Urządzenie sterujące czasowe SK 601N | Wilo

Urządzenie sterujące czasowe SK 601N

Zalety
SK 601N
Opis typoszeregu

Zastosowanie

Przeznaczone do montażu naściennego, zapewnia automatyczne, zależne od czasu włączanie/wyłączanie pomp pojedynczych Wilo z silnikiem prądu zmiennego lub indukcyjnym trójfazowym.

Funkcja sterująca

  • Zależne od czasu automatyczne załączanie/wyłączanie pompy w okresach ustawionych na przełączniku czasowym (co ¼ godziny), przełącznik czasowy z baterią podtrzymującą
  • Możliwe sterowanie równoległe pracą kilku pomp do max. wartości prądu przełączania.

Wyposażenie/funkcja

<TEXT> <P><B>Kabel zasilający (na miejscu)</B></P>Sieć –&gt;<P>SK 601N –&gt; pompa</P> <P>Prąd zmienny (1~): 3 x 1,5 mm<SUP>2</SUP></P>Sieć –&gt; <P>SK 602N</P> <P>Prąd zmienny (1~): 3 x 1,5 mm<SUP>2</SUP></P> <P>Prąd trójfazowy (3~): 5 x 1,5 mm<SUP>2</SUP></P>SK 602N –&gt;<P>SK 601N</P> <P>Prąd zmienny (1~)/prąd trójfazowy (3~): 4 x 1,5 mm<SUP>2</SUP></P>SK 602N –&gt;<P>Pompa</P> <P>Prąd zmienny (1~) ze stykami ochronnymi uzwojenia: 5 x 1,5 mm<SUP>2</SUP></P> <P>Prąd trójfazowy (3~) ze stykami ochronnymi uzwojenia: 7 x 1,5 mm<SUP>2</SUP></P> <P>Prąd trójfazowy (3~) bez styków ochronnych uzwojenia: 4 x 1,5 mm<SUP>2</SUP></P> </TEXT>

Dane techniczne

Typoszereg

Urządzenie sterujące czasowe SK 601N