WEV | Wilo
Zalety
Wilo-WEV

Korzyści

 • System gotowy do podłączenia
 • Typoszereg składający się z otwartych zbiorników z PPH, lekkich i odpornych na korozję.
 • Urządzenie sterujące, łatwe do ustawienia, wraz z funkcjami bezpieczeństwa.
 • Materiały o wysokiej odporności na korozję, wraz z kolektorami ze stali nierdzewnej (304).
 • Pompy MHIL i MVIL z silnikiem IE2 i hydrauliką ze stali nierdzewnej.
 • Możliwe jest zamówienie wersji specjalnych.
Opis typoszeregu
Wilo-WEV

Rodzaj konstrukcji

Kompaktowy system utrzymujący ciśnienie, gotowy do podłączenia do prostej instalacji i uruchomienie. System złożony z elementów mechanicznych i hydraulicznych oraz urządzeń sterujących CE+.

Stan przy dostawie

 • System Wilo-WEH/Wilo-WEV
 • Instrukcja montażu i obsługi Wilo-WEH/WEV
 • Instrukcja montażu i obsługi pompy
 • Instrukcja montażu i obsługi urządzenia sterującego
 • Zbiorniki należy zamawiać oddzielnie