RMOT Stratos MAXO

Opis typoszeregu

Wyposażenie/funkcja

Do pomp Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-D w przypadku wymiany

  • Jednostka funkcjonalna z silnikiem, wirnikiem i modułem elektronicznym

Typoszereg

RMOT Stratos MAXO

Produkt

PDF: RMOT Stratos MAXO

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz