Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené
Porovnanie výrobkov

Wilo: Svetový deň životného prostredia sa slávi už 49. rok, pre životné prostredie toho môžeme urobiť každý deň stále dosť

Späť na prehľad

08.06.2023

Na dnešný deň pripadá oslava výročia Svetového dňa životného prostredia. Snahou OSN, ktorá túto udalosť každoročne pripomína, je zvýšenie povedomia o ekologických otázkach a upriamení pozornosti na zásadné ekologické výzvy, ktorým v súčasnosti ako spoločnosť čelíme.

Luftaufnahme eines Seitenarms des Scheich-Zayid-Kanals in Toshka, Ägypten.

Udržateľnosť sa v posledných rokoch stala tiež neoddeliteľnou súčasťou dlhodobej stratégie úspešných firiem. Jednou z nich je nadnárodná technologická skupina Wilo, ktorá sa aktívne zaoberá globálnymi trendami ako je zmena klímy, urbanizácie či nedostatok vody aj energií. V súvislosti s vodným hospodárstvom sa napríklad zapojila do významného projektu Toshka v Egypte, pre ktorý dodala viac než 300 čerpadiel s delenou špirálovou skrinkou pre udržateľné zásobovanie regiónu vodou. V súvislosti s energetickými úsporami realizuje dlhodobú kampaň „Join the ecolution“, jej prostredníctvom zoznamuje verejnosť s výraznou úsporou energií aj CO2 pomocou výmeny zastaralých neefektívnych čerpadiel.

Riešenie pre vodné hospodárstvo

Rastúca urbanizácia, nedostupnosť zdrojov a zmena klímy výrazne ovplyvňujú požiadavky na vodné hospodárstvo. Je teda stále väčšia potreba zaistiť efektívnu, udržateľnú a spoľahlivú vodnú infraštruktúru nielen pre rastúce mestá, ale a pre odľahlé a riedko obývané regióny. Prelomovým príkladom z praxe je projekt Toshka v Egypte, pre ktorý Wilo dodalo viac ako 300 čerpadiel s delenou špirálovou skriňou pre udržateľné zásobovanie regiónu vodou. Projekt je súčasťou stratégie „Egypt Vision 2030“ a kladie si za cieľ zvýšiť ornú plochu zeme na 25 %. Týmto opatrením chce znížiť závislosť zeme na dovoze potravín, posilniť potravinovú bezpečnosť, prosperitu, zvýšiť export a vytvoriť tisíce pracovných miest.

„Vojna na Ukrajine ešte viac skomplikovala dovoz potravín najmä v Afrike, nakoľko Rusko a Ukrajina patrili k hlavným vývozcom pšenice na svete. Aj preto Egypt potrebuje dlhodobé riešenie pre svoju nezávislosť na dovoze obilia. Sme radi, že sme mohli touto cestou pomôcť dodať čerpadlá, ktoré tu zavlažia približne 56 700 hektárov ornej pôdy. V rámci dlhodobého partnerstva s egyptským štátom pripravujeme teraz ďalšie stavebné fáze, kde sa aj naďalej zameriavame na cielené opatrenia na zabezpečenie dodávok potravín a vody.“ Uviedol Jan Cidlinský, výkonný riaditeľ spoločnosti Wilo Česká republika.

Join the Ecolution!

Projektom „Join the ecolution“ sa spoločnosť Wilo snaží edukovať verejnosť ohľadom zvýšenia energetických úspor a zníženie CO2 v súvislosti s obmenou a správnou voľbou čerpadiel. Čerpadlá v budovách nie sú denne na očiach, a preto im v rámci úspor nie je venovaná patričná pozornosť. V starších vykurovacích systémoch je však stále veľké množstvo zastaralých typov obehových čerpadiel, ktoré nie sú nijak regulované. Pri ich cielenej výmene možno však dosiahnuť významné energetické úspory, bežne až 80 %. Výmena čerpadiel je veľmi jednoduchá a finančne efektívna, naviac prináša aj benefit v podobe významného zníženia hodnôt vypusteného CO2 do ovzdušia.