IR-Monitor | Wilo

IR-Monitor

Zalety
IR-Monitor
Opis typoszeregu

Rodzaj konstrukcji

Wyposażenie/funkcja

Nadaje się do zastosowań przemysłowych przez zastosowanie wytrzymałej, odpornej na uderzenia obudowy z tworzywa sztucznego i odpornej na zarysowania szyby monitora. W zakres dostawy wchodzi dodatkowo etui zabezpieczające przed upadkiem i uderzeniami.

 • 2 ogniwa alkaliczne Mignon (1,5 V, AA) do zasilania napięciem,
 • EEPROM do buforowania danych
 • Odporność na drgania wg DIN EN 60068-2-6.
 • Wyświetlacz (50 x 50 mm), z włączanym podświetleniem tła.
 • Kąt rozwarcia pelengu IR 15°, max. odległość nadawania/odbierania 8 m.
 • Automatyczna struktura komunikacji bez adresowania pompy
 • Czas pracy ok. 24 godz. w stanie włączonym i z oświetleniem.

Zastosowanie

 • Pilot do elektronicznie regulowanych pomp Wilo ze złączem podczerwieni
 • Przyrząd/narzędzie do uruchamiania i diagnozowania
 • Rozbudowa funkcji pompy
 • Urządzenie kontrolujące kierunek obrotów do wszystkich pomp i silników znormalizowanych

Wyposażenie/funkcja

Menu główne

Menu główne IR-Monitora dzieli się na 6 menu funkcyjnych:

Menu 1: „Komunikacja”

To menu steruje automatycznym nawiązywaniem połączenia między IR-Monitorem i pompą. Umożliwia ono selektywne nawiązanie komunikacji z poszczególnymi pompami danej grupy ≤ 1000 W.

Menu 2: „Wskazania”

Tutaj można odczytywać dane systemowe, np. elektryczne i hydrauliczne wartości rzeczywiste, stan roboczy, rodzaj pracy, komunikaty o awariach.

W celu zachowania przejrzystości rozróżnia się między „pompą pojedynczą” i „pompą podwójną”.

Menu 3: „Obsługa”

W tym menu można zarówno wyświetlać dane (aktualna wartość zadana), jak też je zmieniać, np. tryb regulacji, wartość zadana, włączanie/wyłączanie pompy, blokada poziomu obsługi ręcznej na pompie (WŁ./WYŁ. pompy, Ext. Off i SSM są jeszcze aktywny).

Menu 4: „Statystyka”

Tutaj za pomocą przejrzystego wykresu wydajności hydraulicznej (przepływ Q) można analizować poszczególne okresy eksploatacyjne. Pozwala to określić obciążenie instalacji hydraulicznej w zdefiniowanym okresie eksploatacji. Ponadto to menu zawiera licznik godzin pracy i załączeń.

Menu 5: „Serwis”

Tutaj Użytkownik może zdiagnozować awarie, obejrzeć statystyki błędów, przetestować działanie pompy, IR-Monitora i szeregowego interfejsu cyfrowego oraz skontrolować kierunek obrotów i zmierzyć częstotliwość pola wirującego.

Dwa ostatnie pomiary można wykonać również we wszystkich konwencjonalnych pompach, nieposiadających złącza na podczerwień.

Menu 6: „Dostosuj”

Menu to służy do indywidualnego dopasowania IR-Monitora, tzn. języka, kontrastu, ustawienia time-out oraz zmiany i aktywacji osobistego hasła.

Dane techniczne

Do pobrania

Instrukcja montażu i obsługi

Wilo-IR-Monitor

Numer artykułu 2021408, 2033541
Wydanie 1411
Format strony A5
Liczba stron 16
PDF (569 KB)