Diaphragm pressure vessel DT5 junior

Opis typoszeregu

Zastosowanie

Ciśnieniowe naczynie przeponowe z certyfikatem badania typu do zastosowania w instalacjach wody użytkowej, urządzeniach zaopatrujących w wodę lub w urządzeniach do podnoszenia ciśnienia. Zbiorniki służą do eliminacji skoków ciśnienia w instalacji i zmniejszają częstotliwość załączania pompy/urządzenia.

Wyposażenie/funkcja

Opis DT5 junior

  • Ciśnieniowe naczynie przeponowe do instalacji wody użytkowej, urządzeń do podnoszenia ciśnienia i podgrzewania wody
  • Przepływowe, w komplecie z armaturą przepływową z zaworem odcinającym i spustem
  • Membrana zgodna z KTW C i W 270 wymieniana od 60 l
  • Produkt wykonany i sprawdzony według DIN 4807 T5, DIN DVGW, nr rej.
  • NW-9481AU2123 i NW 9481AT2535
  • Certyfikat według dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE
  • Zielony lub biały, powlekany tworzywem sztucznym wg KTW A
  • Niskie ciśnienie 4,0 bar

Oznaczenie typu

Przykład;

Wilo‐DT5 junior 500

DT5

Ciśnieniowe naczynie przeponowe

500

Pojemność znamionowa w [l]

Typoszereg

Ciśnieniowe naczynie przeponowe DT5 junior

Produkt

PDF: Diaphragm pressure vessel DT5 junior

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz