SiClean Comfort | Wilo

SiClean Comfort

Zalety
Wilo-SiClean Comfort

Korzyści

 • Wysoka efektywność dzięki połączeniu zjawisk fizycznych: sił odśrodkowych, magnetoforezy i efektu Vortex
 • Prosta obsługa dzięki pełnej automatyzacji pracy
 • Szybka i łatwa instalacja dzięki wersji „Plug & Play”
 • Wyższy komfort zapewniony przez w pełni automatyczne i regulowane odprowadzanie cząstek zgromadzonych w zbiorniku odmulania
 • Wyższa funkcjonalność dzięki usuwaniu wszystkich cząstek magnetycznych i niemagnetycznych, swobodnego powietrza i mikropęcherzy obecnych w medium oraz dzięki wspomaganiu procesu odgazowania
Opis typoszeregu

Rodzaj konstrukcji

W pełni automatyczny, kompaktowy separator cząstek, dostarczany w łatwej do zainstalowania wersji „Plug & Play” System złożony z elementów mechanicznych i hydraulicznych: Pompa, separator z komorą zbiorczą cząstek, automatycznym urządzeniem do płukania, jednostką odpowietrzającą, urządzeniem sterującym SC do sterownika pompy i urządzenia do płukania. System jest ustawiany w docelowym miejscu ustawienia i mocowany do podłoża. Podłączenie przyłączy ssawnych i tłocznych, jak i napięcia zasilania następuje na miejscu. Opróżnianie instalacji następuje automatycznie dzięki parametryzacji urządzenia sterującego.

Zastosowanie

Wilo-SiClean Comfort usuwa cząstki z systemów grzewczych, wykorzystując naturalne zjawiska fizyczne Do montażu w obiektach komercyjnych (budynkach administracyjnych, hotelach, szpitalach, centrach handlowych, szkołach, ...) oraz w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych do systemów ogrzewania zdalaczynnego.

Wyposażenie/funkcja

 • Typ pompy: Wilo-VeroLine-IPL 32…(SiClean Comfort 12/15/20), Wilo-VeroLine-IPL 40…(SiClean Comfort 25/30/40), Wilo-VeroLine-IPL 50…(SiClean Comfort 50), Wilo-VeroLine-IPL 65…(SiClean Comfort 65)
 • Odporne na korozję, hydrauliczne elementy ze stali nierdzewnej
 • Węże wzmocnione włóknem, podłączone do dopływu i odpływu separatora cząstek. Węże podłączone do rury powrotnej w obejściu dla zapewnienia mniejszych, tańszych przyłączy i ograniczenia strat ciśnienia
 • Wstępnie zamontowana jednostka odpowietrzająca do usuwania mikropęcherzy przez odpowietrzanie automatyczne
 • Urządzenie do płukania z elektronicznym zaworem opróżniającym i dodatkowym zaworem bezpieczeństwa z urządzeniem do monitorowania wycieków zapewniającym ochronę przed wyciekiem medium
 • Automatyczne opróżnianie komory zbiorczej cząstek
 • Urządzenie sterujące SC do w pełni automatycznej eksploatacji pompy i urządzenia do płukania z ustawianymi parametrami i przyłączami do Modbus i BACnet
 • Separator do usuwania cząstek magnetycznych i niemagnetycznych za pomocą elektromagnesów

Oznaczenie typu

Example:

Wilo-SiClean Comfort 12

SiClean Comfort

Standard version, automatically operated, with inline pump with glanded technology

12

Nominal diameter of the separator inlet

Stan przy dostawie

 • Separator cząstek Wilo-SiClean Comfort
 • Instrukcja montażu i obsługi Wilo-SiClean Comfort (z opisem urządzenia sterującego SC)
 • Instrukcja montażu i obsługi pompy Wilo-VeroLine-IPL...
Do pobrania

Instrukcja montażu i obsługi

Wilo-SiClean Comfort

Numer artykułu 4196356
Wydanie 2018-03
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 1
ZIP (10 MB)