DrainLift WS 40-50

Opis typoszeregu

Korzyści

 • Szczelna studzienka do montażu nad- i podpodłogowego
 • Elastyczność dzięki dowolnemu doborowi dopływów
 • Zbiornik o dużej pojemności
 • Sprzęgło zewnętrzne z odpornego na korozję tworzywa PUR

Rodzaj konstrukcji

Studzienka z tworzywa sztucznego jako podpowierzchniowa przepompownia lub naziemne urządzenie do przetłaczania

Zastosowanie

Tłoczenie zawierających fekalia lub wstępnie oczyszczonych ścieków, które nie mogą być odprowadzone do kanalizacji przy wykorzystaniu naturalnego spadku oraz do odwadniania przedmiotów znajdujących się poniżej poziomu spiętrzenia.

Zakres dostawy

 • Zbiornik (do układów jedno- i dwupompowych)
 • Zintegrowane orurowanie ze stali nierdzewnej
 • Zasuwa odcinająca z brązu
 • Złącze nadwodne z odpornego na korozję tworzywa sztucznego (PUR) ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym
 • Pokrywa z uszczelką (obciążenie w ruchu pieszym max. 200 kg)
 • Otwornica Ø 124 mm, uszczelka na dopływie DN 100 (do rur o Ø 110 mm)
 • 1 odcinek węża z PVC, Ø 50 mm, z opaskami zaciskowymi do przyłączenia ręcznej pompy membranowej
 • Materiał mocujący do zamocowania na podłożu
 • Instrukcja montażu i obsługi

Notyfikacja! Pompa nie jest objęta zakresem dostawy!

Oznaczenie typu

Przykład:

Wilo-DrainLift WS 40E/x

WS

Przepompownia z tworzywa sztucznego

40

Odpływ ciśnieniowy z instalacji

E

E = system hydroforowy jednopompowy D = układ dwupompowy

x

Wybrany typ pompy

Materiały

 • Zbiornik pompowni: PE
 • Orurowanie: 1.4404
 • Sprzęgło zewnętrzne: PUR
 • Kulowy zawór zwrotny: żeliwo szare
 • Zawór odcinający: Brąz

Opis/budowa

Gotowa do montażu studzienka z tworzywa sztucznego jako jako układ jedno- lub dwupompowy. Studzienka z tworzywa sztucznego ma zintegrowane ożebrowanie zwiększające sztywność konstrukcji i zabezpieczenie przed wyporem, dodatkowo posiada dowolnie konfigurowane dopływy.

Urządzenie można instalować zarówno w budynkach jako urządzenie do przetłaczania, jak i na zewnątrz budynków, podobnie jak zwykłą studzienkę w gruncie

Dane techniczne

 • Dopływ: DN 100/DN 150
 • Odpowietrzanie: DN 70
 • Maksymalne ciśnienie w przewodzie ciśnieniowym: 1,5 bar

Stosowane pompy

Drain TP 50/TP 65

 • Wersja z wirnikiem jednokanałowym lub wirnikiem o przepływie swobodnym
 • Również certyfikat Ex wg ATEX
 • Dostępne wersje na prąd zmienny i prąd trójfazowy
 • Dostępna wersja z zamontowanym wyłącznikiem pływakowym

Drain MTS 40

 • Pompa do ścieków z urządzeniem tnącym
 • Dostępne wersje na prąd zmienny i prąd trójfazowy
 • Również certyfikat Ex wg ATEX

Typoszereg

DrainLift WS 40-50

Produkt

PDF: DrainLift WS 40-50

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz