Wilo-Sevio AIR

Cechy szczególne/zalety produktu

 • Wysoka elastyczność układania dla najlepszego możliwego designu dzięki zróżnicowanym długościom montażowym oraz dużemu zakresowi regulacji dopływu powietrza.
 • Wysoki poziom penetracji tlenu przy niskiej utracie ciśnienia dzięki specjalnej perforacji membrany.
 • Wysoka żywotność zarówno w zastosowaniu domowym jak i przemysłowym dzięki różnym materiałom membrany.
 • Prosta instalacja – również w przypadku określonych rurociągów.
 • Wysoki stopień niezawodności również w fazach bez dopływu powietrza dzięki specjalnemu kształtowi rur.

Opis typoszeregu

Rodzaj konstrukcji

System napowietrzania z dyfuzorem rurowym, płaskim i dyskowym

Zastosowanie

Do napowietrzania dużymi i drobnymi pęcherzykami powietrza mediów płynnych, takich jak woda, ścieki lub osady w celu ich natlenienia i przemieszania.

Wyposażenie/funkcja

Powietrze jest wpompowywane do rozdzielacza powietrza przez przewód doprowadzający za pośrednictwem dmuchawy lub kompresora. Rozdzielacz rozprowadza powietrze równomiernie do poszczególnych przewodów napowietrzających i dyfuzorów. Dyfuzory rozdzielają powietrze na całą powierzchnię membrany i doprowadzają je do medium w formie dużych i małych pęcherzy.

Zakres dostawy

 • Przewód zasilający (w przypadku dyfuzora płaskiego)
 • Rozdzielacz powietrza z przyłączem kołnierzowym do przewodu doprowadzającego (w przypadku dyfuzora rurowego i dyskowego)
 • Orurowanie
 • Przyłącze odwadniające
 • Uchwyty denne
 • Materiał mocujący
 • Schemat wykorzystania uchwytów dennych i dyfuzorów
 • Schemat poglądowy i schemat położenia poszczególnych elementów

Oznaczenie typu

np.:

Wilo-Sevio AIR T 65+750-ES-S-30

AIR

Typoszereg zaworu napowietrzającego

T

Dyfuzor rurowy

65

Średnica rury w mm

750

Perforowana długość w mm

ES

Materiał membranyES = EPDMER = EPDM ze zredukowanym plastyfikatorem S = silikon P = poliuretan

S

System łącznie z orurowaniem i materiałami mocującymi

30

Liczba dyfuzorów

Dane techniczne

Dyfuzor dyskowy

 • Średnica perforowanej powierzchni: 218 mm
 • Powierzchnia membrany: 0,037 m²
 • Temperatura robocza powietrza: 5…100 °C (w zależności od materiału, z którego wykonana jest membrana)
 • Temperatura robocza przetłaczanego medium: 5…40 °C
 • Max. napowietrzanie: 15 Nm³/h

Dyfuzor płytowy

 • Powierzchnia membrany: 0,24 m² lub 0,32 m²
 • Temperatura robocza powietrza: 5…60 °C
 • Temperatura robocza przetłaczanego medium: 5…40 °C
 • Max. napowietrzanie: 76 Nm³/h

Dyfuzor rurowy

 • Powierzchnia membrany: 0,09, 0,135 lub 0,18 m²
 • Temperatura robocza powietrza: 5…100 °C (w zależności od materiału, z którego wykonana jest membrana)
 • Temperatura robocza przetłaczanego medium: 5…40 °C
 • Max. napowietrzanie: 20 Nm³/h

Materiały

 • Membrana: EPDM (w przypadku dyfuzora rurowego i dyskowego), PUR (w przypadku dyfuzora płaskiego), inne materiały na zapytanie
 • Korpus: Tworzywo sztuczne
 • Orurowanie: Tworzywo sztuczne lub stal nierdzewna
 • Przyłącze odwadniające: Tworzywo sztuczne
 • Uchwyty denne: Stal nierdzewna (w przypadku dyfuzora rurowego i dyskowego), tworzywo sztuczne (w przypadku dyfuzora płaskiego)

Opis/budowa

System napowietrzający składa się z jednego lub kilku pól dyfuzorów. System napowietrzający może składać się z pól różnych dyfuzorów (rurowych, płaskich i dyskowych). Pole dyfuzorów tworzy jednostkę podstawową i składa się z kilku elementów:

 • Przewód doprowadzający (w przypadku dyfuzora płaskiego)
 • Rozdzielacz powietrza z kołnierzem przyłączeniowym do przewodu doprowadzającego (w przypadku dyfuzora dyskowego i rurowego)
 • Uchwyt denny do orurowania
 • Orurowanie
 • Dyfuzor
 • Przyłącze odwadniające (w przypadku dyfuzora dyskowego i rurowego)

Mocowanie

Dyfuzor płaski:

Przewód doprowadzający oraz dyfuzor mocuje się bezpośrednio na dnie zbiornika. W celu niwelacji dyfuzorów można je opcjonalnie zamocować na dnie za pomocą gwintowanych drążków

Dyfuzor rurowy i dyskowy:

Orurowanie jest mocowane w całości na dnie zbiornika za pomocą uchwytów dennych. Spełniają one jednocześnie funkcję niwelacyjną systemu dyfuzorów

Dyfuzor

Doprowadzone powietrze jest wtłaczane przez dyfuzory do przetłaczanego medium w formie dużych i małych pęcherzy. Powietrze jest przy tym rozprowadzane na całej powierzchni membran i wypuszczane przez jej perforację

PDF: Wilo-Sevio AIR

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz