Stratos GIGA B 80/2-27/15-S1

Specyfikacja

Dane hydrauliczne
 • Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)
  0.4
 • Maks. ciśnienie robocze PN
  16 bar
 • Note on dimensioning
  16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
 • Min. temperatura przetłaczanej cieczy Tmin
  -20 °C
 • Maks. temperatura przetłaczanej cieczy Tmax
  140 °C
 • Temperatura otoczenia min. Tmin
  0 °C
 • Maks. temperatura otoczenia Tmax
  40 °C
Dane silnika
 • Przyłącze sieciowe
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Klasa sprawności energetycznej silnika
  IE5
 • Znamionowa moc silnika P2
  15,00 kW
 • Prąd znamionowy IN
  25,30 A
 • Znamionowa prędkość obrotowa n
  2900 1/min
 • Prędkość obrotowa maks. nmax
  2900 1/min
 • Pobór mocy P1 max
  16400,0 W
 • Generowanie zakłóceń
  EN 61800-3
 • Odporność na zakłócenia
  EN 61800-3
 • Klasa izolacji
  F
 • Stopień ochrony silnika
  IP55
 • Zabezpieczenie silnika
Materiały
 • Korpus pompy
  5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
 • Wirnik
  Cast iron
 • Wał
  Stal nierdzewna
 • Uszczelnienie wału
  AQ1EGG
Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)
 • Woda grzewcza (według VDI 2035)
  tak
 • Olejowy nośnik ciepła
  Wersja specjalna za dopłatą
 • Woda chłodząca i woda lodowa
  tak
 • Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)
  tak
Wymiary montażowe
 • Przyłącze po stronie ssawnej
  DN 100
 • Przyłącze po stronie tłocznej
  DN 80
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  Stratos GIGA B 80/2-27/15-S1
 • Numer EAN
  4048482856858
 • Numer artykułu
  2196343
 • Masa netto ok. m
  152 kg
 • Masa brutto ok. m
  175,0 kg
 • Długość z opakowaniem
  1200 mm
 • Wysokość z opakowaniem
  722 mm
 • Szerokość z opakowaniem
  800 mm
 • Właściwość opakowania
  Opakowanie transportowe
 • Rodzaj opakowania
  Europaleta
 • Minimalna ilość zamówienia
  1

Specyfikacja ofertowa

Pompa blokowa o najwyższej sprawności z silnikiem EC z klasą sprawności energetycznej IE5 zgodnie z IEC 60034-30-2, elektronicznie regulowana, o konstrukcji dławnicowej. Pompa jest wykonana jako jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa z przyłączem kołnierzowym i uszczelnieniem mechanicznym. Pompa Stratos GIGA B jest przede wszystkim przeznaczona do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin woda-glikol niezawierających substancji powodujących abrazję, w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Budowa:

 • Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa z niedzielonym wałem o konstrukcji blokowej, ze stopą na korpusie pompy
 • Wymiary kołnierza i korpusu zgodnie z normą EN 733
 • Kołnierze PN 16 – nawiercone zgodnie z EN 1092-2
 • Przyłącza pomiarowe ciśnienia (R 1/8) do zamontowanego czujnika różnicy ciśnień (wersja ...-R1 bez czujnika różnicy ciśnień)
 • Korpus pompy i kołnierz silnika standardowo z powłoką kataforetyczną
 • Uszczelnienie mechaniczne do tłoczenia wody o temperaturze do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C dopuszczalna jest domieszka glikolu od 20 % do 40 % objętości. W przypadku mieszanin woda/glikol z zawartością glikolu > 40 % max. do 50 % objętości i o temperaturze przetłaczanej cieczy od > +40 °C do max. +120 °C lub mediów innych niż woda należy zastosować alternatywne uszczelnienie mechaniczne.
 • Napięcie zasilania 3~ 480 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~ 440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~ 400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~ 380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz

Wyposażenie dodatkowe:

 • Konsole do mocowania na fundamencie
 • Zestawy czujników różnicy ciśnień 0 – 10 V do pomp w wersji ...-R1
 • IR-Monitor
 • IR-Stick
 • IF-Moduł PLR
 • IF-Moduł LON
 • IF-Moduł Modbus
 • IF-Moduł BACnet
 • IF-Moduł CAN

Wyposażenie standardowe:

 • Poziom obsługi ręcznej za pomocą zielonego pokrętła z następującymi funkcjami:
  • Włączanie/wyłączanie pompy
  • Wybór rodzaju regulacji: Δp-c (stała różnica ciśnień), Δp-v (zmienna różnica ciśnień), regulator PID, n-constant (tryb regulacji ręcznej)
  • Ustawienie wartości zadanej lub prędkości obrotowej
  • Konfiguracja parametrów roboczych
  • Potwierdzenie błędu
 • Wyświetlacz pompy wskazujący:
  • Tryb regulacji
  • Wartość zadaną (np. różnicy ciśnień lub prędkości obrotowej)
  • Komunikaty o błędach i komunikaty ostrzegawcze
  • Wartości rzeczywiste (np. poboru mocy, wartości rzeczywistej czujnika)
  • Dane robocze (np. godziny pracy, zużycie energii)
  • Dane dotyczące stanu (np. stan przekaźnika SSM i SBM)
  • Dane urządzenia (np. nazwa pompy)
  • Rodzaj pracy (tylko w zastosowaniu z trójnikiem rurowym: Praca/rezerwa, tryb pracy z dołączaniem)

Funkcje dodatkowe:

 • Interfejsy analogowe 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, zintegrowany system zarządzania pracą pomp podwójnych do zastosowania w kształtce rozgałęźnej, dwa przekaźniki sygnalizacji pracy i awarii z możliwością konfiguracji, konfigurowana reakcja w przypadku usterki dostosowana do instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych, blokada dostępu na pompie, wbudowane pełne zabezpieczenie silnika (czujnik termistorowy) z wyzwalaczem elektronicznym, standardowe otwory odpływowe kondensatu w korpusie silnika (w stanie fabrycznym zamknięte), złącze na podczerwień do bezprzewodowej komunikacji z urządzeniem kontrolno-serwisowym Wilo-IR-Moduł i Wilo-IR-Stick, gniazdo do IF-Modułów Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON do podłączenia do automatyki budynku
Dane eksploatacyjne
 • Przetłaczane medium
  Water
 • temperatura przetłaczanej cieczy T
  -20 °C
 • temperatura otoczenia T
  0 °C
 • Maks. ciśnienie robocze PN
  16 bar
 • Note on dimensioning
  16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
 • Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)
  0.4
Dane silnika
 • Klasa sprawności energetycznej silnika
  IE5
 • Generowanie zakłóceń
  EN 61800-3
 • Odporność na zakłócenia
  EN 61800-3
 • Przyłącze sieciowe
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Moc znamionowa P2
  15000,0 W
 • Prędkość obrotowa maks. nmax
  2900 1/min
 • Prąd znamionowy IN
  25,30 A
 • Klasa izolacji
  F
 • Stopień ochrony silnika
  IP55
 • Zabezpieczenie silnika
Materiały
 • Korpus pompy
  5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
 • Wirnik
  Cast iron
 • Wał
  Stal nierdzewna
 • Uszczelnienie wału
  AQ1EGG
Wymiary montażowe
 • Przyłącze po stronie ssawnej
  DN 100
 • Przyłącze po stronie tłocznej
  DN 80
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  Stratos GIGA B 80/2-27/15-S1
 • Masa netto ok. m
  152 kg
 • Numer artykułu
  2196343

Wymiary i rysunki wymiarowe

Stratos GIGA B 80/2-27/15-S1

Stratos GIGA B 80/2-27/15-S1
Stratos GIGA B 80/2-27/15-S1

Charakterystyki

Wilo-Stratos GIGA B 80/2-27/15

Wilo-Stratos GIGA B 80/2-27/15
Wilo-Stratos GIGA B 80/2-27/15

Schemat zacisków

IL-E

IL-E

L1, L2, L3:Napięcie zasilania: 3~440 V ±10%, 50/60 Hz; 3~400 V ±10%, 50/60 Hz; 3~380 V -5%/+10%, 50/60 Hz
PE:Przyłącze przewodu uziemiającego
DDG:Przyłącze czujnika różnicy ciśnień
In1 (1):Wejście wartości rzeczywistej 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA
GND (2):Przyłącze masy dla In1 i In2
+ 24 V (3):Wyjście napięcia stałego dla zewnętrznego odbiornika/czujnika. Obciążenie max. 60 mA
In2:Wejście wartości zadanej 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA
MP:Multi Pump, interfejs do zarządzania pracą pomp podwójnych
Ext. off:Wejście sterujące „Wyłączanie z priorytetem”Pompę można załączać i wyłączać przez zewnętrzny styk bezpotencjałowy (24 V DC/10 mA).
SBM:*Bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja pracy (styk przełączny wg VDI 3814)
SSM:*Bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja awarii (styk przełączny wg VDI 3814)
AUX:Zewnętrzna zamiana pomp (działa tylko w trybie pracy pompypodwójnej). Zamiana pomp może zostać wykonana za pośrednictwem zewnętrznego, bezpotencjałowego zestyku (24 V DC/10 mA).
Przełącznik DIP:1: Przełączanie pomiędzy trybem pracy (O) i trybem serwisowym (S)2: Włączanie/wyłączanie menu blokady dostępu
Opcja:IF-Moduły do podłączenia do automatyki budynku

* Obciążalność styków dla SBM i SSM:

min.: 12 V DC/10 mA

max.: 250 V AC/1 A

IL-E

Informacje dot. zamawiania

Informacje na temat umiejscowienia zamówień
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  Stratos GIGA B 80/2-27/15-S1
 • Numer EAN
  4048482856858
 • Numer artykułu
  2196343
 • Masa brutto ok. m
  175,0 kg
 • Masa netto ok. m
  152 kg
 • Długość całkowita L
  904,0 mm
 • Wysokość bez opakowania H
  578 mm
 • Kolor
  zielony / srebro
 • Właściwość opakowania
  Opakowanie transportowe
 • Rodzaj opakowania
  Europaleta
 • Liczba na warstwę
  1
 • Szerokość bez opakowania L
  386,0 mm
 • Minimalna ilość zamówienia
  1
 • Liczba na paletę
  1
 • Dostępność na rynku
  2019-03-01
 • Date of introduction
  2019-03-01

Downloads

Wilo-Stratos GIGA B (11-22Kw)

Numer artykułu 2192492
Wydanie 2020-04
Numer wersji 03
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 260

PDF (29 MB)

Pobierz

IL, DL, BL, IL-E, BL-E, DL-E, IPL, DPL, IPL-N, DPL-N, IP-Z, IP-E, DP-E, IPH, Stratos GIGA, GIGA-D, GIGA-B

Numer artykułu 2209010
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 44

PDF (6 MB)

Pobierz

PDF: Stratos GIGA B 80/2-27/15-S1

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz