Szukaj
Kontakt
E-mail
Tworzenie katalogu
Moje ulubione
Porównanie produktów
Stratos GIGA 80/3-38/11 | Wilo

Stratos GIGA 80/3-38/11

Numer artykułu: 2221826
EUR 13.470,-
Cena (bez VAT)
Dane techniczne
Dane hydrauliczne
Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥0,4
Maks. ciśnienie robocze PN 16 bar
Min. temperatura przetłaczanej cieczy Tmin -20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy Tmax 140 °C
Temperatura otoczenia min. Tmin 0 °C
Maks. temperatura otoczenia Tmax 40 °C
Napęd
Przyłącze sieciowe 3~400 V, 50/60 Hz
Liczba biegunów 2
Klasa sprawności energetycznej silnika IE5
Pobór mocy P1 max 11200 W
Znamionowa moc silnika P2 11 kW
Prąd znamionowy IN 17,4 A
Generowanie zakłóceń EN 61800-3
Odporność na zakłócenia EN 61800-3
Klasa izolacji F
Stopień ochrony silnika IP55
Zabezpieczenie silnika Zintegrowany czujnik termistorowy
Materiały
Korpus pompy 5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik Żeliwo szare
Wał Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału AQ1EGG
Latarnia 5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)
Woda grzewcza (według VDI 2035) tak
Olejowy nośnik ciepła Wersja specjalna za dopłatą
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C) tak
Wymiary montażowe
Długość montażowa L0 440 mm
Przyłącze po stronie ssawnej DN 80
Przyłącze po stronie tłocznej DN 80

Stratos GIGA 80/3-38/11

Stratos GIGA

L1, L2, L3: Przyłącze sieciowe: 3~380 V - 3~480 V (±;10 %), 50/60 Hz
PE: Przyłącze przewodu zabezpieczającego
DDG: Przyłącze dla czujnika różnicy ciśnień
In1 (1): Wejście wartości rzeczywistej 0 - 10 V/0 - 20 mA; 2 - 10 V/4 - 20 mA
GND (2): Przyłącze masy dla In1 i In2
+ 24 V (3): Wyjście napięcia DC dla zewnętrznego użytkownika/czujnika. Maks. obciążenie 60 mA
In2: Wejście nastawy 0 - 10 V/0 - 20 mA; 2 - 10 V/4 - 20 mA
MP: Pompa wielostopniowa, interfejs do zarządzania pracą pomp podwójnych
Ext. off: Wejście sterujące „Wyłączanie z priorytetem”
Pompę można włączać i wyłączać za pomocą zewnętrznego styku bezpotencjałowego (24 V DC/10 mA).
SBM:* Bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja awarii (styk przełączny zgodny z VDI 3814)
SSM:* Bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja awarii (styk przełączny zgodny z VDI 3814)
AUX: Naprzemienna praca pomp zewnętrznych (dotyczy jedynie pracy z pompą podwójną).Pompy można zamienić za pomocą zewnętrznego, styku bezpotencjałowego (24 V DC/10 mA)
Przełącznik DIP: 1: Przełączanie pomiędzy trybem obsługi (O) i serwisowym (S)
2: Aktywować/dezaktywować menu w celu blokady dostępu
Opcjonalne: IF-Moduł do podłączenia do automatyki budynku
* Obciążalność styków dla SBM i SSM:
min.: 12 V DC/10 mA
maks.: 250 V AC/1 A
Ceny
Cena (bez VAT) EUR 13.470,-
Dane produktu
Produkt Wilo
Nazwa produktu Stratos GIGA 80/3-38/11
Numer artykułu 2221826
Numer EAN 4062679250496
Kolor zielony / czarny / srebro
Minimalna ilość zamówienia 1
Dostępność na rynku 2023-06-30
Opakowanie
Rodzaj opakowania Europaleta
Właściwość opakowania Opakowanie transportowe
Liczba na paletę 1
Liczba na warstwę 1
Wymiary i masa
Długość z opakowaniem 1200 mm
Długość L 804 mm
Wysokość z opakowaniem 790 mm
Wysokość H 628 mm
Szerokość z opakowaniem 800 mm
Szerokość W 350 mm
Masa brutto ok. m 161 kg
Masa netto ok. m 135 kg
Specyfikacja ofertowa

Pompa Inline o najwyższej sprawności z silnikiem EC z klasą sprawności energetycznej IE5 zgodnie z IEC 60034-30-2, elektronicznie regulowana, o konstrukcji dławnicowej. Pompa jest wykonana jako jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa z przyłączem kołnierzowym i uszczelnieniem mechanicznym. Pompa Stratos GIGA jest przede wszystkim przeznaczona do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin woda-glikol niezawierających substancji abrazyjnych, w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Budowa:

 • Jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa
 • Korpus spiralny o konstrukcji Inline (przyłącze ssawne i ciśnieniowe z takimi samymi kołnierzami w jednej linii), kołnierze PN 16 – nawiercone zgodnie z EN 1092-2
 • Przyłącza pomiarowe ciśnienia (R 1/8) do zamontowanego czujnika różnicy ciśnień (wersja ...-R1 bez czujnika różnicy ciśnień)
 • Korpus pompy i kołnierz silnika seryjnie wyposażone w katodową powłokę elektrolityczną.
 • Uszczelnienie mechaniczne do tłoczenia wody o temperaturze do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C dopuszczalna jest domieszka glikolu od 20 % do 40 % objętości. W przypadku mieszanin woda-glikol z zawartością glikolu > 40 % maks. do 50 % objętości i o temperaturze przetłaczanej cieczy od > +40 °C maks. do +120 °C lub przetłaczanych mediów innych niż woda należy zastosować alternatywne uszczelnienie mechaniczne. W przypadku użycia mieszaniny wody i glikolu zaleca się zasadniczo zastosowanie wariantu S1 z odpowiednim uszczelnieniem mechanicznym.
 • Napięcie zasilania: 3~380 V ±10% 50/60 Hz; 3~400 V ±10% 50/60 Hz; 3~440 V ±10% 50/60 Hz

Wyposażenie dodatkowe:

 • Konsole do mocowania na fundamencie
 • IR-Stick
 • IF-Moduł PLR
 • IF-Moduł LON
 • IF-Moduł Modbus
 • IF-Moduł BACnet
 • IF-Moduł CAN
 • Systemy regulacyjne VR-HVAC/CCe-HVAC/SCe-HVAC
 • Zestawy czujników różnicy ciśnień (DDG) 0-10 V do pomp w wersji ...–R1

Wyposażenie seryjne:

 • Moduł obsługi ręcznej za pomocą jednego przycisku z następującymi funkcjami:
  • Pompa wł./wył.
  • Ustawienie wartości zadanej lub prędkości obrotowej
  • Wybór rodzaju regulacji: Δp-c (stała różnica ciśnień), Δp-v (zmienna różnica ciśnień), regulator PID, n-constant (tryb regulacji ręcznej)
  • Wybór rodzaju pracy w przypadku pracy pompy podwójnej (praca/rezerwa, praca z dołączeniem)
  • Konfiguracja parametrów roboczych
  • Potwierdzenie błędu
 • Wyświetlacz pompy wskazujący:
  • Rodzaj regulacji
  • Wartość zadaną (np. różnicy ciśnień lub prędkości obrotowej)
  • Komunikaty o błędach i komunikaty ostrzegawcze
  • Wartości rzeczywiste (np. poboru mocy, wartości rzeczywistej czujnika)
  • Dane robocze (np. godziny pracy, zużycie energii)
  • Dane dotyczące stanu (np. stan przekaźnika SSM i SBM)
  • Dane urządzenia (np. nazwa pompy)

Funkcje dodatkowe:

 • Interfejsy: Wejście sterujące „Wyłączanie z priorytetem”, „Zewnętrzna zamiana pomp” (działa tylko w trybie dwupompowym), wejście analogowe 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA dla trybu sterowania (DDC) lub do zdalnej regulacji wartości zadanej, wejście analogowe 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA dla sygnału wartości rzeczywistej czujnika ciśnienia, złącze na podczerwień do komunikacji bezprzewodowej za pomocą urządzenia do obsługi i serwisu Wilo-IR-Stick, gniazdo do IF-Modułów Wilo do podłączenia do automatyki budynku, konfigurowana, bezpotencjałowa sygnalizacja awarii i pracy/stanu gotowości, interfejs do komunikacji między pompami podwójnymi
 • Silnik indukcyjny trójfazowy z przetwornicą częstotliwości
 • Zintegrowany system zarządzania pracą pomp podwójnych
 • Możliwość ustawienia częstotliwości zamiany pomp (w dwupompowym trybie pracy)
 • Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika
 • Różne rodzaje pracy do zastosowania w instalacjach grzewczych (HV) lub klimatyzacyjnych (AC)
 • Blokada dostępu
 • Różne poziomy obsługi ręcznej: Standard/serwis
Dane eksploatacyjne
Min. temperatura przetłaczanej cieczy Tmin -20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy Tmax 140 °C
Temperatura otoczenia min. Tmin 0 °C
Maks. temperatura otoczenia Tmax 40 °C
Maks. ciśnienie robocze PN 16 bar
Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥0,4
Napęd
Przyłącze sieciowe 3~400 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika IE5
Pobór mocy P1 max 11200 W
Znamionowa moc silnika P2 11 kW
Prąd znamionowy IN 17,4 A
Prędkość obrotowa maks. nmax 2980 1/min
Generowanie zakłóceń EN 61800-3
Odporność na zakłócenia EN 61800-3
Klasa izolacji F
Stopień ochrony silnika IP55
Zabezpieczenie silnika Zintegrowany czujnik termistorowy
Materiały
Korpus pompy 5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik Żeliwo szare
Wał Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału AQ1EGG
Latarnia 5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wymiary montażowe
Przyłącze po stronie ssawnej DN 80
Przyłącze po stronie tłocznej DN 80
Długość montażowa l0 440 mm
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
Produkt Wilo
Nazwa produktu Stratos GIGA 80/3-38/11
Masa netto ok. m 135 kg
Numer artykułu 2221826
Dokumenty

Instrukcja montażu i obsługi

Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos GIGA-D, Wilo-Stratos GIGA B

Numer artykułu 2234262
Wydanie 2024-02
Liczba stron 344
Język es, it, pl, pt
PDF (17 MB)

Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos GIGA-D, Wilo-Stratos GIGA B

Numer artykułu 2234261
Wydanie 2024-02
Liczba stron 336
Język de, en, fr, nl
PDF (17 MB)

Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos GIGA-D, Wilo-Stratos GIGA B

Numer artykułu 2234260
Wydanie 2024-02
Liczba stron 88
Język en
PDF (12 MB)

Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos GIGA-D, Wilo-Stratos GIGA B

Numer artykułu 2234260
Wydanie 2024-02
Liczba stron 92
Język pl
PDF (12 MB)
BIM/CAD
Wyposażenie dodatkowe

Bezstopniowa regulacja zależna od różnicy ciśnienia system CCe-HVAC (28)

Bezstopniowa regulacja zależna od temperatury system CCe-HVAC (21)

Bezstopniowa regulacja zależna od różnicy ciśnienia system SCe-HVAC (23)

Bezstopniowa regulacja zależna od temperatury system SCe-HVAC (14)

Montaż na rurociągu/elementy wyrównawcze (5)

Montaż naścienny/ustawienie na fundamencie (1)

Sterowanie pompą/wyposażenie dodatkowe (26)

Sterowanie pompy/system regulacyjny Comfort (2)

Sterowanie pompy/system regulacyjny Smart (4)

Sterowanie pompy/moduł złączy (6)

Rejestrowanie różnicy ciśnień (41)

Urządzenia obsługowe/serwisowe (1)

Services

Wilo szczyci się długą tradycją partnerskiej współpracy z instalatorami i producentami systemów. Ważną częścią naszej filozofii partnerstwa jest fabryczny serwis klienta Wilo. Wspólnie opracowujemy koncepcję serwisu, która odpowiada Twoim indywidualnym wymaganiom - a dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu oraz osobistemu doradztwu dbamy o to, aby Twoje systemy pracowały energooszczędnie, niezawodnie i jak najbardziej ekonomicznie. Nasi kompetentni technicy serwisowi Wilo udzielą Ci wsparcia szybko, niezawodnie i terminowo.

Dowiedz się więcej

Zalecane usługi serwisowe

Opieka nad projektem
Opieka nad projektem pompy dławnicowe
    
2219321

Wilo oferuje wsparcie podczas fazy projektowania w celu zapewnienia wysokiej jakości i efektywności kosztowej. Nasz kompetentny i wykwalifikowany serwis Wilo wspiera Państwa zaleceniami i doradztwem technicznym podczas całego projektu.

Nadzór nad projektem obejmuje następujące usługi:

 • Regularne wizyty w lokalizacji klienta w celu zapewnienia jakości informacji i doradztwa
 • Doradztwo techniczne, dostępne również w lokalizacji klienta
 • Raport statusowy z zaleceniami po wizycie
 • Zaawansowane wsparcie przy projektowaniu przez eksperta Wilo
Uruchomienie
Uruchomienie pompy dławnicowe
    
2219391

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania pomp(y)/instalacji zaleca się, aby uruchomienie zostało przeprowadzone przez serwis techniczny Wilo. Zapewnia to optymalne ustawienia i efektywne działanie systemu. Uruchomienie obejmuje następujące punkty:

 • Uruchomienie urządzenia (urządzeń) według listy kontrolnej
 • Parametryzacja i ustawienia sterownika
 • Kontrola i dostosowanie ciśnienia wstępnego zbiorników ciśnieniowych (włącznie z napełnieniem do 80 litrów)
 • Kontrola funkcji zamontowanych systemów
 • Praktyczna instrukcja montażu/obsługi
 • Protokół uruchamiania Wilo

Cena uruchomienia obowiązuje tylko dla systemów, które zostały zainstalowane zgodnie z instrukcją montażu i obsługi oraz aktualnym stanem techniki. Za materiały, które mogą okazać się niezbędne, nie pobiera się opłaty.

Konserwacja
Konserwacja BASIC pompy dławnicowe
    
2219531

Aby zapewnić niezawodność pracy pomp/systemów, zaleca się regularne przeglądy i prace konserwacyjne, zgodne z normami DIN, przeprowadzane przez fabryczny serwis Wilo. Wykonanie zadań zgodnie z normą DIN 31051/DIN EN 13306. Do zadań należy:

 • Kontrola wizualna pomp/systemów
 • Kontrola mechaniczna
 • Kontrola elektryczna
 • Kontrola zbiorników ciśnieniowych, które są dostępne
 • Kontrola i ew. dostosowanie parametrów systemu
 • Sporządzenie protokołu z konserwacji
 • Planowaniem i organizacją zajmuje się Wilo. Informacje o innych indywidualnych ofertach konserwacji można uzyskać na zapytanie
Konserwacja COMFORT pompy dławnicowe
    
2219493

Aby zapewnić niezawodność pracy pomp/systemów, zaleca się regularne przeglądy i prace konserwacyjne, zgodne z normami DIN, przeprowadzane przez fabryczny serwis Wilo. Wykonanie zadań zgodnie z normą DIN 31051/DIN EN 13306. Do zadań należy:

 • Kontrola wizualna pomp/systemów
 • Kontrola mechaniczna
 • Kontrola elektryczna
 • Kontrola i ewentualne napełnianie dostępnych zbiorników ciśnieniowych
 • Kontrola i dostosowanie parametrów systemu, jeżeli wymagane
 • Sporządzenie protokołu z konserwacji
 • Materiały podlegające zużyciu w cenie określonej w umowie
 • Brak kosztów robocizny i dojazdu w przypadku interwencji między przeglądami (w normalnych godzinach serwisowych)
 • Planowaniem i organizacją zajmuje się Wilo. Informacje o innych indywidualnych ofertach konserwacji można uzyskać na zapytanie
Konserwacja PREMIUM pompy dławnicowe
    
2219546

Aby zapewnić niezawodność pracy pomp/systemów, zaleca się regularne przeglądy i prace konserwacyjne, zgodne z normami DIN, przeprowadzane przez fabryczny serwis Wilo. Wykonanie zadań zgodnie z normą DIN 31051/DIN EN 13306. Do zadań należy:

 • Kontrola wizualna pomp/systemów
 • Kontrola mechaniczna
 • Kontrola elektryczna
 • Kontrola i ewentualne napełnianie dostępnych zbiorników ciśnieniowych
 • Sprawdzanie parametrów systemu
 • Sporządzenie protokołu z konserwacji
 • Materiały podlegające zużyciu w cenie określonej w umowie
 • Brak kosztów robocizny i dojazdu w przypadku interwencji między przeglądami (w normalnych godzinach serwisowych oraz poza nimi)
 • Aktualizacja oprogramowania
 • Wraz z częściami podlegającymi zużyciu
 • Planowaniem i organizacją zajmuje się Wilo. Informacje o innych indywidualnych ofertach konserwacji można uzyskać na zapytanie

Pozostałe usługi serwisowe

Przedłużona gwarancja
Przedłużona gwarancja pompy dławnicowe
    
2219590

W połączeniu z nową pompą lub systemem, Wilo oferuje przedłużoną gwarancję do pięciu lat w połączeniu z uruchomieniem i konserwacją przez Wilo Service.

Rozszerzona gwarancja obejmuje:

 • Pełna ochrona i pewność przewidywalnych kosztów
 • Regularne prace konserwacyjne wykonywane przez Wilo Service
Instalacja