Wilo-EMUport CORE | Wilo

Wilo-EMUport CORE

Separacja i odprowadzanie części stałych. Czysto, bezpiecznie i niezawodnie.

Zalety
Wilo-EMUport CORE

Separacja i odprowadzanie części stałych. Czysto, bezpiecznie i niezawodnie.

Systemy odprowadzania ścieków podatne są na zapychanie spowodowane przez części stałe, szczególnie w pobliżu osiedli mieszkaniowych i innych obiektów, w których przebywają ludzie. Skutkuje to awarią systemu i zwiększeniem kosztów prac serwisowych. Rozwiązaniem problemu jest tłocznia ścieków z systemem separacji części stałych Wilo-EMUport CORE. Tłocznia zapewnia niezawodny transport ścieków i zapobiega powstawaniu niedrożności. Praca w ustawieniu suchym oraz łatwy dostęp z zewnątrz sprawiają, że prace konserwacyjne można przeprowadzić w sposób komfortowy i higieniczny. Kompletny system, zawierający studnię z materiału odpornego na korozję oraz sterowanie, dostępny jest również w przypadku większych wersji tłoczni. Wilo-EMUport CORE to rozwiązanie dopasowane do Państwa potrzeb.


Korzyści

 • Niezawodna praca dzięki systemowi separacji części stałych. Pompy nie mają z nimi kontaktu, co trwale zapobiega ich blokowaniu.
 • Łatwa i ekonomiczna modernizacja starych przepompowni
 • Długa żywotność i odporność na korozję dzięki zastosowaniu materiału PE i PUR
 • Prosta konserwacja, również podczas pracy tłoczni, dzięki higienicznemu ustawieniu na sucho, łatwemu dostępowi z zewnątrz oraz indywidualnym dla każdego separatora zasuwom odcinającym.
 • Tłocznia gotowa na wyzwania przyszłości - bezpieczna eksploatacja nawet w przypadku zwiększenia zawartości części stałych w ściekach
 • Możliwość montażu w budynku lub w studzience o średnicy od 1 500 mm
 • Łatwy do zintegrowania i gotowy do podłączenia system „Plug&Pump”
 • Oszczędność energii dzięki pompom zatapialnym o wysokiej sprawności, opcjonalnie z silnikami w klasie IE3

Wilo-EMUport CORE – Separacja i odprowadzanie części stałych. Czysto, bezpiecznie i niezawodnie.

Rosnąca zawartość substancji stałych w ściekach staje się coraz większym wyzwaniem, nie tylko w kontekście odprowadzania ścieków z całych miejscowości i osiedli, ale także budynków użyteczności publicznej, hoteli, szpitali i biurowców. Efektywnym rozwiązaniem tego problem jest tłocznia Wilo-EMUport CORE z systemem separacji części stałych, zapewniająca niezawodny transport ścieków.

Rozwiązanie gotowe na wyzwania przyszłości

Tłocznia Wilo-EMUport CORE jest przyszłościowym rozwiązaniem, które zapewni niezawodne działanie, nawet w przypadku zwiększającej się zawartości części stałych w ściekach.

Dzięki zastosowaniu trwałych i odpornych na korozję materiałów, polietylenu i poliuretanu, wyeliminowane zostało ryzyko kosztownych skutków wystąpienia korozji wżerowej czy szczelinowej, będącej częstym problemem w przypadku systemów innego typu.

Eliminacja problemu zapychania

Obecność dużych części stałych w ściekach jest częstą przyczyną awarii pomp.

System separacji części stałych Wilo oddziela od ścieków duże zanieczyszczenia, dzięki czemu nie przepływają one przez pompę. Cechuje się niezawodnością pracy oraz wysoką sprawnością, zapewniając tym samym bezproblemową eksploatację. System w pełni zatapialny (silniki pomp ze stopniem ochrony IP68) działa bez zakłóceń również w przypadku zalania wodą z zewnątrz.

Komfort prac konserwacyjnych

Tłocznie Wilo z systemem separacji części stałych to także niezwykła łatwość prowadzenia prac konserwacyjnych.

Dzięki higienicznemu ustawieniu na sucho, tylko wewnętrzne części komponentów systemu mają kontakt z medium. Oznacza to łatwy dostęp i możliwość prowadzenia prac w komfortowych warunkach.

Przezroczysta pokrywa skrzynki wlotowej umożliwia wizualną kontrolę systemu. Klamra szybkomocująca na klapie otworu rewizyjnego oraz szybkozłącza pompy pozwalają zaoszczędzić czas i koszty prowadzenia prac.

Narodowe Forum Muzyki

EMUport CORE pierwsza tłocznia zainstalowana wewnątrz budynku w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

Rozwiązanie:

Efektywnym rozwiązaniem tego problemu, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i technologicznym, było zastosowanie tłoczni Wilo-EMUport CORE 20.2-28A. Innowacyjna pompownia z systemem separacji części stałych zapewnia najwyższą niezawodność i skuteczne odprowadzanie ścieków. Dzięki odseparowaniu części stałych od cieczy, pompy nie mają z nimi kontaktu. W ten sposób trwale zapobiega się blokowaniu pomp, unikając awarii i przerw w pracy. System ten wyznacza najwyższe standardy w zakresie niezawodnego działania, ekonomiczności i komfortu.

Narodowe Forum Muzyki

Hotel Arche w Lublinie

Już na etapie tworzenia projektu biuro architektoniczne zasygnalizowało, że ze względu na specyfikę obiektu niezbędne będzie zastosowanie niezawodnego rozwiązania w zakresie przepompowywania ścieków sanitarnych. Urządzenie miało umożliwiać higieniczną i bezpieczną obsługę. Oznaczało to eliminację możliwości kontaktu pracowników ze ściekami oraz ryzyka emisji gazów, w tym siarkowodoru, w obrębie obiektu.

Najlepszym rozwiązaniem okazało się zastosowanie tłoczni ścieków typu EMUport CORE 20.2-14B. Umożliwiła ona ograniczenie do minimum występowanie stanów awaryjnych w wyniku zablokowania pomp przez pochodzące ze ścieków części stałe. Zminimalizowano ponadto ryzyko uszkodzenia układu hydraulicznego pomp dzięki separacji ciał stałych zanim dostaną się do urządzenia.

Dowiedz się więcej

Oczyszczalnia ścieków w Kluczewsku

Pierwotnie zainstalowana pompownia główna ścieków surowych borykała się z problemem zapychania pomp, co powodowało komplikacje podczas użytkowania oczyszczalni oraz problemy na sieci kanalizacji przed pompownią. Standard sterowania pompownią odbiegał od potrzeb Użytkownika, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz przekazu informacji parametrów pracy urządzenia.

Zastosowanie Wilo EMUport CORE - innowacyjnej pompowni z systemem separacji części stałych - zapewniło najwyższą niezawodność i skuteczne zabezpieczenie przed niedrożnością systemu.

Dowiedz się więcej

Opis typoszeregu
EMUport FTS

Rodzaj konstrukcji

Standardowe urządzenie do przetłaczania ścieków z systemem separacji części stałych według DIN EN 12050-1 do ustawienia w budynku lub w studzience na zewnątrz.

Zastosowanie

Tłoczenie ścieków nieoczyszczonych, które nie mogą być odprowadzone do kanalizacji przy wykorzystaniu naturalnego spadku oraz do osuszania przedmiotów znajdujących się poniżej poziomu spiętrzenia (według DIN EN 12056/ DIN 1986-100)

Wyposażenie/funkcja

 • Urządzenie do przetłaczania ścieków z systemem separacji części stałych
 • 2 oddzielnie odcinane zbiorniki separatora części stałych
 • Dwie pompy zatapialne do ścieków do pracy naprzemiennej, do ustawienia na sucho
 • Pompy o stopniu ochrony IP68 i silniku o klasie sprawności według IE3
 • Rejestracja poziomu za pomocą sondy poziomu

Oznaczenie typu

Przykład:

Wilo-EMUport CORE 20.2-10A

CORE

Standardowy system separacji części stałych

20

Max. dopływ w m³/h

2

Liczba zamontowanych pomp

10

Max. wysokość podnoszenia w [m]

A

Wersja: A = wersja standardowa B = wersja Comfort

Dane techniczne

 • Max. stały dopływ: 20, 45 lub 50 m³/h
 • Pojemność zbiornika: 440 l lub 1200 l
 • Pojemność użytkowa zbiornika: 295 l lub 900 l
 • Max. wysokość podnoszenia: 31 m
 • Wysokość dopływu: 750 mm
 • Przyłącze dopływu: DN 200
 • Przyłącze tłoczne: Średnica 80 lub średnica 100
 • Napięcie zasilania: 3~400 V, 50 Hz

Materiały

 • Zbiornik retencyjny: PE
 • Zbiornik separatora części stałych: PE
 • Skrzynka dopływowa: PUR
 • Orurowanie: PE
 • Pompy: Żeliwo szare
 • Zawór odcinający: Żeliwo szare
 • Przyłącze tłoczne: - wariant A: PE z łącznikiem T - wariant B: Stal nierdzewna z łącznikiem Y

Konstrukcja

Gotowe do podłączenia, całkowicie zatapialne urządzenie do przetłaczania ścieków ze zintegrowanym systemem filtrowania zanieczyszczeń stałych. Jednoczęściowy, gazo- i wodoszczelny zbiornik retencyjny bez konstrukcyjnych połączeń spawanych lub dwa oddzielnie odcinane zbiorniki separatora części stałych. Zbiornik retencyjny posiada zaokrąglenia, dno zbiornika jest ukośne, najniższy punkt znajduje się bezpośrednio pod pompami. Zapobiega to osadzaniu się i przysychaniu substancji stałych w miejscach o kluczowym znaczeniu. W wyniku wstępnego filtrowania w zbiornikach separatora części stałych części stałe zostają odfiltrowane z medium i tylko wstępnie przefiltrowane ścieki trafiają do zbiornika retencyjnego. Do tłoczenia służą dwie pełnowartościowe pompy zatapialne do ścieków do ustawienia na sucho. Pompy są wykonanie w wersji nadmiarowego układu dwupompowego i pracują w trybie pracy naprzemiennej. Sterowanie poziomem następuje za pomocą sondy poziomu od 0 do 2,5 m słupa wody.

Wersja B wyposażona jest dodatkowo w automatyczne płukanie wsteczne do zbiornika retencyjnego, umożliwiające uzyskanie lepszego efektu czyszczenia. Odpowiednie urządzenie sterujące typoszeregu SC-L dostępne jest jako wyposażenie dodatkowe.

Stan przy dostawie

Gotowe do montażu urządzenie do przetłaczania ścieków kompletnie zmontowane, włącznie z kształtką rozgałęźną, czujnikiem poziomu i dwoma pompami.

Do pobrania

Instrukcja montażu i obsługi

Wilo-EMUport CORE

Numer artykułu 2546468
Wydanie 2017-03
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 100
PDF (22 MB)

Broszura certyfikacyjna

Wilo-EMUport Core 20.2 / 45.2 / 50.2 / 60.2

Numer artykułu 2546469
Wydanie 2021-07
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 40
PDF (3 MB)

Karta instalacyjna (dokumenty)

EMU port CORE 45.2+PEHD2600 schemat montażowy poglądowy

Numer artykułu
Wydanie
Format strony 420.2 x 297.0 mm
Liczba stron 1
PDF (416 KB)

EMU port CORE 20.2+PEHD2000 schemat montażowy poglądowy

Numer artykułu
Wydanie
Format strony
Liczba stron
PNG (89 KB)
Lista produktów
Liczba wyników: 46
Nazwa produktuPojemność brutto zbiornika VPrzyłącze siecioweNumer artykułu