RMOT Stratos MAXO

Opis typoszeregu

Wyposażenie/funkcja

For Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-D pumps in case of replacement

  • Functional unit with motor, impeller and electronic module

Typoszereg

RMOT Stratos MAXO

Produkt

PDF: RMOT Stratos MAXO

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz