Szukaj
Kontakt
E-mail
Tworzenie katalogu
Moje ulubione
Porównanie produktów

Zaopatrzenie w wodę

Zestawy pompowe do zaopatrzenia w wodę pitną

Jak utrzymać stabilne ciśnienie w instalacji?

Wspólnie z grupą ekspertów Wilo przygotowaliśmy 10 minutowy blok szkoleniowy poświęcony zasadom pracy i regulacji systemów podnoszenia ciśnienia stosowanych zarówno dla instalacji bytowo-gospodarczych jak również systemów ochrony przeciwpożarowej.
W ciągu kilku najbliższych minut, postaramy się Państwu przybliżyć zasadnicze różnice między pracą układów kaskadowych a systemów zbudowanych z pomp wyposażonych w płynną regulację prędkości obrotowej. Przedstawimy, dlaczego pompy elektroniczne wpływają na zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pracy z zachowaniem precyzji, stabilizacji ciśnienia zarówno po stronie tłocznej oraz podczas regulacji zmian warunków napływu po stronie ssawnej.
W materiale tym zwróciliśmy również uwagę na głośność pracy pompowni wodociągowej i możliwość redukowania hałasu generowanego podczas pracy pomp.

Jak zagwarantować dostawę wody do punktów czerpalnych?

Zapewnienie dostarczenie wody do punktów czerpalnych realizowane jest zazwyczaj przez Zestawy Hydroforowe Wilo podnoszące ciśnienie dyspozycyjne w siecie wodociągowej w przypadku niedoboru względem zapotrzebowania na wodę po stronie instalacyjnej. Duży zakres wahań ciśnienia dopływu do instalacji wodociągowej moze powodować dyskomfort i uderzenia ciśnienie generowane przez stałoobortowe pompy wysokociśnieniowe. Dlatego też Wilo od lat do instalacji wody bytowej charakteryzującej się dużymi zmianami rozbiorów w ciągu doby ofertuje pompy z płynną regulacją prędkości obrotowej. Pozwala to na usunęcie reduktorów ciśnienia oraz zbiorników ciśnieniowych po stronie ssawnej układu pompowego jak również zapewnić gwarancję stabilizacji ciśnienia po stronie tłocznej. Systemy podnoszenia ciśnienia Wilo wyposażone w pompy HELIX VE, wyposażone zostały w nadrzędne przetwornice częstotliwości pozwalające na bardzo szeroki zakres regulacji prędkości obortowej, a tym samym idealnie dopasowanie się do zmian ciśnienia po stronie ssawnej oraz zmian zapotrzebowania na wodę po stronie instalacyjnej. Takie funkcje jak test zerowego przepływu zapewniają pełną stabilizację pracy i redukcję skoków ciśnienia przy niewielkich przepływach co pozwala na dodatkowy wzrost komfortu działania całej instalacji. Specjalnym rozwiązaniem dedykowanym do budnynków modernizowanych oraz nowych o wysokich wymaganiach dotyczących głośności pracy urządzeń technicznych, jest typoszereg pomp cichobieżnych Wilo MVISE. Rozwiązanie wysokociśnieniowej pompy zbudowanej w konstrukcji pomp bezdławnicowych pozwoliło na usunięcie głośnego elementu jakim jest wentylator i zapewnienie niezwykle cichej pracy zestawu pompowego.

Zestawy pompowe do zaopatrzenia w wodę instalacji ochrony przeciwpożarowej

Jak zapewnić bezpieczeństwo i komfort zaopatrzenia w wodę gaśniczą?

Przygotowaliśmy dla Państwa 12 minutowy blok szkoleniowy, poświęcony tematyce ochrony przeciwpożarowej w budynkach wysokich: mieszkalnych, administracyjnych oraz usługowych.
Prowadzący Gniewosz, Olgierd i Bartosz opowiedzą o systemach ochrony gaśniczej oraz o pompowniach przeciwpożarowych wpływających bezpośrednio na jakość i bezpieczeństwo ich pracy. Postaraliśmy się ująć najważniejsze informacje pozwalające na odpowiednią eksploatację pompowni p.poż, zarówno tych zasilanych bezpośrednio z sieci wodociągowej jak i pośrednio z wykorzystaniem zbiorników retencyjnych. Znajdą tu Państwo informację jak zapewnić gwarancję wypływu wody z węża strażackiego w sytuacji rzeczywistego pojawienia się rozbiorów wody na cele hydrantowe.
Prowadzący skupią się na niezbędnych informacjach wpływających na poprawność pracy pompowni przeciwpożarowych, w szczególności: sposoby uniknięcia kawitacji oraz zapewnienia minimalnego napływu w przypadku pracy pomp ze zbiornikiem wstępnym o różnym poziomie położenia lustra wody względem hydrauliki pomp.
Kolega Gniewosz przedstawi stworzony przez Wilo zestaw zabezpieczenia przed niekontrolowanym wypływem oraz budowę i zastosowanie układów pomiarowych pozwalających na przeprowadzenie okresowej kontroli pracy pomp pożarowych.

Ochrona przeciwpożarowa - instalacje tryskaczowe

Instalacje tryskaczowe są całkowicie bezobsługowym automatycznie załączającym się systemem gaszenia pożaru. Dlatego też stopniowo zyskują popularność szczególnie w budownictwie komercyjnym; budynkach wielokondygnacyjnych, parkingach podziemnych czy miejscach publicznych. Standardy projektowania oraz urządzenia gaśnicze stosowane w instalacjach tryskaczowych różnią się od siebie w zależności od kraju, jednak od niedawno oferta Wilo Polska wzbogacona została o typoszereg pomp głębinowych Wilo-EMU K, KM, D… zaprojektowanych zgodnie ze standardem VdS oraz certyfikowanych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Zapraszamy do obejrzenia filmu instruktarzowego oraz współpracy z Naszymi inżynierami przy projektowaniu pompowni przeciwpożarowych.