Screwed connection for non-return valve

Opis typoszeregu

Typoszereg

Złączka gwintowana do zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym

Produkt

PDF: Screwed connection for non-return valve

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz