Szukaj
Kontakt
E-mail
Tworzenie katalogu
Moje ulubione
Porównanie produktów
Wilo-Stratos MAXO | Wilo

Wilo-Stratos MAXO

Inteligentna pompa do zastosowania w obiektach komercyjnych, wyposażonych w system zarządzania budynkiem.

Zalety
Wilo-Stratos MAXO

Inteligentna pompa do zastosowania w obiektach komercyjnych, wyposażonych w system zarządzania budynkiem.

Wilo-Stratos MAXO dzięki zoptymalizowanym i innowacyjnym funkcjom oszczędzania energii wyznacza nowe standardy w dziedzinie sprawności energetycznej produktom HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) oraz innym produktom zastosowania wody użytkowej. Ponadto jej obsługa jest tak łatwa, jak nigdy wcześniej.Korzyści

 • Różne opcje do podłączenia do systemu zarządzania budynkiem
 • Intuicyjna obsługa dzięki dostosowanym do zastosowania nastawieniom z asystentem nastawiania w połączeniu z nowym wyświetlaczem i pokrętłem techniki zielonego pokrętła.
 • Najwyższa sprawność energetyczna dzięki współpracy zoptymalizowanych i innowacyjnych funkcji energooszczędnych (np. No-Flow Stop).
 • Optymalna wydajność systemu dzięki nowym i innowacyjnym, inteligentnym funkcjom regulacji, takim jak Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. i ΔT-const.
 • Najnowocześnejsze interfejsy komunikacyjne (np. Bluetooth) umożliwiają podłączenie do końcowych urządzeń mobilnych i bezpośrednie włączenie pomp w sieć dzięki Wilo Net do sterowania pompami wielofunkcyjnymi.
 • Najwyższy poziom komfortu podczas podłączenia zasilania elektrycznego dzięki przejrzystej i obszernej komorze zacisków oraz zoptymalizowanemu Wilo-Konektor.
Opis typoszeregu
Wilo-Stratos MAXO

Rodzaj konstrukcji

Inteligentna bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowym lub kołnierzowym, silnikiem EC oraz wbudowanym elektronicznym dopasowaniem wydajności.

Zastosowanie

Wodne instalacje grzewcze wszystkich rodzajów, instalacje klimatyzacyjne, zamknięte obiegi chłodzenia, przemysłowe instalacje cyrkulacyjne

Wyposażenie/funkcja

Obszary zastosowania

Dzięki precyzyjnemu ustawieniu rodzaju regulacji pod kątem stosowanego urządzenia (np. element grzejny, ogrzewanie podłogowe, chłodzenie sufitowe), pompa umożliwia uruchomienie trybu pracy uwzględniającego najwyższą wydajność urządzeń.

Ogrzewanie

 • Element grzejny
 • Ogrzewanie podłogowe
 • Ogrzewanie stropowe
 • Nagrzewnica powietrza
 • Ogrzewanie rdzenia betonowego*
 • Sprzęgło hydrauliczne
 • Bezciśnieniowy rozdzielacz różnicowy*
 • Ogrzewanie zbiornika buforowego*
 • Wymiennik ciepła
 • Obwód źródła ciepła (pompa ciepła)*
 • Obwód ciepła zdalnego*

Chłodzenie

 • Chłodzenie stropowe
 • Chłodzenie podłogowe
 • Urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne
 • Chłodzenie rdzenia betonowego*
 • Sprzęgło hydrauliczne
 • Bezciśnieniowy rozdzielacz różnicowy*
 • Chłodzenie zbiornika buforowego*
 • Wymiennik ciepła
 • Obwód chłodzenia zwrotnego*
 • Obwód chłodniczy*

(* Typ systemu dostępny od SW≥01.05.10.00)

Ogrzewanie i chłodzenie połączone

 • Automatyczne przełączanie (wersja „-R7”: niemożliwa, jednak z czujnikiem temperatury Stratos MAXO)

W zależności od wybranego zastosowania dostępne są następujące rodzaje regulacji:

Rodzaje regulacji

 • Stała prędkość obrotowa (tryb sterowania)
 • Δp-c dla stałej różnicy ciśnień
 • Δp-v dla zmiennej różnicy ciśnień
 • Dynamic Adapt plus do ciągłego (dynamicznego) dostosowywania wydajności do aktualnego zapotrzebowania
 • T-const. do regulacji temperatury stałej
 • ΔT-const. dla regulacji stałej różnicy temperatur
 • Stała Q do regulacji stałego przepływu
 • Multi-Flow Adaptation: Ustalanie sumy przepływu przez pompę pomocniczą niezbędnego do zaopatrzenia pomp wtórnych w rozdzielaczach obwodu grzewczego
 • Zdefiniowana przez użytkownika regulacja PID

Funkcje opcjonalne

 • Funkcja Q-Limitmax. do ograniczenia maksymalnego przepływu
 • Funkcja Q-Limitmin. do ograniczenia minimalnego przepływu
 • No-Flow Stop (wyłączanie przepływu zerowego)
 • Automatyczna praca w trybie obniżenia nocnego (wersja "-R7": niemożliwa, jednakże z czujnikiem temperatury Stratos MAXO)
 • Regulacja błędnego punktu (regulacja Δp-c za pomocą zewnętrznego czujnika wartości rzeczywistej)
 • Zmienna stromość krzywej charakterystyki pompy Δp-v

Ustawienia ręczne

 • Wybór obszaru zastosowania przez asystenta konfiguracji
 • Nastawienie powiązanych parametrów roboczych
 • Znamionowy punkt pracy: bezpośrednie podanie wyliczonego punktu pracy przy Δp-v
 • Wyświetlacz statusu
 • Ustawianie i resetowanie licznika energii (ciepło i zimno)
 • Funkcja odpowietrzania pompy
 • Blokada klawiszy do blokady ustawień
 • Funkcja Reset do przywracania ustawień fabrycznych lub zapisanych punktów przywracania (zestawy parametrów)
 • Parametryzacja wejść analogowych
 • Parametryzacja wejść binarnych
 • Parametryzacja wyjść regulacyjnych
 • Funkcja pompy podwójnej (w przypadku 2 pomp pojedynczych używanych jako pompa podwójna)

Funkcje automatyczne

 • Zoptymalizowane do zapotrzebowania dopasowanie wydajności do trybu energooszczędnego w zależności od rodzaju pracy
 • Rozpoznanie pracy w trybie obniżenia nocnego (wersja "-R7": niemożliwa, jednakże z czujnikiem temperatury Stratos MAXO)
 • Wyłączanie w przypadku rozpoznania przepływu zerowego (No-Flow Stop)
 • Łagodny rozruch
 • Automatyczne programy usuwania błędów (np. funkcja deblokady)
 • Przełączanie trybu ogrzewania/chłodzenia (wersja "-R7": automatyczne przełączanie niemożliwe, jednak z czujnikiem temperatury Stratos MAXO)
 • Pełne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wyzwalaczem elektronicznym

Zewnętrzne wejścia sterujące i ich funkcje

 • 2x wejście analogowe:
 • Typy sygnałów: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Zastosowania: Zdalna regulacja wartości zadanej dla każdego trybu regulacji ( z wyjątkiem Multi-Flow Adaptation), wejścia czujników temperatury, różnicy ciśnień lub wolnych czujników do zastosowania w zdefiniowanym przez użytkownika trybie pracy PID
 • 2x wejście cyfrowe:
 • Do bezpotencjałowych wyjść sterowania lub przełączników
 • Funkcje podlegające parametryzacji:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • TRYB RĘCZNY (BMS-WYŁ.)
  • Blokada klawiszy
  • Przełączanie trybu ogrzewania/chłodzenia

Wilo Net do zarządzania pompami podwójnymi do 2 pomp pojedynczych, komunikacji pomiędzy kilkoma pompami oraz zdalnej regulacji pomp za pośrednictwem bramki

Funkcje sygnalizacji i wskazań

 • Status wskaźników pracy na wyświetlaczu:
  • Wartość zadana
  • Rzeczywista wysokość podnoszenia
  • Wartość rzeczywista przepływu
  • Maks. pobór mocy
  • Zużycie prądu
  • Temperatury (wersja "-R7": rzeczywista temperatura mediów możliwa z czujnikiem temperatury Stratos MAXO)
 • Wyświetlanie statusu LED: Praca bezbłędna (zielona lampka LED), komunikacja pomp (niebieska lampka LED)
 • Status wyświetlacza - wyświetlanie błędu (barwa wyświetlacza czerwona):
  • Kody błędów i tekstowy opis błędu
  • Środki zaradcze
 • Status wyświetlacza - wyświetlanie ostrzeżenia (barwa wyświetlacza żółta):
  • Kody ostrzegawcze i opis ostrzeżenia w postaci tekstu
  • Środki zaradcze
 • Status wyświetlacza - wyświetlanie procesu (barwa wyświetlacza niebieska):
  • Odpowietrzanie pompy
  • Aktualizacja procesu
 • Status wyświetlacza - komunikacja BMS (barwa wyświetlacza niebieska):
 • Podsumowanie aktywnych parametrów BMS (prędkość transmisji, adres,...)
 • Zbiorcza sygnalizacja awarii SSM (bezpotencjałowy styk przełączny)
 • Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM (bezpotencjałowy styk zwierny)

Wymiana danych

 • Interfejs Bluetooth do bezprzewodowej wymiany danych oraz zdalnego sterowania pompą za pomocą smartfona lub tabletu.
 • Zdalne monitorowanie pompy za pomocą WiloCare.
 • Cyfrowy interfejs Modbus TCP umożliwiający przyłącze do automatyki budynku (z modułem CIF Wilo Ethernet (możliwy protokół wielokrotny)).
 • Szeregowy cyfrowy interfejs Modbus RTU umożliwiający podłączenie do automatyki budynku poprzez system magistrali RS485 (możliwe z modułem Wilo-CIF Modbus RTU).
 • Cyfrowy interfejs BACnet IP umożliwiający przyłącze do automatyki budynku (z modułem CIF Wilo Ethernet (możliwy protokół wielokrotny)).
 • Szeregowy cyfrowy interfejs BACnet MS/TP umożliwiający podłączenie do automatyki budynku poprzez system magistrali RS485 (możliwe z modułem Wilo-CIF BACnet MS/TP).
 • Szeregowy cyfrowy interfejs LON umożliwiający podłączenie do automatyki budynku poprzez system magistrali LONWorks (możliwe z Wilo-CIF-modułem LON).
 • Szeregowy cyfrowy interfejs CANopen umożliwiający podłączenie do automatyki budynku poprzez system magistrali CANopen (możliwe z Wilo-CIF-modułem CANopen).
 • Szeregowy cyfrowy interfejs PLR umożliwiający podłączenie do systemu automatyki budynku za pomocą modułów połączeniowych innych producentów (możliwe z Wilo-CIF-modułem PLR).

Zarządzanie pracą pomp podwójnych (pompa podwójna lub 2 x pompa pojedyncza)

 • Praca/rezerwa (automatyczne przełączanie awaryjne/zależna od czasu naprzemienna praca pomp)
 • Praca równoległa (dołączanie i wyłączanie pompy w okresach szczytowego obciążenia z optymalizacją sprawności)

Wyposażenie

 • W przypadku pomp kołnierzowych: Wersje kołnierzy
  • Wersja standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kołnierz kombinowany PN 6/10 (kołnierz PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkołnierzy PN 6 i PN 16
  • Wersja standardowa do pomp DN 80/DN 100: Kołnierz PN 6 (wykonanie PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkołnierza PN 6.
  • Wersja specjalna do pomp DN 32 do DN 100: Kołnierz PN 16 (wg EN 1092-2) do przeciwkołnierza PN 16
 • Liczne zintegrowane interfejsy komunikacyjne oraz możliwość opcjonalnego użycia gniazda CIF-modułu
 • 5 wpustów kablowych do przyłączenia interfejsów komunikacyjnych
 • Interfejs Bluetooth
 • Wyświetlacz graficzny o wysokiej rozdzielczości, z zielonym przyciskiem i 2 klawiszami
 • Łatwa w obsłudze skrzynka zaciskowa
 • Zintegrowany czujnik temperatury (wersja "-R7": bez)
 • Izolacja termiczna do zastosowania w instalacjach grzewczych, w standardzie
 • Przewód z szybkozłączem elektrycznym oraz ze zoptymalizowanym Wilo-Konektorem do zasilania elektrycznego

Zakres dostawy

 • Pompa
 • Zoptymalizowany Wilo-Konektor
 • 2x dławiki przewodu M16 x 1,5
 • Uszczelki w przypadku przyłącza gwintowanego
 • Z podkładkami do śrub kołnierza (przy średnicach nominalnych przyłącza od DN 32 do DN 65)
 • Pokrywy izolacji termicznej
 • Instrukcja montażu i obsługi

Oznaczenie typu

Przykład:

Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12

Stratos MAXO

Pompa o najwyższej sprawności (z przyłączem gwintowanym lub kołnierzowym), regulowana elektronicznie

30/

Średnica nominalna przyłącza

0,5-12

Znamionowy zakres wysokości podnoszenia [m]

-R7

bez zintegrowanego czujnika temperatury Stratos MAXO

-P1

Wersja wolna od LABS

Dane techniczne

 • Dopuszczalny zakres temperatury -10 °C do +110 °C, -10 °C do +90 °C (wersja "-R7")
 • Przyłącze sieciowe 1~230 V, 50/60 Hz
 • Stopień ochrony IPX4D
 • Złącze gwintowane lub kołnierzowe (w zależności od typu) Rp 1 do DN 100
 • Max ciśnienie robocze w wersji standardowej: 6/10 bar lub 6 bar (wersja specjalna: 10 bar lub 16 bar)
 • Klasa izolacji: F
 • Generowanie zakłóceń wg: Normy EN 61800-3:2004+A1:2012 / środowisko mieszkalne (C1)
 • Odporność na zakłócenia wg: Normy EN 61800-3:2004+A1:2012 / środowisko przemysłowe (C2)
 • Przepływ maks. Q: 74 m³/h
 • Wysokość podnoszenia maks. H: 16 m

Materiały

 • Łożysko: Węgiel spiekany, impregnowany antymonem
 • Wirnik: PPS-GF40
 • Korpus pompy: Żeliwo szare
 • Wał: 1.4028, z powłoką DLC

Konstrukcja

 • Inteligentna bezdławnicowa pompa obiegowa z silnikiem EC oraz z wbudowanym elektronicznym dopasowaniem wydajności
 • Obsługa za pomocą technologii zielonego pokrętła i wyświetlacza
 • Zabezpieczenie silnika z wyzwalaczem elektronicznym
 • Złącze wtykowe umożliwiające rozszerzenie funkcji za pomocą opcjonalnych modułów do CIF systemu automatyki budynku
 • Wirnik o trójwymiarowo zakrzywionych łopatkach oraz tulei rozdzielającej z tworzywa sztucznego na bazie włókien węglowych
Dokumenty

Instrukcja montażu i obsługi

Wilo-Stratos MAXO-R7

Numer artykułu 2217836
Wydanie 2021-11
Liczba stron 168
Język bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (737 KB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Numer artykułu 2226401
Wydanie 2023-02
Liczba stron 272
Język de, en, fr, it, nl
PDF (6 MB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Numer artykułu 2226400
Wydanie 2023-02
Liczba stron 64
Język pl
PDF (4 MB)

Podręcznik projektowania

Stratos MAXO Consulting Guide

Wydanie 2019
Liczba stron 58
Język en
PDF (8 MB)

Broszura certyfikacyjna

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Numer artykułu 2209011
Wydanie 2022-11
Liczba stron 72
Język neutralnie językowo
PDF (28 MB)

Informacje o wydaniu

Informacje o wydaniu Stratos MAXO

Numer artykułu 2212705
Wydanie 2021-04
Liczba stron 60
Język bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (4 MB)

CE

CE 2156068-07

Liczba stron 6
Język neutralnie językowo
PDF (287 KB)

EPD

EPD EPD-WIL-20210308-IBA1-DE

Liczba stron 12
Język neutralnie językowo
PDF (1 MB)
Wybór produktu
Liczba wyników: 82
Przyłącze pompy
Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)
Długość montażowa l0
180 … 360 mm
[82]
Maks. ciśnienie robocze PN
Czujnik temperatury przetłaczanego medium
Wersja
Wysokość podnoszenia H max
4.241 … 16.27 m
[65]
Przepływ Q max
8.097 … 75.92 m³/h
[76]
Nazwa produktuPrzyłącze pompyEEIDługość montażowa l0Maks. ciśnienie robocze PNPrzyłącze siecioweMasa brutto ok. mLiczba na paletęNumer artykułuCena (bez VAT)
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10-R7
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217892
EUR 859,-
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN 16
G 1½
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186255
EUR 1.203,-
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10-R7
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217893
EUR 937,-
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 16
G 1½
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186256
EUR 1.394,-
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10-R7
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217894
EUR 1.042,-
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186257
EUR 1.512,-
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10-R7
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217895
EUR 1.138,-
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186258
EUR 1.607,-
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10-R7
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217896
EUR 1.290,-
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186259
EUR 1.897,-
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10-R7
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217897
EUR 953,-
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN 16
G 2
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186260
EUR 1.466,-
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10-R7
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217898
EUR 1.073,-
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN 16
G 2
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186261
EUR 1.585,-
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217899
EUR 1.157,-
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186262
EUR 1.711,-
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217900
EUR 1.262,-
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186263
EUR 1.822,-
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217901
EUR 1.366,-
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186264
EUR 2.214,-
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217902
EUR 1.734,-
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186265
EUR 2.471,-
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN6/10-R7
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2217945
EUR 1.226,-
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2186266
EUR 1.789,-
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN6/10-R7
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2217946
EUR 1.363,-
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186267
EUR 1.930,-
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN6/10-R7
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2217947
EUR 1.761,-
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186268
EUR 2.471,-
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10-R7
DN 32
≤0,17
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2217948
EUR 2.099,-
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16
DN 32
≤0,17
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2186269
EUR 2.857,-
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN6/10-R7
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2217949
EUR 1.292,-
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2186270
EUR 1.905,-
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10-R7
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2217950
EUR 1.761,-
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 16
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2186271
EUR 2.608,-
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN6/10
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2222237
Na zapytanie
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN6/10-P1
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2222239
Na zapytanie
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN6/10-R7
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2222240
EUR 1.924,-
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN16
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2225910
Na zapytanie
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10-R7
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2217951
EUR 2.225,-
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 16
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2186272
EUR 2.978,-
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN6/10-R7
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2217952
EUR 3.031,-
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 16
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2186273
EUR 3.874,-
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN6/10-R7
DN 50
≤0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2217953
EUR 2.241,-
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 16
DN 50
≤0,18
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2186274
EUR 2.862,-
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN6/10
DN 50
≤0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,3 kg
8
2164587
Na zapytanie
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN6/10-R7
DN 50
≤0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,3 kg
8
2217954
EUR 2.523,-
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 16
DN 50
≤0,17
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,3 kg
8
2186275
EUR 3.203,-
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN6/10-R7
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
22,2 kg
8
2217955
EUR 2.673,-
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 16
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
22,2 kg
8
2186276
EUR 3.541,-
Stratos MAXO 50/0,5-10 PN6/10
DN 50
≤0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2222242
Na zapytanie