Szukaj
Kontakt
E-mail
Tworzenie katalogu
Moje ulubione
Porównanie produktów
Stratos GIGA 65/4-52/15 | Wilo

Stratos GIGA 65/4-52/15

Numer artykułu: 2226338
EUR 15.133,-
Cena (bez VAT)
Dane techniczne
Dane hydrauliczne
Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥0,4
Maks. ciśnienie robocze PN 16 bar
Min. temperatura przetłaczanej cieczy Tmin -20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy Tmax 140 °C
Temperatura otoczenia min. Tmin 0 °C
Maks. temperatura otoczenia Tmax 40 °C
Napęd
Przyłącze sieciowe 3~400 V, 50/60 Hz
Liczba biegunów 2
Klasa sprawności energetycznej silnika IE5
Pobór mocy P1 max 15400 W
Znamionowa moc silnika P2 15 kW
Prąd znamionowy IN 23,8 A
Generowanie zakłóceń EN 61800-3
Odporność na zakłócenia EN 61800-3
Klasa izolacji F
Stopień ochrony silnika IP55
Zabezpieczenie silnika Zintegrowany czujnik termistorowy
Materiały
Korpus pompy 5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik Żeliwo szare
Wał Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału AQ1EGG
Latarnia 5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)
Woda grzewcza (według VDI 2035) tak
Olejowy nośnik ciepła Wersja specjalna za dopłatą
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C) tak
Wymiary montażowe
Długość montażowa L0 430 mm
Przyłącze po stronie ssawnej DN 65
Przyłącze po stronie tłocznej DN 65

Stratos GIGA 65/4-52/15

Stratos GIGA

L1, L2, L3: Przyłącze sieciowe: 3~380 V - 3~480 V (±;10 %), 50/60 Hz
PE: Przyłącze przewodu zabezpieczającego
DDG: Przyłącze dla czujnika różnicy ciśnień
In1 (1): Wejście wartości rzeczywistej 0 - 10 V/0 - 20 mA; 2 - 10 V/4 - 20 mA
GND (2): Przyłącze masy dla In1 i In2
+ 24 V (3): Wyjście napięcia DC dla zewnętrznego użytkownika/czujnika. Maks. obciążenie 60 mA
In2: Wejście nastawy 0 - 10 V/0 - 20 mA; 2 - 10 V/4 - 20 mA
MP: Pompa wielostopniowa, interfejs do zarządzania pracą pomp podwójnych
Ext. off: Wejście sterujące „Wyłączanie z priorytetem”
Pompę można włączać i wyłączać za pomocą zewnętrznego styku bezpotencjałowego (24 V DC/10 mA).
SBM:* Bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja awarii (styk przełączny zgodny z VDI 3814)
SSM:* Bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja awarii (styk przełączny zgodny z VDI 3814)
AUX: Naprzemienna praca pomp zewnętrznych (dotyczy jedynie pracy z pompą podwójną).Pompy można zamienić za pomocą zewnętrznego, styku bezpotencjałowego (24 V DC/10 mA)
Przełącznik DIP: 1: Przełączanie pomiędzy trybem obsługi (O) i serwisowym (S)
2: Aktywować/dezaktywować menu w celu blokady dostępu
Opcjonalne: IF-Moduł do podłączenia do automatyki budynku
* Obciążalność styków dla SBM i SSM:
min.: 12 V DC/10 mA
maks.: 250 V AC/1 A
Ceny
Cena (bez VAT) EUR 15.133,-
Dane produktu
Produkt Wilo
Nazwa produktu Stratos GIGA 65/4-52/15
Numer artykułu 2226338
Numer EAN 4062679277844
Kolor zielony / czarny / srebro
Minimalna ilość zamówienia 1
Dostępność na rynku 2023-06-30
Opakowanie
Rodzaj opakowania Europaleta
Właściwość opakowania Opakowanie transportowe
Liczba na paletę 1
Liczba na warstwę 1
Wymiary i masa
Długość z opakowaniem 1200 mm
Długość L 836 mm
Wysokość z opakowaniem 781 mm
Wysokość H 619 mm
Szerokość z opakowaniem 800 mm
Szerokość W 350 mm
Masa brutto ok. m 169 kg
Masa netto ok. m 142 kg
Specyfikacja ofertowa

Pompa Inline o najwyższej sprawności z silnikiem EC z klasą sprawności energetycznej IE5 zgodnie z IEC 60034-30-2, elektronicznie regulowana, o konstrukcji dławnicowej. Pompa jest wykonana jako jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa z przyłączem kołnierzowym i uszczelnieniem mechanicznym. Pompa Stratos GIGA jest przede wszystkim przeznaczona do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin woda-glikol niezawierających substancji abrazyjnych, w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Budowa:

 • Jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa
 • Korpus spiralny o konstrukcji Inline (przyłącze ssawne i ciśnieniowe z takimi samymi kołnierzami w jednej linii), kołnierze PN 16 – nawiercone zgodnie z EN 1092-2
 • Przyłącza pomiarowe ciśnienia (R 1/8) do zamontowanego czujnika różnicy ciśnień (wersja ...-R1 bez czujnika różnicy ciśnień)
 • Korpus pompy i kołnierz silnika seryjnie wyposażone w katodową powłokę elektrolityczną.
 • Uszczelnienie mechaniczne do tłoczenia wody o temperaturze do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C dopuszczalna jest domieszka glikolu od 20 % do 40 % objętości. W przypadku mieszanin woda-glikol z zawartością glikolu > 40 % maks. do 50 % objętości i o temperaturze przetłaczanej cieczy od > +40 °C maks. do +120 °C lub przetłaczanych mediów innych niż woda należy zastosować alternatywne uszczelnienie mechaniczne. W przypadku użycia mieszaniny wody i glikolu zaleca się zasadniczo zastosowanie wariantu S1 z odpowiednim uszczelnieniem mechanicznym.
 • Napięcie zasilania: 3~380 V ±10% 50/60 Hz; 3~400 V ±10% 50/60 Hz; 3~440 V ±10% 50/60 Hz

Wyposażenie dodatkowe:

 • Konsole do mocowania na fundamencie
 • IR-Stick
 • IF-Moduł PLR
 • IF-Moduł LON
 • IF-Moduł Modbus
 • IF-Moduł BACnet
 • IF-Moduł CAN
 • Systemy regulacyjne VR-HVAC/CCe-HVAC/SCe-HVAC
 • Zestawy czujników różnicy ciśnień (DDG) 0-10 V do pomp w wersji ...–R1

Wyposażenie seryjne:

 • Moduł obsługi ręcznej za pomocą jednego przycisku z następującymi funkcjami:
  • Pompa wł./wył.
  • Ustawienie wartości zadanej lub prędkości obrotowej
  • Wybór rodzaju regulacji: Δp-c (stała różnica ciśnień), Δp-v (zmienna różnica ciśnień), regulator PID, n-constant (tryb regulacji ręcznej)
  • Wybór rodzaju pracy w przypadku pracy pompy podwójnej (praca/rezerwa, praca z dołączeniem)
  • Konfiguracja parametrów roboczych
  • Potwierdzenie błędu
 • Wyświetlacz pompy wskazujący:
  • Rodzaj regulacji
  • Wartość zadaną (np. różnicy ciśnień lub prędkości obrotowej)
  • Komunikaty o błędach i komunikaty ostrzegawcze
  • Wartości rzeczywiste (np. poboru mocy, wartości rzeczywistej czujnika)
  • Dane robocze (np. godziny pracy, zużycie energii)
  • Dane dotyczące stanu (np. stan przekaźnika SSM i SBM)
  • Dane urządzenia (np. nazwa pompy)

Funkcje dodatkowe:

 • Interfejsy: Wejście sterujące „Wyłączanie z priorytetem”, „Zewnętrzna zamiana pomp” (działa tylko w trybie dwupompowym), wejście analogowe 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA dla trybu sterowania (DDC) lub do zdalnej regulacji wartości zadanej, wejście analogowe 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA dla sygnału wartości rzeczywistej czujnika ciśnienia, złącze na podczerwień do komunikacji bezprzewodowej za pomocą urządzenia do obsługi i serwisu Wilo-IR-Stick, gniazdo do IF-Modułów Wilo do podłączenia do automatyki budynku, konfigurowana, bezpotencjałowa sygnalizacja awarii i pracy/stanu gotowości, interfejs do komunikacji między pompami podwójnymi
 • Silnik indukcyjny trójfazowy z przetwornicą częstotliwości
 • Zintegrowany system zarządzania pracą pomp podwójnych
 • Możliwość ustawienia częstotliwości zamiany pomp (w dwupompowym trybie pracy)
 • Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika
 • Różne rodzaje pracy do zastosowania w instalacjach grzewczych (HV) lub klimatyzacyjnych (AC)
 • Blokada dostępu
 • Różne poziomy obsługi ręcznej: Standard/serwis
Dane eksploatacyjne
Min. temperatura przetłaczanej cieczy Tmin -20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy Tmax 140 °C
Temperatura otoczenia min. Tmin 0 °C
Maks. temperatura otoczenia Tmax 40 °C
Maks. ciśnienie robocze PN 16 bar
Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥0,4
Napęd
Przyłącze sieciowe 3~400 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika IE5
Pobór mocy P1 max 15400 W
Znamionowa moc silnika P2 15 kW
Prąd znamionowy IN 23,8 A
Prędkość obrotowa maks. nmax 2960 1/min
Generowanie zakłóceń EN 61800-3
Odporność na zakłócenia EN 61800-3
Klasa izolacji F
Stopień ochrony silnika IP55
Zabezpieczenie silnika Zintegrowany czujnik termistorowy
Materiały
Korpus pompy 5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik Żeliwo szare
Wał Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału AQ1EGG
Latarnia 5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wymiary montażowe
Przyłącze po stronie ssawnej DN 65
Przyłącze po stronie tłocznej DN 65
Długość montażowa l0 430 mm
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
Produkt Wilo
Nazwa produktu Stratos GIGA 65/4-52/15
Masa netto ok. m 142 kg
Numer artykułu 2226338
Dokumenty

Instrukcja montażu i obsługi

Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos GIGA-D, Wilo-Stratos GIGA B

Numer artykułu 2234262
Wydanie 2024-02
Liczba stron 344
Język es, it, pl, pt
PDF (17 MB)

Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos GIGA-D, Wilo-Stratos GIGA B

Numer artykułu 2234261
Wydanie 2024-02
Liczba stron 336
Język de, en, fr, nl
PDF (17 MB)

Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos GIGA-D, Wilo-Stratos GIGA B

Numer artykułu 2234260
Wydanie 2024-02
Liczba stron 88
Język en
PDF (12 MB)

Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos GIGA-D, Wilo-Stratos GIGA B

Numer artykułu 2234260
Wydanie 2024-02
Liczba stron 92
Język pl
PDF (12 MB)
BIM/CAD
Wyposażenie dodatkowe

Bezstopniowa regulacja zależna od różnicy ciśnienia system CCe-HVAC (30)

Bezstopniowa regulacja zależna od temperatury system CCe-HVAC (23)

Bezstopniowa regulacja zależna od różnicy ciśnienia system SCe-HVAC (23)

Bezstopniowa regulacja zależna od temperatury system SCe-HVAC (14)

Montaż na rurociągu/elementy wyrównawcze (8)

Montaż naścienny/ustawienie na fundamencie (1)

Sterowanie pompą/wyposażenie dodatkowe (26)

Sterowanie pompy/system regulacyjny Comfort (4)

Sterowanie pompy/system regulacyjny Smart (4)

Sterowanie pompy/moduł złączy (6)

Rejestrowanie różnicy ciśnień (41)