Szukaj
Kontakt
E-mail
Tworzenie katalogu
Moje ulubione
Porównanie produktów

Pierwszy na świecie częściowo centralny system zaopatrzenia i odprowadzania dla metropolii przyszłości

Megamiasta, niedobory wody i zanieczyszczenie powietrza — te wyzwania wymagają innowacyjnych rozwiązań na przyszłość. Jednym z nich jest centrum zaopatrzenia i odprowadzania SEMIZENTRAL działające w chińskim mieście Qingdao. Zostało ono otwarte wiosną 2014 roku w ramach Światowej Wystawy Ogrodniczej. Jest to pierwsza na świecie referencyjna instalacja będąca przykładem częściowo centralnego, zintegrowanego projektu infrastruktury, który zaopatruje blisko 12 000 osób.

SEMIZENTRAL to projekt stworzony przez Uniwersytet Techniczny w Darmstadt przy współpracy z chińskim uniwersytetem Tongij Shanghai. Firma Wilo uczestniczyła w nim na etapach planowania i realizacji jako specjalista w dziedzinie pomp i układów pompowych, a także dostarczyła szerokie spektrum systemów pompowych z obszaru techniki budynków i gospodarki wodnej. Projekt został wyróżniony w 2015 roku jedną z najbardziej renomowanych nagród w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki w Europie - GreenTec Awards w kategorii „Urbanizacja”.

Quingdao — metropolia na drodze do rangi megamiasta

Chińskie miasto portowe Qingdao w prowincji Shangdong we wschodniej części Chin od lat cierpi na niedobory wody, czego przyczyną jest ogromny wzrost zaludnienia. Liczba mieszkańców całego regionu metropolitalnego wzrosła do ośmiu milionów. Quingdao jest już megamiastem i wciąż się rozrasta. Aby sprostać dynamicznemu rozwojowi zasiedlenia i nadal zaopatrywać region w wodę oraz energię, konieczne było przyjęcie nowego podejścia.

Semizentral — elastyczna droga pośrednia

„Semizentral” to elastyczny projekt infrastruktury dla miast przyszłości będący rozwiązaniem pośrednim między zdecentralizowanym i centralnym modelem oczyszczania ścieków. W każdej nowej części miasta powstaje niezbędna infrastruktura. Zamiast przygotowywania i dystrybucji wody z użyciem rozbudowanych systemów z długimi czasami przesyłu, Semizentral rośnie razem z megamiastem. Pierwszy na świecie częściowo centralny system zaopatrzenia i odprowadzania integruje napływ ścieków i odpadów organicznych w modułowej koncepcji. Rewolucyjne rozwiązanie infrastrukturalne nie tylko zmniejsza zapotrzebowanie na wodę pitną, lecz także ilość produkowanych ścieków w zlewni o około 30 – 40 procent. Woda użytkowa nie jest bezpośrednio kierowana do oczyszczania, lecz wykorzystywana ponownie. Przykładowo ścieki z kabin prysznicowych są używane do płukania toalet. Energia potrzebna do zasilania systemu jest wytwarzana samoczynnie dzięki odprowadzaniu powstałych osadów i bioodpadów pochodzących z gospodarstw domowych do zintegrowanej biogazowni. Pompy Wilo o najwyższej sprawności wnoszą przy tym decydujący wkład w pracę pilotażowej instalacji projektu. Pomagają w produkcji wody przemysłowej i energii ze ścieków oraz odpadów organicznych. Powstające w tym procesie ciepło może być używane do ogrzewania. Dzięki temu centrum zaopatrzenia i odprowadzania pracuje niezależnie od zewnętrznych dostawców energii i w dużym stopniu nie wywiera negatywnego wpływu na klimat. Łącznie zastosowano w nim około 56 wysokosprawnych mieszadeł z silnikiem zatapialnym, pomp oraz systemów do podnoszenia ciśnienia i systemów gaśniczych. Elastyczna, zapewniająca oszczędność zasobów infrastruktura wodna może być dostosowywana do zmiennych potrzeb i rosnąć razem z miastem. Dzięki temu centrum jest zawsze „tak duże, jak trzeba i tak małe, jak to tylko możliwe”.