Szukaj
Kontakt
E-mail

Pompy obiegowe w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. J. Biziela w Bydgoszczy

Ogólne informacje o inwestycji:

Kotłownia parowo-wodna Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. J. Biziela w Bydgoszczy o mocy cieplnej 6,27 MW została wyposażona w pompy wodne zasilające kotły parowe w wodę, w pompy wodne zasilająco-obiegowe w węzłach cieplnych c.w.u. oraz wody technologicznej. Pompy pracują bezawaryjnie i są poddawane rutynowym przeglądom konserwacyjnym przez podstawową obsługę kotłowni. Zabudowane pompy obiegowe są eksploatowane od 2002 r.

Wyzwanie - problem do rozwiązania:

W marcu 2020 roku awarii uległa funkcjonująca od 1996 roku pompa innego producenta, której zadaniem było wypompowywanie wody ze studzienki osadnikowej w hali pomp. Zabezpieczała ona pracujące pompy przed zalaniem w chwili awarii instalacji w tunelu ciepłowniczym szpitala. Niezbędna stała się więc instalacja pompy do wypompowywania wody zabrudzonej do studzienki zewnętrznej. Wilo w ramach akcji "pomagam szpitalom" przekazało nieodpłatnie pompę KS 8D.

Budynek kotłowni szpitala im. J. Biziela w Bydgoszczy

Opinia Klienta nt. współpracy z Wilo Polska:

Przez okres 18 lat eksploatacji zainstalowanych pomp nie mieliśmy żadnych problemów technicznych i eksploatacyjnych. Podczas całego okresu eksploatacji nie stwierdzono żadnych awarii, jedynie eksploatacyjne wymiany urządzeń. Każdorazowy kontakt z przedstawicielami firmy lub serwisantami był na poziomie profesjonalizmu i z chęcią niesienia pomocy lub rozwiązania problemu do końca jak w chwili obecnej.

Zestaw pomp do kotłów parowych

Zestaw pomp obiegowych c.o.