszereg

DDG (4-20mA)

Produkt

PDF: DDG (4-20mA)

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz