Szukaj
Kontakt
E-mail
Tworzenie katalogu
Moje ulubione
Porównanie produktów

Rozwiązania dla Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej

Kompleksowa modernizacja układów pompowych kotłowni i ciepłowni o mocy 10-50 MWt

Wysokie efekty energetyczne i środowiskowe można uzyskać jedynie dzięki całościowemu spojrzeniu na technologię konwencjonalnych źródeł ciepła, zastosowane urządzenia i ich parametry, a także sposób oraz zakres ich regulacji. Przekłada się to z kolei na atrakcyjny efekt finansowy i krótki okres zwrotu nakładów inwestycyjnych. Warto również pamiętać, że dodatkowym efektem ekonomicznym modernizacji jest obniżenie kosztów eksploatacyjnych i remontowych, co wynika z odnowienia infrastruktury technicznej. Nie są one z reguły brane pod uwagę w bilansie ekonomicznym inwestycji, a w zależności od wieku i pierwotnego stanu technicznego obiektu mogą być znaczące.

Co możemy zyskać dzięki modernizacji?

Efekt energetyczny modernizacji układów pompowych kotłowni i ciepłowni o mocy 10-50 MWt
Efekt środowiskowy modernizacji układów pompowych kotłowni i ciepłowni o mocy 10-50 MWt
Czas zwrotu inwestycji modernizacji układów pompowych kotłowni i ciepłowni o mocy 10-50 MWt

Co wpływa na koszty pompowania?

  • Konfiguracja układu i technologia
  • Straty w urządzeniach (pompy, silniki, przemienniki)
  • Straty hydrauliczne (opory przepływu źródła)
  • Opory sieci (ciśnienie dyspozycyjne)

Uwzględnienie wpływu wszystkich tych elementów jest konieczne do poprawnego przeprowadzenia modernizacji układu pompowego źródła ciepła.

Jak przebiega proces modernizacji z firmą Wilo?

Nasze działania realizujemy w oparciu o ustalone etapy zgodnie z następującą kolejnością:

Etapy modernizacji kotłowni i ciepłowni o mocy 10-50 MWt

Wszystkie powyższe działania może realizować firma Wilo Polska. W zakresie koncepcji modernizacji układów i technologii pompowania w niedużych ciepłowniach oraz kotłowniach współpracujemy z firmą Energom, która od prawie trzydziestu lat zajmuje się optymalizacją układów pompowych źródeł ciepła. Takie połączenie to gwarancja trafionych i przemyślanych rozwiązań.

Jak podchodzimy do sprawności pomp?

Pompy powinny w całym zakresie regulacji pracować z optymalną sprawnością

W trakcie modernizacji pompy o niskich sprawnościach zastępowane są pompami o zdecydowanie wyższych parametrach. Sprawność „starych” pomp z lat 80-tych rzadko przekracza 75% (w rozpatrywanym szeregu wielkości).

Pozostawienie starej technologii układów pompowych źródła i ograniczenie się do wymiany urządzeń na nowe w konfiguracji 1:1 skutkuje niewielką poprawą efektywności i nieznacznym obniżeniem kosztów pompowania. Od strony technicznej tego typu działania oznaczają jedynie powielenie układu wraz z jego niedoskonałościami. Kluczowym warunkiem uzyskania maksymalnych efektów jest dopasowanie parametrów pomp w taki sposób, aby przez większość czasu eksploatacji pracowały one w obszarze swojego pagórka sprawności. Układu nie projektujemy zatem „na punkt pracy”, lecz „na obszar pracy”.

Przykład wymaganego obszaru pracy dla pompy sieciowej Wilo-Atmos GIGA N:

Charakterystyka pompy sieciowej Wilo-Atmos GIGA N

Przykład skutecznej modernizacji

Ciepłownia 25 MWt

Finalny dobór technologii pompowania zależy od uwarunkowań lokalnych, oporów kotłów, wymienników oraz parametrów zasilania m.s.c. Każde z rozwiązań jest specyficzne dla danego obiektu i w zasadzie nie można tutaj mówić o jednym optymalnym modelu. Do rozważenia są zawsze układy klasyczne (z tradycyjnym zmieszaniem zimnym i gorącym), układy z pompami sieciowo-kotłowymi oraz pompami zmieszania zimnego, a także układy z pompami przewałowymi.

Wybór rozwiązania każdorazowo uzależniony od warunków danego obiektu, okresu zwrotu nakładów oraz oczekiwań Inwestora.

Przykład modernizacji ciepłowni 25 MWt

Zmiana technologii pozwala na likwidację zbędnego dławienia oraz na zmniejszenie mocy pomp sieciowych.

Skutki energetyczne modernizacji

W wyniku poprawy sprawności pomp, ich lepszego dopasowania oraz zmiany technologii pompowania moc elektryczna potrzebna na tel cel została zredukowana o ponad 20%.

Należy zauważyć, że obniżenie mocy elektrycznej uzyskano w całym zakresie zmian przepływów. To wynik optymalizacji układu przy formule projektowania technologii pompownia „na obszar pracy”.

Zawsze należy dążyć do tego, aby wyższe sprawności były osiągane w całym wymaganym zakresie regulacji, a nie tylko w punktach nominalnych.

Wykres pokazujący skutki energetyczne modernizacji

Jesteś zainteresowany modernizacją swojej kotłowni lub ciepłowni we współpracy z Wilo?

Jeśli tak, prześlij nam następujące informacje:

  • Parametry pracy Twojej sieci: ciśnienie zasilania oraz powrotu, przepływ sieciowy, wartość temperatury zasilania i powrotu dla sezonu zimowego i letniego
  • Liczbę i rodzaj kotłów oraz ich opory hydrauliczne, przepływ nominalny, wartość temperatury pracy oraz blokady minimalnego ciśnienia na wylocie z kotła,
  • Liczbę i typy obecnie stosowanych pomp sieciowych, zmieszania, kotłowych i stabilizacji oraz napisz, które z nich są zasilane poprzez przetwornice częstotliwości oraz jaka jest logika ich pracy,
  • Schemat technologiczny kotłowni

Prosimy o przesyłanie informacji na adres e-mail: bssolutions.pl@wilo.com