SiBoost Smart FC 4 HELIX V5206/2

Specyfikacja

Dane hydrauliczne
 • Ciśnienie na dopływie
  10 bar
 • Maks. ciśnienie robocze PN
  16 bar
 • Liczba pomp
  4
 • Min. temperatura przetłaczanej cieczy Tmin
  3 °C
 • Maks. temperatura przetłaczanej cieczy Tmax
  50 °C
 • Temperatura otoczenia min. Tmin
  5 °C
 • Maks. temperatura otoczenia Tmax
  40 °C
Dane silnika
 • Przyłącze sieciowe
  3~400 V, 50 Hz
 • Znamionowa moc silnika P2
  22.00 kW
 • Prąd znamionowy IN
  38.00 A
 • Współczynnik mocy cos φ
  0.92
 • Znamionowa prędkość obrotowa n
  2940 rpm
 • Rodzaj załączania
  Gwiazda-trójkąt (SD)
 • Stopień ochrony silnika
  IP55
 • Stopień ochrony urządzenia sterującego
  IP54
Materiały
 • Korpus pompy
  EN-GJL-250
 • Wirnik
  1.4307
 • Wał
  1.4057
 • Materiał uszczelnienia
  EPDM
 • Materiał orurowania
  1.4307
Wymiary montażowe
 • Przyłącze gwintowane po stronie ssawnej DNs
  DN 200
 • Przyłącze gwintowane po stronie tłocznej DNd
  DN 200
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  SiBoost Smart FC 4 HELIX V5206/2
 • Numer EAN
  4048482381107
 • Numer artykułu
  2540872
 • Masa netto ok. m
  1459 kg
 • Masa brutto ok. m
  1530.0 kg
 • Długość z opakowaniem
  3300 mm
 • Wysokość z opakowaniem
  2045 mm
 • Szerokość z opakowaniem
  1500 mm
 • Właściwość opakowania
  Opakowanie transportowe
 • Rodzaj opakowania
  Płozy transportowe
 • Minimalna ilość zamówienia
  1

Specyfikacja ofertowa

Kompaktowe urządzenie do podnoszenia ciśnienia zgodnie z normą DIN 1988 i DIN EN 806 do pośredniego lub bezpośredniego podłączenia. Składa się z normalnie zasysających, równolegle połączonych, pionowych wysokociśnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dławnicowym. Gotowe do podłączenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie głównej, z urządzeniem sterującym/regulacyjnym dysponującym wszystkimi wymaganymi urządzeniami pomiarowymi i sterującymi.

Do w pełni zautomatyzowanego zaopatrzenia w wodę i podwyższania ciśnienia w budynkach mieszkalnych, biurowych i administracyjnych, hotelach, szpitalach, domach handlowych oraz instalacjach przemysłowych.

Tłoczenie wody użytkowej, wody przemysłowej, wody chłodzącej, wody gaśniczej (z wyjątkiem instalacji przeciwpożarowych zgodnie z normą DIN 14462 oraz z pozwoleniem wydanym przez lokalne urzędy ds. ochrony przeciwpożarowej) lub innych rodzajów wody wykorzystywanej do konsumpcji, które nie są agresywne chemicznie lub mechanicznie dla zastosowanych materiałów i nie zawierają składników powodujących abrazję lub długowłóknistych

Cechy szczególne/zalety produktu

 • Wytrzymała instalacja spełniająca wszystkie wymogi normy DIN 1988 (EN 806)
 • Certyfikat WRAS/KTW/ACS dla pomp na wszystkie części mające kontakt z medium (wersja EPDM)
 • Wysokosprawna hydraulika pompy typoszeregu Helix V w połączeniu z silnikami odpowiadającymi normie IE2 IEC, łącznie z silnikiem o mocy 7,5 kW i większej, odpowiadającym normie IE3 (opcjonalnie dla mniejszej mocy silnika)
 • Niezależne od kierunku obrotów uszczelnienie mechaniczne pomp w wersji kasetowej ułatwiającej konserwację
 • Elastyczny projekt latarni umożliwia uzyskanie bezpośredniego dostępu do uszczelnienia mechanicznego
 • Sprzęgło demontowalne do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez konieczności demontażu silnika (od 7,5 kW)
 • Zoptymalizowana hydraulika uwzględniająca straty ciśnienia całego urządzenia
 • Części mające kontakt z medium są odporne na korozję
 • Urządzenie sterujące/regulacyjne Comfort SC-FC, najwyższa jakość regulacji z ikonowym wyświetlaczem LCD, prostą nawigacją w przejrzystym menu, techniką czerwonego pokrętła do łatwego ustawiania parametrów, z przetwornicą częstotliwości do płynnej regulacji pompy podstawowej
 • Kontrola fabryczna i wstępne ustawienie optymalnego zakresu roboczego (w tym świadectwo odbioru w oparciu o EN10204 - 3.1)

Wyposażenie/funkcja

 • Wysokociśnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej typoszeregu Helix V
 • Rama główna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgań o regulowanej wysokości do zaawansowanej izolacji dźwiękochłonnej
 • Zawór odcinający po stronie ssawnej i tłocznej każdej pompy
 • Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym po stronie tłocznej każdej pompy
 • Ciśnieniowe naczynie przeponowe 8 l, PN16 z armaturą przelotową zgodnie z DIN 4807, strona ciśnieniowa
 • Czujnik ciśnienia (4-20 mA), strona ciśnieniowa
 • Manometr, po stronie tłocznej
 • Automatyczne sterowanie pompą za pomocą całkowicie elektronicznego urządzenia

Smart-Controller (SC-FC) w obudowie z blachy stalowej, stopień ochrony IP 54, składa się z wewnętrznego układu zasilania napięciem sterującym, mikroprocesora z Soft PLC, przetwornicy częstotliwości, analogowych i cyfrowych modułów wejść i wyjść

W celu ułatwienia konserwacji, zalecany obszar roboczy wokół instalacji powinien wynosić 1 metr.

Obsługa/wskaźnik

 • Wyświetlacz LCD (podświetlany) do wskazywania danych roboczych, parametrów regulatora, stanów roboczych pomp, komunikatów o awarii i danych z pamięci
 • Opis menu z symbolami i numerami
 • Diody do wskazywania stanu urządzenia (praca/usterka)
 • Wstępnie ustawione fabrycznie parametry ułatwiające uruchamianie
 • Ustawienie parametrów roboczych i potwierdzanie komunikatów o awarii z wykorzystaniem techniki czerwonego pokrętła
 • Zamykany wyłącznik główny
 • Praca z/bez pompy rezerwowej do wyboru za pośrednictwem obsługi Klienta
 • Licznik godzin pracy dla każdej pompy i całej instalacji
 • Licznik cykli przełączania dla każdej pompy i całej instalacji
 • Pamięć ostatnich 16 usterek

Regulacja

 • W pełni automatyczna regulacja od 1 do 4 nieregulowanych pomp poprzez porównanie wartości zadanej/rzeczywistej
 • Przetwornica częstotliwości z filtrem sinusowym do płynnej regulacji pompy podstawowej
 • Przełączanie wartości zadanej, 2. wartość zadana włączana za pomocą styku
 • Zewnętrzna zdalna regulacja wartości zadanej za pośrednictwem sygnału 4-20 mA
 • Automatyczne, zależne od obciążenia dołączenie od 1 do n pomp(y) obciążenia szczytowego w zależności od wielkości regulowanej ciśnienia – constant, p-c
 • Styczniki do dołączania pomp, w przypadku wersji SD z termicznymi wyzwalaczami i przekaźnikami czasowymi do układu gwiazda-trójkąt
 • 2 zestawy parametrów do wyboru, menu Easy, (wartość zadana i rodzaj regulacji) lub menu Expert (parametry robocze i regulatora)
 • Dowolny wybór trybu pracy pomp (ręczy, wył., automatyczny)
 • Automatyczna, ustawiana zamiana pomp
  • Standardowe ustawienie: Impuls - Za każdym razem, gdy wystąpi taka potrzeba, następuje zmiana pompy obciążenia podstawowego bez uwzględnienia godzin pracy
  • Alternatywnie: Naprzemienna praca pomp według godzin pracy, cykliczna naprzemienna praca pomp – pompa obciążenia podstawowego po upływie ustawionych godzin pracy
 • Automatyczne, ustawiane próbne uruchomienie pompy (testowe uruchomienie pompy)
  • Włączane/wyłączane
  • Dowolnie programowany czas między dwoma uruchomieniami testowymi
 • Dowolnie programowane czasy blokad
 • Dowolnie ustawiana prędkość obrotowa

Kontrola

 • Przesyłanie wartości rzeczywistej instalacji za pośrednictwem sygnału analogowego 0-10 V do zewnętrznego urządzenia pomiarowego/wskazującego, 10 V odpowiada wartości końcowej w czujniku
 • Sygnał czujnika 4-20 mA (kontrola przerwy w obwodzie czujnika) dla wartości rzeczywistej wielkości regulowanych
 • Zabezpieczenie silników pomp w wersji DOL: przez wyłącznik zabezpieczenia silnika, w wersji SD: bezpiecznik topikowy w połączeniu z termicznymi wyzwalaczami
 • W przypadku usterki automatyczne przełączenie pompy pracującej na pompę rezerwową
 • Kontrola wartości max. i min. w instalacji z ustawianym czasem opóźnienia i wartościami granicznymi
 • Test zerowego przepływu do wyłączenia instalacji, gdy woda nie jest już pobierana (możliwość ustawiania parametrów)
 • Funkcja napełniania pustych rur (pierwsze napełnianie sieci odbiorników)
 • Zabezpieczenie przed suchobiegiem za pośrednictwem styku, np. wyłącznika pływakowego lub przełącznika ciśnieniowego

Interfejsy

 • Bezpotencjałowe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii SBM/SSM
 • Możliwość ustawienia odwróconej logiki SBM i SSM
 • Styki do zewn. wł./wył., suchobiegu i 2. Wartość zadana
 • Zewn. wł./wył. za pośrednictwem styku do wyłączenia trybu automatycznego instalacji

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe (montaż fabryczny lub późniejszy, po dokonaniu ustaleń technicznych)

 • Przełącznik ręczny-0-automatyczny: Wstępny wybór rodzaju pracy dla każdej pompy, tryb „ręczny” w razie awarii regulatora (tryb awaryjny/testowy w sieci, z zabezpieczeniem silnika), „O” (pompa wyłączona – nie jest możliwe dołączanie przez układ sterowania) i „Auto” (pompa do pracy w trybie automatycznym udostępniana przez układ sterowania)
 • Przekaźnik do zabezpieczenia silnika PTC
 • Indywidualna sygnalizacja pracy i awarii, sygnalizacja suchobiegu
 • Przetwornik sygnału do napięcia 0/2-10 V na 0/4-20 mA
 • Łagodny rozruch pomp obciążenia szczytowego
 • Przyłączenie do systemów zarządzania budynkiem wg VDI 3814

Zalecane wyposażenie dodatkowe (należy zamawiać oddzielnie)

 • Opcjonalny zestaw WMS do zabezpieczenia przed suchobiegiem
 • Elastyczne rurociągi podłączeniowe lub kompensatory
 • Zbiornik z systemem rozdzielającym
 • Ciśnieniowe naczynie przeponowe
 • Zaślepki gwintowane w systemach z gwintowanym orurowaniem zbiorczym

Systemy magistral (opcjonalnie)

 • BACnet, LON, Modbus RTU

Spełnione normy:

 • DIN 1988 (EN806) - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • DIN 4807 - Ciśnieniowe naczynia przeponowe/przeponowe naczynia wyrównawcze
 • EN 50178 - Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy
 • EN 60204-1 - Wyposażenie elektryczne maszyn
 • EN 60335-1 - Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego
 • EN 60439-1/61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe
 • EN 61000-6-2 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Odporność w środowiskach przemysłowych
 • EN 61000-6-3 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Norma emisji dla środowiska: mieszkalnego, handlowego i lekko uprzemysłowionego (do 9,0 kW, powyżej tej wartości EN 61000-6-4 Norma emisji w środowiskach przemysłowych)
Dane eksploatacyjne
 • Przetłaczane medium
  Water
 • Liczba pomp
  4
 • Maks. ciśnienie robocze PN
  16 bar
 • Ciśnienie na dopływie
  10 bar
Dane silnika
 • Przyłącze sieciowe
  3~400 V, 50 Hz
 • Znamionowa moc silnika P2
  22.00 kW
 • Prąd znamionowy IN
  38.00 A
 • Znamionowa prędkość obrotowa n
  2940 rpm
 • Klasa izolacji
  F
 • Stopień ochrony silnika
  IP55
 • Stopień ochrony urządzenia sterującego
  IP54
Materiały
 • Korpus pompy
  EN-GJL-250
 • Wirnik
  1.4307
 • Wał
  1.4057
 • Uszczelnienie wału
  Q1BE3GG
 • Materiał uszczelnienia
  EPDM
 • Materiał orurowania
  1.4307
Wymiary montażowe
 • Przyłącze gwintowane po stronie ssawnej DNs
  DN 200
 • Przyłącze gwintowane po stronie tłocznej DNd
  DN 200
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  SiBoost Smart FC 4 HELIX V5206/2
 • Masa netto ok. m
  1459 kg
 • Numer artykułu
  2540872

Wymiary i rysunki wymiarowe

SiBoost Smart Helix V

SiBoost Smart Helix V

-

Wymiary H1900 mm
Wymiary H1265 mm
Wymiary H21761
Wymiary L1500 mm
Wymiary P1456 mm
Wymiary p11116 mm
Wymiary P3500 mm
Wymiary H3125
Wymiary HP1783 mm
Wymiary HS1900 mm
Wymiary LS1000 mm
Wymiary P30 mm
Przyłącze gwintowane po stronie tłocznej DNdDN 200
Przyłącze gwintowane po stronie tłocznej DNdPN16
Przyłącze gwintowane po stronie ssawnej DNsDN 200
Przyłącze gwintowane po stronie ssawnej DNsPN16
Wymiary L2080 mm
Wymiary L1500 mm
Wymiary X2000 mm
Wymiary HS400 mm

Przedstawione są przykładowe instalacje.

Wyposażenie dodatkowe (należy zamawiać oddzielnie): Opcjonalny zestaw WMS do zabezpieczenia przed suchobiegiem

Powierzchnia ustawienia: w jednej płaszczyźnie, poziomo

Miejsce ustawienia: suche, dobrze wentylowane i zabezpieczone przed mrozem

W celu ułatwienia konserwacji, zalecany obszar roboczy wokół instalacji powinien wynosić 1 metr.

SiBoost Smart Helix V

Charakterystyki

SiBoost Smart

SiBoost Smart

---- z pompą rezerwową

SiBoost Smart

Schemat zacisków

Smart Controller SC, Υ-Δ rozruch

Smart Controller SC, Υ-Δ rozruch

x0: Przyłącze sieciowe x1: Zasilanie elektryczne, pompy 1-6, pompa 1 7-12, pompa 2 x2: Przyłącze styków ochronnych uzwojenia 1-2, pompa 1 3-4, pompa 2 itp. x3: Styki bezpotencjałowe (sygnały) 1-3, SSM (zbiorcza sygnalizacja awarii); 4-6, SBM (zbiorcza sygnalizacja pracy) x4: Przyłącza dla czujników 1, czujnik (We) 2, czujnik (+); 3-4, zewnętrzne WŁ./WYŁ. 5-6, zabezpieczenie przed suchobiegiem 7-8, nastawa 2 x5: Wyjścia analogowe 1-2, aktualne ciśnienie (0...10 V)

Smart Controller SC, Υ-Δ rozruch

Informacje dot. zamawiania

Informacje dot. zamawiania
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  SiBoost Smart FC 4 HELIX V5206/2
 • Numer EAN
  4048482381107
 • Numer artykułu
  2540872
 • Masa brutto ok. m
  1530.0 kg
 • Masa netto ok. m
  1459 kg
 • Długość całkowita L
  3080.0 mm
 • Wysokość bez opakowania H
  1900 mm
 • Kolor
  zielony / czarny / srebro
 • Właściwość opakowania
  Opakowanie transportowe
 • Rodzaj opakowania
  Płozy transportowe
 • Liczba na warstwę
  1
 • Szerokość bez opakowania L
  1456.0 mm
 • Minimalna ilość zamówienia
  1
 • Liczba na paletę
  1

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 22-36-52

Numer artykułu 4120943
Wydanie 1603
Numer wersji 09
Format strony A4
Liczba stron 15

PDF (4 MB)

Pobierz

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Numer artykułu 4120943
Wydanie 1808
Numer wersji 04
Format strony A4
Liczba stron 1343

PDF (39 MB)

Pobierz

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Numer artykułu 2535460
Wydanie 1809
Numer wersji 03
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 1795

PDF (46 MB)

Pobierz

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Numer artykułu 2550649
Wydanie 1905
Numer wersji 02
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 16

PDF (6 MB)

Pobierz

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Numer artykułu 2550530
Wydanie 1811
Numer wersji 01
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 8

PDF (2 MB)

Pobierz

SiBoost Smart FC 4Helix V5206/2

PDF (14 MB)

Pobierz

SiBoost Smart FC 4HELIX V5206/2

PDF (22 MB)

Pobierz

SiBoost Smart FC 4HELIX V5206/2

PDF (183 kB)

Pobierz

SiBoost Smart FC 4HELIX V5206/2

PDF (93 kB)

Pobierz

SiBoost Smart FC 4HELIX V5206/2

PDF (67 kB)

Pobierz

PDF: SiBoost Smart FC 4 HELIX V5206/2

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz