Economy CO-3 MHI 206/ER

Specyfikacja

Dane hydrauliczne
 • Ciśnienie na dopływie
  6 bar
 • Maks. ciśnienie robocze p
  10 bar
 • Przyłącze gwintowane po stronie tłocznej DNd
  R 2
 • Przyłącze gwintowane po stronie ssawnej DNs
  R 2
 • Liczba pomp
  3
 • Liczba stopni
  6
 • Liczba pomp rezerwowych
  1
 • Liczba pomp roboczych
  2
 • Liczba pomp Q
  8.0 m³/h
 • Min. temperatura przetłaczanej cieczy Tmin
  3 °C
 • Maks. temperatura przetłaczanej cieczy Tmax
  50 °C
 • Temperatura otoczenia min. Tmin
  5 °C
 • Maks. temperatura otoczenia Tmax
  40 °C
Dane silnika
 • Przyłącze sieciowe
  3~400 V, 50 Hz
 • Tolerancja napięcia
  ±10 %
 • Znamionowa moc silnika P2
  1.10 kW
 • Prąd znamionowy IN
  2.80 A
 • Znamionowa prędkość obrotowa n
  2900 1/min
 • Klasa izolacji
  F
 • Stopień ochrony
  IP54
 • Sprawność silnika ηm 50 % ηM 50%
  81.5
 • Sprawność silnika ηm 75 % ηM 75%
  82.7
 • Sprawność silnika ηm 100 % ηM 100%
  82.7
Materiały
 • Korpus pompy
  1.4301
 • Wirnik
  1.4301
 • Wał
  1.4301
 • Uszczelnienie mechaniczne
  BQ1E3GG
 • Materiał uszczelnienia
  EPDM
 • Materiał orurowania
  1.4571
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  Economy CO-3 MHI 206/ER
 • Numer EAN
  4016322660088
 • Numer artykułu
  2520786
 • Masa netto ok. m
  120 kg
 • Masa brutto ok. m
  120.0 kg
 • Długość z opakowaniem
  1200 mm
 • Wysokość z opakowaniem
  1150 mm
 • Szerokość z opakowaniem
  800 mm
 • Właściwość opakowania
  Opakowanie transportowe
 • Rodzaj opakowania
  Europaleta
 • Minimalna ilość zamówienia
  1

Specyfikacja ofertowa

Kompaktowe urządzenie do podnoszenia ciśnienia zgodnie z normą DIN 1988 i DIN EN 806 do pośredniego lub bezpośredniego podłączenia. Składa się z normalnie zasysających, równolegle połączonych, poziomych wysokociśnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dławnicowym. Gotowe do podłączenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie głównej, z urządzeniem sterującym/regulacyjnym dysponującym wszystkimi wymaganymi urządzeniami pomiarowymi i sterującymi.

Do w pełni zautomatyzowanego zaopatrzenia w wodę i podwyższania ciśnienia w budynkach mieszkalnych, biurowych i administracyjnych, hotelach, szpitalach, domach handlowych oraz instalacjach przemysłowych.

Tłoczenie wody użytkowej, wody przemysłowej, wody chłodzącej, wody gaśniczej (z wyjątkiem instalacji przeciwpożarowych zgodnie z normą DIN 14462 oraz z pozwoleniem wydanym przez lokalne urzędy ds. ochrony przeciwpożarowej) lub innych rodzajów wody wykorzystywanej do konsumpcji, które nie są agresywne chemicznie lub mechanicznie dla zastosowanych materiałów i nie zawierają składników powodujących abrazję lub długowłóknistych

Cechy szczególne/zalety produktu

 • Wytrzymała instalacja spełniająca wszystkie wymogi normy DIN 1988 (EN 806)
 • Certyfikat WRAS/KTW dla pomp na wszystkie części mające kontakt z medium (wersja EPDM)
 • Pompy typoszeregu MHI w połączeniu z silnikami klasy IE2 odpowiadającymi normom IEC (od 0,75 kW)
 • Niezależne od kierunku obrotów uszczelnienie mechaniczne pomp
 • Części mające kontakt z medium są odporne na korozję
 • W pełni elektroniczny regulator Economy (ER2/ER3-4) z elektroniką sterującą i diodami LED do wskazywania stanu instalacji, analogowych i cyfrowych wejść i wyjść
 • Kontrola fabryczna i wstępne ustawienie optymalnego zakresu roboczego (w tym świadectwo odbioru w oparciu o EN10204 - 3.1)

Wyposażenie/funkcja

 • Wysokociśnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej typoszeregu MHI
 • Rama główna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgań o regulowanej wysokości do izolacji dźwiękochłonnej
 • Zawór odcinający po stronie ssawnej i tłocznej każdej pompy
 • Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym po stronie tłocznej każdej pompy
 • Ciśnieniowe naczynie przeponowe 8 l, PN16 z armaturą przelotową zgodnie z DIN 4807, strona ciśnieniowa
 • Czujnik ciśnienia (4-20 mA), strona ciśnieniowa
 • Manometr, po stronie tłocznej
 • Automatyczne sterowanie pompą za pomocą całkowicie elektronicznego urządzenia

Regulator Economy (ER) w obudowie z blachy stalowej, struktura RAL 7035, stopień ochrony IP 54, składa się z wewnętrznego układu zasilania napięciem sterującym, elektroniki sterującej, analogowych i cyfrowych wejść i wyjść

Obsługa/wskaźnik

 • W pełni elektroniczny regulator Economy (ER2/ER3-4) z wewnętrznym układem zasilania elektrycznego, z elektroniką sterującą, analogowymi i cyfrowymi wejściami i wyjściami
 • Możliwość ustawiania parametrów roboczych za pomocą potencjometru, przełącznika hakowego i pokrętła
 • Diody do wskazywania stanu urządzenia (praca/usterka/suchobieg)
 • Ustawianie trybu pracy pompy przez przełącznik R-0-A
 • Wyłącznik główny

Regulacja

 • W pełni automatyczna regulacja 2-4 pomp ze stałą prędkością obrotową poprzez porównanie wartości zadanej/rzeczywistej
 • Sygnał czujnika 4-20 mA (kontrola przerwy w obwodzie) dla wartości rzeczywistej wielkości regulowanych
 • Automatyczne, zależne od obciążenia dołączenie pomp(y) obciążenia szczytowego w zależności od wielkości regulowanej ciśnienia – constant, p-c
 • Zoptymalizowane, uwzględniające straty ciśnienia wyłączanie pompy podstawowej następuje poprzez dowolnie ustawiany 2. poziom ciśnienia po aktywacji układu opóźnienia czasowego (1-180 s)
 • Automatyczna, ustawiana zamiana pomp z optymalizacją czasu pracy:
  • Za każdym razem, gdy wystąpi taka potrzeba, następuje zmiana pompy obciążenia podstawowego bez uwzględnienia godzin pracy
  • Zamiana pomp według godzin pracy, cykliczna zamiana pomp – pompa obciążenia podstawowego po upływie sześciu godzin pracy
 • Dowolny wybór trybu pracy pomp (ręczy, wył., automatyczny)
 • Automatyczne okresowe uruchomienie pompy:
  • Z możliwością aktywacji
  • Czas między dwoma przebiegami próbnymi pompy (ok. 10 s) dziesięć godzin
 • Wyłączenie przy przepływie zerowym za pomocą ciśnienia i czasu
 • Przełącznik R-0-A (ręczny-0-automatyczny): Wstępny wybór rodzaju pracy dla każdej pompy, tryb „ręczny” w razie awarii regulatora (tryb awaryjny/testowy w sieci, z zabezpieczeniem silnika), „0” (pompa wyłączona – nie jest możliwe dołączanie przez układ sterowania) i „Auto” (tryb automatyczny pompy aktywowany przez układ sterowania)

Kontrola

 • Wewnętrzna kontrola silnika za pomocą przetwornika lub
 • zewnętrzne zabezpieczenie silnika przez czujnik termistorowy (PTC) lub styk ochronny uzwojenia (WSK)
 • Zabezpieczenie przewodów sieciowych pompy za pomocą bezpieczników urządzenia (bezpieczników topikowych)
 • Kontrola wartości max. i min. w instalacji z ustawianym czasem opóźnienia i wartościami granicznymi
 • Zabezpieczenie przed suchobiegiem za pośrednictwem styku, np. wyłącznika pływakowego lub przełącznika ciśnieniowego
 • Opcjonalne zabezpieczenie przed suchobiegiem za pomocą elektrod i przekaźników poziomu
 • W przypadku usterki automatyczne przełączenie pompy pracującej na pompę rezerwową
 • Wybór reakcji w razie wystąpienia awarii czujnika

Interfejsy

 • Styk bezpotencjałowy (24 V/DC, 1 A) do zbiorczej sygnalizacja awarii (SSM)
 • Wejście styku zabezpieczenia przed suchobiegiem
 • Opcja: Styki bezpotencjałowe (24 V/DC, 1 A) do zbiorczej sygnalizacja pracy i awarii

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe (montaż fabryczny lub późniejszy, po dokonaniu ustaleń technicznych)

 • Zabezpieczenie przed suchobiegiem SK 277, przekaźnik poziomu SR-NW
 • Licznik godzin pracy dla każdej pompy, sygnalizacja pracy
 • Przełącznik ciśnieniowy, cyfrowy wskaźnik ciśnienia

Zalecane wyposażenie dodatkowe (należy zamawiać oddzielnie)

 • Opcjonalny zestaw WMS do zabezpieczenia przed suchobiegiem
 • Elastyczne rurociągi podłączeniowe lub kompensatory
 • Zbiornik z systemem rozdzielającym
 • Ciśnieniowe naczynie przeponowe
 • Zaślepki gwintowane w systemach z gwintowanym orurowaniem zbiorczym

Spełnione normy:

 • DIN 1988 (EN806) - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • DIN 4807 - Ciśnieniowe naczynia przeponowe/przeponowe naczynia wyrównawcze
 • EN 50178 - Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy
 • EN 60204-1 - Wyposażenie elektryczne maszyn
 • EN 60335-1 - Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego
 • EN 60439-1/61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe
 • EN 61000-6-2 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Odporność w środowiskach przemysłowych
 • EN 61000-6-3 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym
Dane eksploatacyjne
 • Przetłaczane medium
  Water
 • Liczba pomp
  3
 • temperatura przetłaczanej cieczy T
  -
 • temperatura otoczenia T
  -
 • Maks. ciśnienie robocze PN
  10 bar
 • Ciśnienie na dopływie
  6 bar
Dane silnika
 • Przyłącze sieciowe
  3~400 V, 50 Hz
 • Znamionowa moc silnika P2
  1.10 kW
 • Prąd znamionowy IN
  2.80 A
 • Znamionowa prędkość obrotowa n
  2900 1/min
 • Klasa izolacji
  F
 • Stopień ochrony silnika
  IP54
 • Stopień ochrony urządzenia sterującego
  IP54
Materiały
 • Korpus pompy
  1.4301
 • Wirnik
  1.4301
 • Wał
  1.4301
 • Uszczelnienie wału
  BQ1E3GG
 • Materiał uszczelnienia
  EPDM
 • Materiał orurowania
  1.4571
Wymiary montażowe
 • Przyłącze gwintowane po stronie ssawnej DNs
  R 2
 • Przyłącze gwintowane po stronie tłocznej DNd
  R 2
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  Economy CO-3 MHI 206/ER
 • Masa netto ok. m
  120 kg
 • Numer artykułu
  2520786

Wymiary i rysunki wymiarowe

2520786_ConGraph_co_2_4_mhi_202_805_er__dim_01

2520786_ConGraph_co_2_4_mhi_202_805_er__dim_01

Przedstawione są przykładowe instalacje. Pozycja skrzynki łączeniowej w zależności od wysokości pompy.

Wyposażenie dodatkowe (należy zamawiać oddzielnie): Opcjonalny zestaw WMS do zabezpieczenia przed suchobiegiem

Powierzchnia ustawienia: w jednej płaszczyźnie, poziomo

Miejsce ustawienia: suche, dobrze wentylowane i zabezpieczone przed mrozem

2520786_ConGraph_co_2_4_mhi_202_805_er__dim_01

Charakterystyki

Economy CO-3 MHI 202-206/ER

Economy CO-3 MHI 202-206/ER

---- z pompą rezerwową

Economy CO-3 MHI 202-206/ER

Schemat zacisków

MHI, MHIL, MVIL, MHI

MHI, MHIL, MVIL, MHI
MHI, MHIL, MVIL, MHI

Informacje dot. zamawiania

Informacje na temat umiejscowienia zamówień
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  Economy CO-3 MHI 206/ER
 • Numer EAN
  4016322660088
 • Numer artykułu
  2520786
 • Masa brutto ok. m
  120.0 kg
 • Masa netto ok. m
  120 kg
 • Długość całkowita L
  900.0 mm
 • Wysokość bez opakowania H
  980 mm
 • Kolor
  zielony / czarny / srebro
 • Właściwość opakowania
  Opakowanie transportowe
 • Rodzaj opakowania
  Europaleta
 • Liczba na warstwę
  1
 • Szerokość bez opakowania L
  850.0 mm
 • Minimalna ilość zamówienia
  1
 • Liczba na paletę
  1

Downloads

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16..

Numer artykułu 2020406
Wydanie 1604
Numer wersji 08
Format strony A4
Liczba stron 16

PDF (1 MB)

Pobierz

Wilo-ER 2/ER 3-4

Numer artykułu 2025723
Wydanie 1810
Numer wersji 05
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 44

PDF (4 MB)

Pobierz

Wilo-Economy, Wilo-Comfort Vario

Numer artykułu 2551689
Wydanie 2019-05
Numer wersji 01
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 745

PDF (84 MB)

Pobierz

Wilo-Economy, Wilo-Comfort Vario

Numer artykułu 2550650
Wydanie 2019-05
Numer wersji 03
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 20

PDF (6 MB)

Pobierz

PDF: Economy CO-3 MHI 206/ER

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz