Voda Dirt separators V

Opis typoszeregu

Rodzaj konstrukcji

Separator zanieczyszczeń.

Zastosowanie

  • Zamknięte instalacje grzewcze i klimatyzacyjne.

Oznaczenie typu

Przykład

Voda Dirt 1" V

Voda Dirt

Nazwa produktu separator zanieczyszczeń

V

Do montażu w pionowych systemach gaśniczych

1"

Podłączenie

Dane techniczne

  • Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
  • Maksymalna temperatura robocza: 120°C
  • Maksymalna prędkość przepływu: 1,5 m/s
  • Nadaje się do dodatku do 50% środka zapobiegającego zamarzaniu na bazie glikolu
  • Obudowa mosiężna, elementy wewnętrzne odporne na korozję

Typoszereg

Voda Dirt separators V

Produkt

PDF: Voda Dirt separators V

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz