Szukaj
Kontakt
E-mail
Tworzenie katalogu
Moje ulubione
Porównanie produktów
Wilo-Stratos MAXO-D | Wilo

Wilo-Stratos MAXO-D

Pierwszy krok do świata jutra

Zalety
Wilo-Stratos MAXO-D

Pierwszy krok do świata jutra

Większa niż kiedykolwiek efektywność, wygoda oraz łączność — Wilo-Stratos MAXO i Wilo-Stratos MAXO-D przybliżają przyszłość technologii pomp. Pierwsza inteligentna pompa Smart świata* uczyni Twoje życie łatwiejszym, już dziś wprowadzając innowacje jutra.

Zalecane usługi serwisoweKorzyści

 • Intuicyjna obsługa dzięki dostosowanym do zastosowania nastawieniom asystenta nastawiania w połączeniu z nowym wyświetlaczem i pokrętłem techniki zielonego pokrętła.
 • Najwyższa sprawność energetyczna dzięki współpracy zoptymalizowanych i innowacyjnych funkcji energooszczędnych (np. No-Flow Stop).
 • Optymalna wydajność systemu dzięki nowym i innowacyjnym, inteligentnym funkcjom regulacji, takim jak Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. i ΔT-const.
 • Najnowocześnejsze interfejsy komunikacyjne (np. Bluetooth) umożliwiają podłączenie do końcowych urządzeń mobilnych i bezpośrednie włączenie pomp w sieć dzięki Wilo Net do sterowania pompami wielofunkcyjnymi.
 • Najwyższy poziom komfortu podczas podłączenia zasilania elektrycznego dzięki przejrzystej i obszernej komorze zacisków oraz zoptymalizowanemu Wilo-Konektor.
Opis typoszeregu
Wilo-Stratos MAXO-D

Rodzaj konstrukcji

Inteligentna bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowym lub kołnierzowym, silnikiem EC oraz wbudowanym elektronicznym dopasowaniem wydajności.

Zastosowanie

Wodne instalacje grzewcze wszystkich rodzajów, instalacje klimatyzacyjne, zamknięte obiegi chłodzenia, przemysłowe instalacje cyrkulacyjne

Wyposażenie/funkcja

Obszary zastosowania

Dzięki precyzyjnemu ustawieniu rodzaju regulacji pod kątem stosowanego urządzenia (np. element grzejny, ogrzewanie podłogowe, chłodzenie sufitowe), pompa umożliwia uruchomienie trybu pracy uwzględniającego najwyższą wydajność urządzeń.

Ogrzewanie

 • Element grzejny
 • Ogrzewanie podłogowe
 • Ogrzewanie stropowe
 • Nagrzewnica powietrza
 • Ogrzewanie rdzenia betonowego*
 • Sprzęgło hydrauliczne
 • Bezciśnieniowy rozdzielacz różnicowy*
 • Ogrzewanie zbiornika buforowego*
 • Wymiennik ciepła
 • Obwód źródła ciepła (pompa ciepła)*
 • Obwód ciepła zdalnego*

Chłodzenie

 • Chłodzenie stropowe
 • Chłodzenie podłogowe
 • Urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne
 • Chłodzenie rdzenia betonowego*
 • Sprzęgło hydrauliczne
 • Bezciśnieniowy rozdzielacz różnicowy*
 • Chłodzenie zbiornika buforowego*
 • Wymiennik ciepła
 • Obwód chłodzenia zwrotnego*
 • Obwód chłodniczy*

(* Typ systemu dostępny od SW≥01.05.10.00)

Ogrzewanie i chłodzenie połączone

 • Automatyczne przełączanie (wersja „-R7”: niemożliwa, jednak z czujnikiem temperatury Stratos MAXO)

W zależności od wybranego zastosowania dostępne są następujące rodzaje regulacji:

Rodzaje regulacji

 • Stała prędkość obrotowa (tryb sterowania)
 • Δp-c dla stałej różnicy ciśnień
 • Δp-v dla zmiennej różnicy ciśnień
 • Dynamic Adapt plus do ciągłego (dynamicznego) dostosowywania wydajności do aktualnego zapotrzebowania
 • T-const. do regulacji temperatury stałej
 • ΔT-const. dla regulacji stałej różnicy temperatur
 • Stała Q do regulacji stałego przepływu
 • Multi-Flow Adaptation: Ustalanie sumy przepływu przez pompę pomocniczą niezbędnego do zaopatrzenia pomp wtórnych w rozdzielaczach obwodu grzewczego
 • Zdefiniowany przez użytkownika regulator PID

Funkcje opcjonalne

 • Funkcja Q-Limitmax. do ograniczenia maksymalnego przepływu
 • Funkcja Q-Limitmin. do ograniczenia minimalnego przepływu
 • No-Flow Stop (wyłączanie przepływu zerowego)
 • Automatyczna praca w trybie obniżenia nocnego (wersja "-R7": niemożliwa, jednakże z czujnikiem temperatury Stratos MAXO)
 • Regulacja błędnego punktu (regulacja Δp-c za pomocą zewnętrznego czujnika wartości rzeczywistej)
 • Rozpoznawanie dezynfekcji termicznej (Stratos MAXO-Z)
 • Zmienna stromość krzywej charakterystyki pompy Δp-v

Ustawienia ręczne

 • Wybór obszaru zastosowania przez asystenta konfiguracji
 • Nastawienie powiązanych parametrów roboczych
 • Znamionowy punkt pracy: bezpośrednie podanie wyliczonego punktu pracy przy Δp-v
 • Wyświetlacz statusu
 • Ustawianie i resetowanie licznika energii (ciepło i zimno)
 • Funkcja odpowietrzania pompy
 • Blokada klawiszy do blokady ustawień
 • Funkcja Reset do przywracania ustawień fabrycznych lub zapisanych punktów przywracania (zestawy parametrów)
 • Parametryzacja wejść analogowych
 • Parametryzacja wejść binarnych
 • Parametryzacja wyjść regulacyjnych
 • Funkcja pompy podwójnej (w przypadku 2 pomp pojedynczych używanych jako pompa podwójna)

Funkcje automatyczne

 • Zoptymalizowane do zapotrzebowania dopasowanie wydajności do trybu energooszczędnego w zależności od rodzaju pracy
 • Rozpoznanie pracy w trybie obniżenia nocnego (wersja "-R7": niemożliwa, jednakże z czujnikiem temperatury Stratos MAXO)
 • Wyłączanie w przypadku rozpoznania przepływu zerowego (No-Flow Stop)
 • Łagodny rozruch
 • Automatyczne programy usuwania błędów (np. funkcja deblokady)
 • Przełączanie trybu ogrzewania/chłodzenia (wersja "-R7": automatyczne przełączanie niemożliwe, jednak z czujnikiem temperatury Stratos MAXO)
 • Pełne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wyzwalaczem elektronicznym

Zewnętrzne wejścia sterujące i ich funkcje

2x wejście analogowe:

 • Typy sygnałów: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Zastosowania: Zdalna regulacja wartości zadanej dla każdego trybu regulacji ( z wyjątkiem Multi-Flow Adaptation), wejścia czujników temperatury, różnicy ciśnień lub wolnych czujników do zastosowania w zdefiniowanym przez użytkownika trybie pracy PID

2x wejście cyfrowe:

 • Do bezpotencjałowych wyjść sterowania lub przełączników
 • Funkcje podlegające parametryzacji:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • TRYB RĘCZNY (BMS-WYŁ.)
  • Blokada klawiszy
  • Przełączanie trybu ogrzewania/chłodzenia

Wilo Net do zarządzania pompami podwójnymi do 2 pomp pojedynczych, komunikacji pomiędzy kilkoma pompami oraz zdalnej regulacji pomp za pośrednictwem bramki

Funkcje sygnalizacji i wskazań

 • Status wskaźników pracy na wyświetlaczu:
  • Wartość zadana
  • Rzeczywista wysokość podnoszenia
  • Wartość rzeczywista przepływu
  • Max. pobór mocy
  • Zużycie prądu
  • Temperatury (wersja "-R7": rzeczywista temperatura mediów możliwa z czujnikiem temperatury Stratos MAXO)
 • Wyświetlanie statusu LED: Praca bezbłędna (zielona lampka LED), komunikacja pomp (niebieska lampka LED)
 • Status wyświetlacza - wyświetlanie błędu (barwa wyświetlacza czerwona):
  • Kody błędów i tekstowy opis błędu
  • Środki zaradcze
 • Status wyświetlacza - wyświetlanie ostrzeżenia (barwa wyświetlacza żółta):
  • Kody ostrzegawcze i opis ostrzeżenia w postaci tekstu
  • Środki zaradcze
 • Status wyświetlacza - wyświetlanie procesu (barwa wyświetlacza niebieska):
  • Odpowietrzanie pompy
  • Aktualizacja procesu
 • Status wyświetlacza - komunikacja BMS (barwa wyświetlacza niebieska):
  • Podsumowanie aktywnych parametrów BMS (prędkość transmisji, adres,...)
 • Zbiorcza sygnalizacja awarii SSM (bezpotencjałowy styk przełączny)
 • Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM (bezpotencjałowy styk zwierny)

Wymiana danych

 • Interfejs Bluetooth do bezprzewodowej wymiany danych oraz zdalnego sterowania pompą za pomocą smartfona lub tabletu.
 • Zdalne monitorowanie pompy przez Internet z Wilo-Smart Gateway.
 • Cyfrowy interfejs Modbus TCP umożliwiający przyłącze do automatyki budynku (z modułem CIF Wilo Ethernet (możliwy protokół wielokrotny)).
 • Szeregowy cyfrowy interfejs Modbus RTU umożliwiający podłączenie do automatyki budynku poprzez system magistrali RS485 (możliwe z modułem Wilo-CIF Modbus RTU).
 • Cyfrowy interfejs BACnet IP umożliwiający przyłącze do automatyki budynku (z modułem CIF Wilo Ethernet (możliwy protokół wielokrotny)).
 • Szeregowy cyfrowy interfejs BACnet MS/TP umożliwiający podłączenie do automatyki budynku poprzez system magistrali RS485 (możliwe z modułem Wilo-CIF BACnet MS/TP).
 • Szeregowy cyfrowy interfejs LON umożliwiający podłączenie do automatyki budynku poprzez system magistrali LONWorks (możliwe z Wilo-CIF-modułem LON).
 • Szeregowy cyfrowy interfejs CANopen umożliwiający podłączenie do automatyki budynku poprzez system magistrali CANopen (możliwe z Wilo-CIF-modułem CANopen).
 • Szeregowy cyfrowy interfejs PLR umożliwiający podłączenie do systemu automatyki budynku za pomocą modułów połączeniowych innych producentów (możliwe z Wilo-CIF-modułem PLR).

Zarządzanie pracą pomp podwójnych (pompa podwójna lub 2 x pompa pojedyncza)

 • Praca/rezerwa (automatyczne przełączanie awaryjne/zależna od czasu naprzemienna praca pomp)
 • Praca równoległa (dołączanie i wyłączanie pompy w okresach szczytowego obciążenia z optymalizacją sprawności)

Wyposażenie

 • W przypadku pomp kołnierzowych: Wersje kołnierzy
  • Wersja standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kołnierz kombinowany PN 6/10 (kołnierz PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkołnierzy PN 6 i PN 16
  • Wersja standardowa do pomp DN 80/DN 100: Kołnierz PN 6 (wykonanie PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkołnierza PN 6.
  • Wersja specjalna do pomp DN 32 do DN 100: Kołnierz PN 16 (wg EN 1092-2) do przeciwkołnierza PN 16
 • Liczne zintegrowane interfejsy komunikacyjne oraz możliwość opcjonalnego użycia gniazda CIF-modułu
 • 5 wpustów kablowych do przyłączenia interfejsów komunikacyjnych
 • Interfejs Bluetooth
 • Wyświetlacz graficzny o wysokiej rozdzielczości, z zielonym przyciskiem i 2 klawiszami
 • Łatwa w obsłudze skrzynka zaciskowa
 • Zintegrowany czujnik temperatury (wersja "-R7": bez)
 • Przewód z szybkozłączem elektrycznym oraz ze zoptymalizowanym Wilo-Konektorem do zasilania elektrycznego

Zakres dostawy

 • Pompa
 • 2x zoptymalizowany Wilo-Konektor
 • 4x dławiki przewodu M16 x 1,5
 • Z podkładkami do śrub kołnierza (przy średnicach nominalnych przyłącza od DN 32 do DN 65)
 • Uszczelki w przypadku przyłącza gwintowanego
 • Instrukcja montażu i obsługi

Oznaczenie typu

Przykład:

Wilo-Stratos MAXO-D 40/0,5-8

Stratos MAXO

Pompa o wysokiej sprawności (pompa kołnierzowa), regulowana elektronicznie

D

Pompa podwójna

40/

Średnica nominalna przyłącza

0,5-8

Znamionowy zakres wysokości podnoszenia [m]

-R7

bez zintegrowanego czujnika temperatury Stratos MAXO

-P1

Wersja wolna od LABS

Dane techniczne

 • Dopuszczalny zakres temperatury -10 °C do +110 °C, -10 °C do +90 °C (wersja "-R7")
 • Przyłącze sieciowe 1~230 V, 50/60 Hz
 • Stopień ochrony IPX4D
 • Przyłącze gwintowane DN 30 (RP 11/4)
 • Przyłącze kołnierzowe DN 32 do DN 80
 • Max ciśnienie robocze w wersji standardowej: 6/10 bar lub 6 bar (wersja specjalna: 10 bar lub 16 bar)
 • Klasa izolacji: F
 • Generowanie zakłóceń wg: Normy EN 61800-3:2004+A1:2012 / środowisko mieszkalne (C1)
 • Odporność na zakłócenia wg: Normy EN 61800-3:2004+A1:2012 / środowisko przemysłowe (C2)
 • Przepływ maks. Q: 112 m³/h
 • Wysokość podnoszenia maks. H: 16 m

Materiały

 • Materiał łożysk: Grafit
 • Wirnik: PPS-GF40
 • Korpus pompy: Żeliwo szare
 • Wał: 1.4028, z powłoką DLC

Konstrukcja

 • Inteligentna bezdławnicowa podwójna pompa obiegowa z silnikiem EC oraz ze zintegrowanym elektronicznym dopasowaniem wydajności
 • Obsługa za pomocą technologii zielonego pokrętła i wyświetlacza
 • Zabezpieczenie silnika z wyzwalaczem elektronicznym
 • Złącze wtykowe umożliwiające rozszerzenie funkcji za pomocą opcjonalnych modułów CIF do systemu automatyki budynku
 • Wirnik o trójwymiarowo zakrzywionych łopatkach oraz tulei rozdzielającej z tworzywa sztucznego na bazie włókien węglowych
Dokumenty

Instrukcja montażu i obsługi

Wilo-Stratos MAXO-R7

Numer artykułu 2217836
Wydanie 2021-11
Format strony 148.2 x 209.9 mm
Liczba stron 168
PDF (737 KB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Numer artykułu 2226400
Wydanie 2023-02
Format strony 148.2 x 209.9 mm
Liczba stron 64
PDF (4 MB)

Broszura certyfikacyjna

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Numer artykułu 2209011
Wydanie 2022-11
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 72
PDF (28 MB)

Certyfikat REACH

Rozporządzenie REACH

Wydanie 2021-05
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 4
PDF (262 KB)

Informacje o wydaniu

Informacje o wydaniu Stratos MAXO

Numer artykułu 2212705
Wydanie 2021-04
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 60
PDF (4 MB)

Certyfikat

Podsumowanie testu akumulatora litowego

Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 1
PDF (179 KB)

Podsumowanie testu akumulatora litowego/UN38.3

Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 1
PDF (179 KB)

Wybór produktu
Liczba wyników: 39
180 … 360 mm
[39]
Nazwa produktuPrzyłącze pompyEEIDługość montażowa l0Maks. ciśnienie robocze PNPrzyłącze siecioweMasa brutto ok. mLiczba na paletęNumer artykułuCena (bez VAT)
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,6 kg
4
2217903
EUR 2.013,-
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,6 kg
4
2186289
EUR 2.516,-
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,2 kg
4
2217904
EUR 2.451,-
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,2 kg
4
2186290
EUR 2.953,-
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN6/10-R7
DN 32
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
24,9 kg
4
2217973
EUR 2.556,-
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN 16
DN 32
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
24,9 kg
4
2186291
EUR 2.852,-
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN6/10-R7
DN 32
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
25,5 kg
4
2217974
EUR 3.558,-
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN 16
DN 32
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
25,5 kg
4
2186292
EUR 4.114,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN6/10-R7
DN 40
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
27,6 kg
4
2217975
EUR 3.726,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 16
DN 40
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
27,6 kg
4
2186293
EUR 4.325,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN6/10-R7
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2217976
EUR 4.411,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN 16
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2186294
EUR 5.012,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10-R7
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2217977
EUR 5.578,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN 16
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2186295
EUR 6.664,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN6/10-R7
DN 50
≤0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
30,5 kg
4
2217978
EUR 4.196,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN 16
DN 50
≤0,18
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
30,5 kg
4
2186296
EUR 4.795,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN6/10-R7
DN 50
≤0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2217979
EUR 4.828,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN 16
DN 50
≤0,17
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2186297
EUR 5.428,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN6/10-R7
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2217980
EUR 5.453,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN 16
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2186298
EUR 6.052,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN6/10-R7
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2217981
EUR 5.818,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN 16
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2186299
EUR 6.419,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN6/10-R7
DN 50
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2217982
EUR 7.060,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN 16
DN 50
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2186300
EUR 8.501,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN6/10-R7
DN 65
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
44,9 kg
4
2217983
EUR 5.118,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN 16
DN 65
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
44,9 kg
4
2186301
EUR 5.775,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN6/10-R7
DN 65
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,6 kg
4
2217984
EUR 6.643,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 16
DN 65
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,6 kg
4
2186302
EUR 7.302,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN6/10-R7
DN 65
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2217985
EUR 8.077,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN 16
DN 65
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2186303
EUR 8.735,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN6-R7
DN 80
≤0,18
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2217986
EUR 6.915,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN10-R7
DN 80
≤0,18
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2217987
EUR 7.067,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 16
DN 80
≤0,18
360 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2186304
EUR 8.021,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN6-R7
DN 80
≤0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217988
EUR 8.825,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN10-R7
DN 80
≤0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217989
EUR 9.271,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 16
DN 80
≤0,17
360 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2186305
EUR 9.928,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN6-R7
DN 80
≤0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217990
EUR 10.587,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10-R7
DN 80
≤0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217991
EUR 11.036,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN 16
DN 80
≤0,17
360 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2186306
EUR 11.694,-