Wilo-Actun OPTI-MS | Wilo

Wilo-Actun OPTI-MS

Wilo-Actun OPTI-MS - autonomiczne, zoptymalizowane zaopatrzenie w wodę dzięki zasilaniu energią solarną.

Zalety
Wilo-Actun OPTI MSH

Wilo-Actun OPTI-MS - autonomiczne, zoptymalizowane zaopatrzenie w wodę dzięki zasilaniu energią solarną.

Zaopatrzenie w wodę w regionach dotkniętych suszą i nieposiadających dostępu do infrastruktury energetycznej stanowi ogromne wyzwanie. Zasilana energią solarną nowa pompa Wilo-Actun OPTI-MS jest rozwiązaniem niezależnym od dostępności zasilania elektrycznego, zapewniającym wydajne i niezawodne zaopatrzenie w wodę.


Korzyści

 • Całkowicie autonomiczne i ekonomiczne rozwiązanie w zakresie zaopatrzenia w wodę dzięki wykorzystaniu energii solarnej
 • Łatwe podłączenie elektryczne za pośrednictwem zintegrowanej przetwornicy częstotliwości, bez konieczności parametryzacji
 • Zoptymalizowany przepływ dzięki wysokiej sprawności części hydraulicznej i silnika oraz dynamicznemu śledzeniu maksymalnego punktu mocy MPPT (ang. Maximum Power Point Tracking) gwarantuje najwyższą wydajność pracy panelu solarnego
 • Szerokie spektrum wydajności pozwala na dużą elastyczność
 • Zastosowanie wysokiej jakości materiałów oraz hermetyczna konstrukcja silnika zapewniają trwałość oraz niezawodność działania
 • Kontrola i niezawodność pracy dzięki zastosowaniu zintegrowanych układów zabezpieczeń


Autonomiczne zaopatrzenie w wodę dzięki zasilaniu energią solarną – do nawadniania i zaopatrzenia w wodę pitną

Kluczowe dane

Pompa Wilo-Actun OPTI-MS może zaopatrywać w wodę > 650 osób* *80 m³/d przy 6 kWh/m²/d; 120 l na osobę, źródło: solar.wilo.com

149.6 milionów kilometrów to dystans, jaki musi przebyć światło słoneczne, aby dotrzeć do Ziemi i zasilać systemy pomp solarnych

< 1 rok amortyzacji: system pomp solarnych, będący zamiennikiem dla systemu opartego o agregaty prądotwórcze, pozwala na amortyzację w okresie krótszym niż 1 rok

Screen of movie - Installation of Wilo-Stratos PICO

Inteligentna komunikacja

MPPT

Optymalne zaopatrzenie w wodę w każdych warunkach pogodowych

Dynamiczne śledzenie maksymalnego punktu mocy (MPPT)

Zintegrowane śledzenie maksymalnego punktu mocy (ang. Maximum Power Point Tracking) gwarantuje najwyższą sprawność i wydajność zaopatrzenia w wodę.

W przypadku, gdy stopień ekspozycji paneli fotowoltaicznych na światło słoneczne ulega zmianie, maksymalny punkt mocy (MPP), prąd oraz moc zostają odpowiednio zmodyfikowane w stosunku do napięcia. Algorytm MPPT ustala optymalny stosunek prądu do napięcia i w konsekwencji dynamicznie dostosowuje punkt MPP. Dzięki temu dostępne światło słoneczne jest zawsze optymalnie przekształcane w energię elektryczną, zapewniając odpowiednie zaopatrzenie w wodę.

Wniosek: przyjmując taką samą intensywność promieniowania słonecznego oraz taką samą konfigurację paneli fotowoltaicznych, pompa Wilo-Actun OPTI jest w stanie dostarczyć więcej wody niż inne pompy głębinowe zasilane energią solarną.

Dynamisches MPPT für Wilo-Actun OPTI
Landwirt/Bauer steht im Feld

„Łatwa instalacja i nieocenione wsparcie od Wilo.”

Mohamed Bouchta, instalator, Maroko

Contractor Uwe

„W pełni autonomiczny system dzięki zasilaniu energią solarną.”

John Stuart, operator, Wielka Brytania

Informacje i porady dotyczące konfiguracji

Poradnik doboru pomp solarnych

Warunki geograficzne w miejscu instalacji odgrywają kluczową rolę w doborze pomp głębinowych zasilanych energią solarną. Intensywność nasłonecznienia waha się w zależności od regionu, co wpływa na osiągane wartości przepływu.

Obliczenia

Dodatkową pomoc w konfiguracji systemu stanowi nasz przewodnik, który pomaga obliczyć wymagane natężenie przepływu i dobrać odpowiedni system pomp solarnych:

Poradnik doboru pomp solarnych

Dowiedz się, które rozwiązanie będzie odpowiednie dla Ciebie.

Grafik zeigt die tägliche Sonneneinstrahlung für Europa in kW/m3/d

FAQ

Czy pompę solarną należy codziennie uruchamiać ręcznie?

Nie, zarówno pompa OPTI-MS jak i OPTI-QS wyposażona jest w zaawansowany układ elektroniczny, który pozwala na autonomiczne uruchomienie pompy, pod warunkiem, że dostępna jest wymagana energia solarna.

Jaką wiedzę należy posiadać, aby móc dostosować ustawienia pompy solarnej do swojej instalacji?

Nie ma konieczności posiadania takiej wiedzy. Zastosowany w pompie układ elektroniczny automatycznie dostosowuje pracę urządzenia do warunków w instalacji, dzięki czemu nie ma potrzeby dostosowywania ustawień.

Czy do obsługi pompy solarnej potrzebuję zewnętrznego urządzenia sterującego?

Nie, nie ma konieczności stosowania zewnętrznego sterownika, ale można to zrobić w przypadku chęci rozbudowy funkcjonalności np. poprzez podłączenie czujników. W tym celu można zastosować sterownik Wilo-MS Control.

Jakie akcesoria należy uwzględnić, aby móc podłączyć wyłącznik pływakowy np. w przypadku napełniania zbiornika?

Pompa Wilo-Actun OPTI-MS wyposażona jest w wejście sygnałowe, do którego można bezpośrednio podłączyć wyłącznik pływakowy używając przewodu wodoszczelnego dla pomp głębinowych.

Pompę Wilo-Actun OPTI-QS można doposażyć w opcjonalny moduł Wilo-QS Stop, umożliwiający podłączenie wyłącznika pływakowego.

Jakie dodatkowe zabezpieczenia należy zastosować?

Pompy Wilo-Actun OPTI-MS i Wilo-Actun OPTI-QS w standardzie wyposażone są w najważniejsze zabezpieczenia. Są to: zabezpieczenie przed suchobiegiem oraz monitorowanie temperatury i parametrów elektrycznych (zabezpieczenie nadnapięciowe, podnapięciowe, nadprądowe).

Jakiego rodzaju panele fotowoltaiczne można stosować z pompami solarnymi?

Zasadniczo, dopuszcza się stosowanie paneli fotowoltaicznych dowolnego producenta i specyfikacji, o ile uwzględni się zakres napięcia, z jakim pracują pompy solarne. Pompa Wilo-Actun OPTI-MS może pracować z napięciem w zakresie od 90V do 400V DC, a OPTI-QS w zakresie od 70V do 190V DC. Wilo oferuje również wysokiej jakości panele fotowoltaiczne produkowane w Niemczech, przeznaczone do stosowania z pompami solarnymi.

Czy pompy solarne mogą być zasilane prądem przemiennym?

Pompa Wilo-Actun OPTI-MS może być zasilana zarówno prądem stałym z paneli fotowoltaicznych jak i prądem przemiennym (np. 1~230 V, 50 Hz). Pompa Wilo-Actun OPTI-QS może być zasilania jedynie prądem stałym z paneli fotowoltaicznych.

W jaki sposób dobiorę pompę solarną odpowiadającą moim potrzebom?

W celu uproszczonej konfiguracji zachęcamy do skorzystania z naszego poradnika doboru pomp solarnych. W przypadku potrzeby wyjątkowo precyzyjnego bądź nietypowego doboru, warto skorzystać z narzędzia Wilo-Select SOLAR dostępnego na stronie solar.wilo.com. Narzędzie to uwzględnia indywidualne wymagania i lokalizację instalacji oraz określa dokładną wydajność w poszczególnych miesiącach.

Ile paneli fotowoltaicznych potrzebuję?

Informację dotyczącą wymaganej liczby paneli fotowoltaicznych można znaleźć w naszym poradniku doboru pomp solarnych lub określić za pomocą narzędzia Wilo-Select SOLAR dostępnego na stronie solar.wilo.com. Narzędzia konfiguracyjne biorą pod uwagę zakres napięcia, z jakim pracują nasze pompy solarne: dla pompy Wilo-Actun OPTI-MS jest to napięcie pomiędzy 90V a 400V DC, a w przypadku pompy Wilo-Actun OPTI-QS wartości te wynoszą od 70V do 190V DC.

W jaki sposób można zapewnić zaopatrzenie w wodę w godzinach nocnych?

Z uwagi na fakt, iż w godzinach nocnych nie ma możliwości korzystania z energii solarnej, warto rozważyć kilka rozwiązań. Jednym z nich jest zastosowanie zbiornika zwymiarowanego w taki sposób, aby stanowić wystarczający bufor dla godzin nocnych. Kolejną opcją jest podłączenie pompy Wilo-Actun OPTI-MS do źródła zasilania prądem przemiennym, np. do agregatu prądotwórczego lub do sieci.

W jaki sposób mogę magazynować energię solarną?

W celu pośredniego magazynowania energii solarnej zalecamy stosowanie zbiorników buforujących wodę. Pozwoli to zapewnić ciągłość zaopatrzenia w wodę w godzinach nocnych oraz w okresach niskiej wydajności.

Czy system pomp solarnych można wykorzystać w instalacjach grzewczych?

Pompy solarne Wilo-Actun OPTI przeznaczone są wyłącznie do tłoczenia wody czystej o temperaturze do 35 °C. Wilo posiada w swojej ofercie inne rozwiązania dedykowane dla solarnych instalacji grzewczych.

W jaki sposób można przedłużyć przewód zasilający pompy?

W zakresie dostawy znajduje się złącze kablowe oraz instrukcja. Przewody zatapialne Wilo można podłączyć do krótkiego przewodu pompy za pomocą dołączonego złącza kablowego.

Czy mogę wykorzystać istniejącą instalację fotowoltaiczną?

Pompy solarne typoszeregu Wilo-Actun OPTI można stosować w istniejących instalacjach fotowoltaicznych, o ile napięcie na to pozwala: Pompa Wilo-Actun OPTI-MS pracuje w zakresie napięcia od 90V do 400V DC, a pompa Wilo-Actun OPTI-QS w zakresie od 70V a 190V DC. Dane dotyczące paneli fotowoltaicznych można wprowadzić i zapisać w naszym narzędziu doboru dostępnym na stronie solar.wilo.com. Na podstawie specyfikacji wprowadzonej przez użytkownika narzędzie weryfikuje poprawność konfiguracji paneli i pomp solarnych.

Jak często należy serwisować pompy solarne?

Pompy zatapialne Wilo-Actun OPTI nie wymagają szczególnych czynności serwisowych. Nie ma konieczności planowania regularnych przeglądów.

Nawadnianie - Niezależny system nawadniania dla rolnictwa

Zaopatrzenie w wodę pitną - Niezawodne rozwiązanie do studni i wód powierzchniowych

Wilo-Actun FIRST (4")

Pobór wody surowej ze studni głębinowych w celu nawadniania

Wilo-Xiro SPI 6"

Wilo-Xiro SPI (6" – 10")

Pobór wody surowej ze studni głębinowych w celu nawadniania

Wilo-Sub TWI (4" – 10")

Pobór wody surowej ze studni głębinowych w celu zaopatrzenia w wodę pitną

Dla jeszcze większego komfortu: aplikacji Doradca Wilo

 • Skaner kodów QR
 • Rzeczywistość rozszerzona (AR)
  Możliwość skanowania wszystkich obrazów w naszych broszurach oznaczonych symbolem rzeczywistości rozszerzonej “AR” (ang. augmented reality), aby uzyskać więcej informacji o produktach.
 • Wyszukiwarka produktów
  Możliwość wyszukiwania produktów wprowadzając oznaczenie typu lub numer artykułu.
 • Instrukcje
  Każdy produkt Wilo dostarczany jest wraz ze szczegółowym przewodnikiem instalacyjnym.
 • Gdy jesteś offline
  Aplikacja Doradca Wilo zapewnia łatwy dostęp do informacji produktowych oraz niezbędnej wiedzy technicznej. Większość danych i funkcji przechowywana jest bezpośrednio na urządzeniu mobilnym użytkownika, dzięki czemu dostęp do nich możliwy jest również bez aktywnego połączenia z Internetem.

Kontakt

Masz pytanie lub potrzebujesz specjalistycznego doradztwa dotyczącego pomp Wilo-Actun OPTI?

Kontakt
Opis typoszeregu
Wilo-Actun OPTI-MS

Rodzaj konstrukcji

Wielostopniowa pompa głębinowa w wersji z taśmami ściągowymi (MSI) lub jako pompa ślimakowa mimośrodowa (MSH) do montażu pionowego lub poziomego

Zastosowanie

 • Przewidziane w szczególności do pracy z modułami fotowoltaicznymi
 • Zaopatrzenie w wodę/wodę użytkową ze studni głębinowych i cystern
 • Zaopatrzenie w wodę technologiczną
 • Zraszanie i nawadnianie
 • tłoczenie wody bez składników długowłóknistych i ściernych,

Wyposażenie/funkcja

 • Całkowicie zanurzona, wielostopniowa pompa głębinowa z silnikiem zatapialnym
  • jako pompa wirowa w budowie segmentowej (MSI) albo
  • jako pompa ślimakowa mimośrodowa (MSH)
 • ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
 • z odpornym na korozję, hermetycznie zamkniętym silnikiem z magnesem trwałym, z wypełnieniem wodą z glikolem
 • Wbudowana przetwornica częstotliwości
 • Zintegrowany algorytm oprogramowania MPPT („Maximum Power Point Tracking”) do zastosowania z modułami solarnymi
 • wstępnie zainstalowany kabel sygnałowy do bezpośredniego podłączenia czujników (np. wyłącznik pływakowy)

Oznaczenie typu

Przykład:

Wilo-Actun OPTI-MSH4.02-02

Actun

Rodzina produktów

OPTI

Nazwa typoszeregu

MS

Oznaczenie typu

MS = Multipower Solar

H

Wersja hydrauliczna

H = pompa ślimakowa mimośrodowa

I = wielostopniowa pompa wirowa

4

Średnica znamionowa w calach

.02

Znamionowy przepływ w m3/h

-02

Liczba stopni

Dane techniczne

 • Napięcie robocze: 90 - 265 VDC lub 90 - 400 VDC
 • Rodzaj pracy – zanurzony: S1
 • Max. temperatura przetłaczanej cieczy: 35°C
 • Minimalny przepływ przy silniku: 0,2 m/s
 • Maks. zawartość piasku: 50 g/m3
 • Max. głębokość zanurzenia: 150 m
 • Stopień ochrony: IP68
 • Przyłącze tłoczne: Rp 1¼ – Rp 2

Materiały

 • Korpus hydrauliczny: Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
 • Wirniki: Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
 • Wał hydrauliczny
  • MSH: Stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)
  • MSI: Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
 • Korpus silnika: Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
 • Wał silnika: Stal nierdzewna 1.4057 (AISI 431)

Konstrukcja

Wielostopniowa pompa głębinowa w wersji pompy wirowej o budowie segmentowej (MSI) lub jako pompa ślimakowa mimośrodowa (MSH) do montażu pionowego lub poziomego.

Układ hydrauliczny

Wielostopniowa pompa głębinowa wirowa (MSI) z wirnikami promieniowymi o budowie segmentowej lub pompa ślimakowa mimośrodowa (MSH) ze ślimakiem mimośrodowym wewnątrz podwójnie kręconego gumowego stojana. Wbudowany zawór zwrotny. Wszystkie części mające kontakt z medium są wykonane z materiałów odpornych na korozję.

Silnik

Silnik na prąd zmienny 1-fazowy z magnesami trwałymi. Uszczelniony, hermetycznie zalany silnik z uzwojeniem emaliowanym, impregnowany żywicą, łożyska samosmarujące, napełniony mieszanką wody i glikolu.

Przetwornica częstotliwości

Hermetycznie zalana przetwornica częstotliwości do bezpośredniej pracy na prąd stały lub przemienny. Zintegrowany algorytm oprogramowania MPPT („Maximum Power Point Tracking”) umożliwia dostosowanie do dostępnej mocy w celu zwiększenia ilości pompowanej wody do maksimum (dynamiczny MPPT).

Funkcje bezpieczeństwa, zawarte w urządzeniu:

 • Zabezpieczenie przed przepięciem
 • Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe
 • Zabezpieczenie przed suchobiegiem (za pomocą zintegrowanego czujnika)
 • Monitorowanie temperatury

Chłodzenie

Chłodzenie silnika odbywa się poprzez przetłaczane medium. Silnik musi być zawsze zanurzony podczas pracy. Należy przestrzegać wartości granicznych maks. temperatury przetłaczanej cieczy i minimalnej prędkości przepływu. Montaż pionowy jest opcjonalnie możliwy z płaszczem chłodzącym lub bez niego. Przy montażu poziomym konieczny jest płaszcz chłodzący.

Stan przy dostawie

 • Pompa głębinowa z kablem zasilającym (2,5 m)
 • Złączka kablowa z żywicy lanej ze zintegrowanym czujnikiem poziomu wody
 • Instrukcja montażu i obsługi
 • Układ hydrauliczny do samodzielnego montażu (tylko MSH), wraz z instrukcją montażu i osprzętem montażowym
 • Adapter do przyłącza tłocznego 1½" na 2" (tylko typy OPTI-MSI4.08-..)

Do pobrania

Broszura certyfikacyjna

Wilo-Actun OPTI-MS#Wilo-Actun OPTI-QS

Numer artykułu 6089479
Wydanie 2020-09
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 12
PDF (2 MB)

Broszura

Wilo-Actun OPTI - Easy selection guide for solar pump systems

Format strony 297.0 x 209.9 mm
Liczba stron 2
PDF (390 KB)
Lista produktów
Liczba wyników: 31
Nazwa produktuŚrednica silnika ØZnamionowa moc silnika P2Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)PodłączenieNumer artykułu
Actun OPTI MSH4.02-02
4 in
1,1 kW
-
Rp 1¼
6082887
Actun OPTI MSI4.05-08
4 in
2,2 kW
0,7
Rp 1½
6082889
Actun OPTI MSI4.08-03
4 in
1,1 kW
0,4
Rp 1½
6082890
Actun OPTI MSI4.08-05
4 in
2,2 kW
0,4
Rp 1½
6082891
Actun OPTI MSI4.05-04
4 in
1,1 kW
0,7
Rp 1½
6082892
Actun OPTI MSH4.01-03
4 in
1,1 kW
-
Rp 1¼
6084592
Actun OPTI MSI4.01-18
4 in
1,1 kW
0,7
Rp 1¼
6090326
Actun OPTI MSI4.01-21
4 in
1,5 kW
0,7
Rp 1¼
6090327
Actun OPTI MSI4.01-36
4 in
2,2 kW
0,7
Rp 1¼
6090328
Actun OPTI MSI4.01-42
4 in
3 kW
0,7
Rp 1¼
6090329
Actun OPTI MSI4.02-13
4 in
1,1 kW
0,7
Rp 1¼
6090330
Actun OPTI MSI4.02-18
4 in
1,5 kW
0,7
Rp 1¼
6090331
Actun OPTI MSI4.02-23
4 in
2,2 kW
0,7
Rp 1¼
6090332
Actun OPTI MSI4.02-33
4 in
3 kW
0,7
Rp 1¼
6090333
Actun OPTI MSI4.02-40
4 in
4 kW
0,7
Rp 1¼
6090334
Actun OPTI MSI4.04-09
4 in
1,1 kW
0,7
Rp 1¼
6090335
Actun OPTI MSI4.04-12
4 in
1,5 kW
0,7
Rp 1¼
6090336
Actun OPTI MSI4.04-18
4 in
2,2 kW
0,7
Rp 1¼
6090337
Actun OPTI MSI4.04-25
4 in
3 kW
0,7
Rp 1¼
6090338
Actun OPTI MSI4.04-33
4 in
4 kW
0,7
Rp 1¼
6090339
Actun OPTI MSI4.06-06
4 in
1,1 kW
0,7
Rp 1½
6090340
Actun OPTI MSI4.06-08
4 in
1,5 kW
0,7
Rp 1½
6090341
Actun OPTI MSI4.06-12
4 in
2,2 kW
0,7
Rp 1½
6090342
Actun OPTI MSI4.06-17
4 in
3 kW
0,7
Rp 1½
6090343
Actun OPTI MSI4.06-21
4 in
4 kW
0,7
Rp 1½
6090344
Actun OPTI MSI4.11-05
4 in
1,5 kW
0,7
Rp 2
6090345
Actun OPTI MSI4.11-07
4 in
2,2 kW
0,7
Rp 2
6090346
Actun OPTI MSI4.11-10
4 in
3 kW
0,7
Rp 2
6090347
Actun OPTI MSI4.11-12
4 in
4 kW
0,7
Rp 2
6090348
Actun OPTI MSI4.17-04
4 in
2,2 kW
0,7
Rp 2
6090349
Actun OPTI MSI4.17-06
4 in
3 kW
0,7
Rp 2
6090350