EFC | Wilo
Zalety
Wilo-EFC

Korzyści

 • Łatwe i skuteczne uruchomienie dzięki asystentowi obsługi, przyjaznemu dla użytkowników
 • Wysoka sprawność energetyczna i zwarta konstrukcja dzięki wysokiej sprawności - do 98%
 • Ekonomiczne rozwiązanie dzięki niewielkiemu zapotrzebowaniu na chłodzenie
 • Duża przydatność do różnych zastosowań dzięki możliwości dostosowania trybu regulacji
 • Elastyczność połączenia dzięki opcjonalnemu podłączeniu do różnych systemów magistrali
Opis typoszeregu

Rodzaj konstrukcji

Samodzielna przetwornica częstotliwości

Zastosowanie

 • Przetwornica częstotliwości do montażu naściennego może być zabudowana - do różnych zastosowań - na pompach ze stałą prędkością obrotową. wyposażonych w silniki asynchroniczne i silniki z magnesami trwałymi, w szczególności do ogrzewania, klimatyzacji i podwyższania ciśnienia.

Oznaczenie typu

Dane techniczne

 • Pełne zabezpieczenie silnika z termistorem PTC
 • Tryb awaryjny z redukcją prędkości obrotowej w przypadku nadmiernej temperatury, zbyt niskiego napięcia lub wyłączenia fazy sieciowej.
 • Kontrola zaniku fazy - faza główna
 • Zegar czasu rzeczywistego służy do sterowania w sposób niezależny od czasu
 • Odrębne liczniki do inwerterów i godzin roboczych silnika, liczników kWh, pamięci komunikatów standardowych.
 • Funkcja generowania trendów (zabudowany układ elektroniczny w celu pracy wymiany danych)
 • Seryjnie wyposażone w system sterowania kaskadowego, zabezpieczenie przed pracą na sucho pompy, niskim przepływem lub brakiem przepływu
 • Energooszczędny tryb pracy z funkcją tryby spoczynkowego
 • 4 wewnętrzne kontrolery PID.
 • Funkcja Smart Logic z 10 czynnościami w celu realizacji zwykłych prac napędu
 • Silnik PM i silnik synchroniczny reluktancyjny mogą być użytkowane jako jedno urządzenie

Stan przy dostawie

 • Samodzielna przetwornica częstotliwości
 • Instrukcja montażu i obsługi
Do pobrania

Instrukcja montażu i obsługi

Wilo-EFC

Numer artykułu
Wydanie
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 99
PDF (4 MB)

Wilo-EFC

Numer artykułu
Wydanie
Format strony 431.4 x 297.0 mm
Liczba stron 92
PDF (6 MB)