Systemy sterowania

Przy wdrażaniu innowacyjnych technologii oczyszczania ścieków dążymy do tego, by zapewnić nie tylko sprawne działanie systemu, lecz także jego najwyższą efektywność energetyczną, a dzięki temu - niewielkie koszty eksploatacyjne. W uzyskaniu takiego efektu może pomóc nasz system sterowania oczyszczalnią ścieków. Rozwiązanie to bazuje na najnowszej generacji technologiach, dzięki którym wszystkie elementy pompowni ścieków i oczyszczalni ścieków uzyskują najwyższą sprawność.

Nowy poziom sterowania oczyszczalnią

Wilo jest specjalistą w swojej dziedzinie, dlatego jest w stanie dostarczyć i zainstalować kompletny układ sterujący dopasowany do potrzeb wszelkiego rodzaju oczyszczalni ścieków. Dzięki systemowi sterowania można programować i kontrolować parametry pracy poszczególnych procesów oraz urządzeń za pośrednictwem jednej centralnej jednostki, która jest montowana w pomieszczeniu technicznym. Zarządzanie działaniem oczyszczalni staje się łatwiejsze, a koszty eksploatacji ulegają redukcji, dzięki możliwości elastycznego dopasowania wydajności pracy poszczególnych elementów systemu do aktualnego zapotrzebowania. Dajemy również opcję zdalnego zarządzania i monitorowania pracy urządzeń. Ma to szczególne znaczenie w przypadkach, gdy nowo budowany lub modernizowany obiekt jest zlokalizowany w znacznej odległości od centrali przedsiębiorstwa wodociągowego i nie posiada stałej obsługi. Zdalne sterowanie i monitorowanie obiektu pozwala na efektywniejsze zarządzanie obiektem i szybsze podejmowanie działań w razie wystąpienia problemu.