CronoLine-IL-E 100/145-11/2-R1 | Wilo
Podobne do rysunku

CronoLine-IL-E 100/145-11/2-R1

Dane techniczne
Specyfikacja ofertowa

Dławnicowa pompa wirowa o konstrukcji Inline do montażu na rurociągu lub do ustawienia na fundamencie z wbudowaną przetwornicą częstotliwości do regulacji elektronicznej m.in. wg stałej lub zmiennej różnicy ciśnień (Δp-c/Δp-v)

Konstrukcja:

 • Jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa
 • Korpus spiralny o konstrukcji Inline (przyłącze ssawne i ciśnieniowe z takimi samymi kołnierzami w jednej linii), kołnierze PN 16 – nawiercone zgodnie z EN 1092-2
 • Przyłącza pomiarowe ciśnienia (R 1/8) do zamontowanego czujnika różnicy ciśnień (wersja ...-R1 bez czujnika różnicy ciśnień)
 • Korpus pompy i kołnierz silnika standardowo z powłoką kataforetyczną
 • Uszczelnienie mechaniczne do tłoczenia wody o temp. max. do 140°C. Do Tmax. = +40°C dopuszczalna jest domieszka glikolu wyn. od 20 do 40 % pojemności
 • Specjalne uszczelnienia mechaniczne przy mieszaninach wody/glikolu z zawartością glikolu inną niż 20 - 40% obj. i przy temperaturze przetłaczanej cieczy ≤ 40°C lub mediów innych niż woda (dopłata)

Wyposażenie dodatkowe:

 • Konsole do mocowania na fundamencie
 • IR-Monitor
 • IR-Stick
 • IF-Moduł PLR
 • IF-Moduł LON
 • IF-Moduł Modbus
 • IF-Modul BACnet
 • IF-Moduł CAN
 • Systemy regulacyjne VR-HVAC/CCe-HVAC/SCe-HVAC
 • Zestawy czujników różnicy ciśnień (DDG) 0-10 V do pomp w wersji ...–R1

Wyposażenie standardowe:

 • Moduł obsługi ręcznej za pomocą jednego przycisku z następującymi funkcjami:
  • Włączanie/wyłączanie pompy
  • Ustawianie wartości zadanej lub prędkości obrotowej
  • Wybór rodzaju regulacji: Δp-c (stała różnica ciśnień), Δp-v (zmienna różnica ciśnień), regulator PID, n-constant (tryb regulacji ręcznej)
  • Wybór rodzaju pracy w przypadku pracy pompy podwójnej (praca/rezerwa, praca z dołączeniem)
  • Konfiguracja parametrów roboczych
  • Potwierdzenie błędu
 • Wyświetlacz pompy wskazujący:
  • Tryb regulacji
  • Wartość zadaną (np. różnicy ciśnień lub prędkości obrotowej)
  • Komunikaty o błędach i komunikaty ostrzegawcze
  • Wartości rzeczywiste (np. poboru mocy, wartości rzeczywistej czujnika)
  • Dane robocze (np. godziny pracy, zużycie energii)
  • Dane dotyczące stanu (np. stan przekaźnika SSM i SBM)
  • Dane urządzenia (np. nazwa pompy)

Funkcje dodatkowe:

 • Interfejsy: Wejście sterujące „Wyłączanie z priorytetem”, „Zewnętrzna zamiana pomp” (działa tylko w trybie dwupompowym), wejście analogowe 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA do trybu sterowania (DDC) lub do zdalnej regulacji wartości zadanej, wejście analogowe 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA dla sygnału wartości rzeczywistej czujnika ciśnienia, złącze na podczerwień do komunikacji bezprzewodowej za pomocą urządzenia kontrolno-serwisowego Wilo-IR-Stick/IR-Monitor, gniazdo na IF-Moduły Wilo do podłączenia do automatyki budynku, konfigurowana, bezpotencjałowa sygnalizacja awarii i pracy/stanu gotowości, interfejs do komunikacji pomp podwójnych
 • Silnik indukcyjny trójfazowy z przetwornicą częstotliwości
 • Zintegrowany system zarządzania pracą pomp podwójnych
 • Możliwość ustawienia częstotliwości zamiany pomp (w dwupompowym trybie pracy)
 • Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika
 • Różne rodzaje pracy do zastosowania w instalacjach grzewczych (HV) lub klimatyzacyjnych (AC)
 • Blokada dostępu
 • Różne poziomy obsługi ręcznej: Standard/serwis
Dane eksploatacyjne
temperatura przetłaczanej cieczy T -20 °C
temperatura otoczenia T 0 °C
Maks. ciśnienie robocze PN 16 bar
Zalecenie dotyczące konfiguracji 16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) 0.4
Dane silnika
Generowanie zakłóceń EN 61800-3
Odporność na zakłócenia EN 61800-3
Przyłącze sieciowe 3~380 V, 50/60 Hz
Moc znamionowa P2 11000 W
Prędkość obrotowa maks. nmax 2960 1/min
Prąd znamionowy IN 20,5 A
Klasa izolacji F
Stopień ochrony silnika IP55
Zabezpieczenie silnika
Materiały
Korpus pompy 5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik Żeliwo
Wał Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału AQ1EGG
Latarnia 5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wymiary montażowe
Przyłącze po stronie ssawnej DN 100
Przyłącze po stronie tłocznej DN 100
Długość montażowa l0 500 mm
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
Produkt Wilo
Nazwa produktu CronoLine-IL-E 100/145-11/2-R1
Masa netto ok. m 193 kg
Numer artykułu 2153748
Do pobrania

Instrukcja montażu i obsługi

Wilo-CronoLine-IL-E/DL-E/BL-E

Numer artykułu 2160198
Wydanie 2017-12
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 259
PDF (24 MB)
BIM/CAD

IL-E100/145-11/2-R1

DWG (1 MB)

IL-E100/145-11/2-R1

STP (2 MB)

IL-E100/145-11/2-R1

DWG (20 KB)

IL-E100/145-11/2-R1

DWG (19 KB)

IL-E100/145-11/2-R1

DWG (18 KB)