Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené
Porovnanie výrobkov

Poskytovateľ riešení

Nedostatok zdrojov, zmena klímy a rastúce mestá menia požiadavky na vodné hospodárstvo aké poznáme: Úlohy pri úprave a preprave pitnej vody a tiež odpadovej vody sa stávajú rozmanitejšie a náročnejšie. Vodné infraštruktúry budúcnosti musia byť efektívne, udržateľné a musia spoľahlivo pracovať a flexibilne sa prispôsobovať rastúcej potrebe. Ako poskytovateľ riešení spoločnosť Wilo vypracováva pre každý projekt individuálne riešenie, moderné technológie, inovatívne aplikácie a rozsiahle servisné výkony, ktoré sú jednotné od plánovania cez uvedenie do prevádzky až po údržbu.

Inovácie pre budúcnosť. Naša riešenia pre vodné hospodárstvo.

V čase urbanizácie sú koncepty odpadových vôd budúcnosti dôležité pre udržateľný rozvoj, a to nielen v rastúcich mestách, ale predovšetkým aj vo vidieckych, nadmerne urbanizovaných regiónoch.

Čerpanie nevyčistenej vody znamená stále náročnejšiu úlohu: Vstupné podmienky sa menia, zvyšuje sa podiel pevných častí v odpadovej vode a predlžuje sa doba zdržania v sieti odpadovej vody. Odpadová voda, kal a kalová voda, abrazívne médiá a tiež médiá obsahujúce vlákna sa musia spoľahlivo a energeticky efektívne prepravovať s rôznym prietokom a rôznym tlakom. Prevádzkovú spoľahlivosť, robustnosť a chytré riadenie získavajú na dôležitosti, rovnako ako prepojiteľnosť čerpadiel a čerpacích systémov.

Digitálny priekopník

Integráciou IT, senzoriky a modelových aplikácií vytvárajú naše riešenia nové možnosti na zobrazovanie, sledovanie a riadenie komplexných vodných sietí. Takto spoločnosť Wilo zvyšuje účinnosť a prevádzkovú bezpečnosť vašich zariadení a pomáha vám pri znižovaní nákladov. Komplexným, ekonomickým a presne nastaveným riešením vám zjednodušujeme život. Objavte možnosti, ktoré ponúka systém inteligentnej prepojiteľnosti vo vodnom hospodárstve.

Vodná technológia od spoločnosti Wilo

Spoločnosť Wilo je spoľahlivým poskytovateľom systémov, ktorý so svojou širokou ponukou čerpadiel, príslušenstva k čerpadlám a servisu pokrýva celý kolobeh vody. Naše kompetencie zahŕňajú odber (surovej) vody zo studní alebo otvorených vodstiev, využitie dažďovej vody, ako aj úpravu vody a zásobovanie vodou. Súčasťou nášho portfólia sú aj zariadenia na zvyšovanie tlaku. Naše portfólio ideálne dopĺňajú čerpadlové riešenia na demineralizáciu a postrekovanie v komerčnom poľnohospodárstve.

Spoločnosť Wilo neustále pracuje na hľadaní ešte účinnejších a udržateľnejších riešení pre váš projekt – či už pre komunálne vodné hospodárstvo, priemysel, technické zariadenie domácností alebo budov, poľnohospodárstvo, alebo stavebný a banícky priemysel.


Naše účinné riešenia pre čisté svedomie

Každá budova a domácnosť na svete produkuje odpadovú vodu, ktorú je potrebné spoľahlivo zlikvidovať. Pritom musia byť dodržané hygienické predpisy a je potrebné zabrániť vzniku nepríjemného zápachu. Preto sa používa účinné technické zariadenie budov všade tam, kde nie je možné bez problémov odstrániť odpadovú vodu voľným spádom do kanalizácie. V súvislosti s technológiami budúcnosti a konceptmi likvidácie odpadovej vody je nutné dodržiavať tieto zásady:

V našom centrálnom katalógu nájdete všetky výrobky pre zásobovanie vodou a kal a odpadové vody

Naše najvýznamnejšie výrobky

Máme odpovede na otázky budúcnosti techniky odpadovej vody: individuálne riešenia, ktoré sa dajú optimálne prispôsobiť potrebám a tiež prostrediu a spoľahlivo dokážu prepravovať nevyčistenú odpadovú vodu.


Smart technologies to combat the worldwide water shortage

Water is one of the most precious resources on the planet. With a growing world population, more and more water is required for drinking, cleaning and hygiene, in agriculture and industry. Insufficient access to water is an urgent problem worldwide – and a major source of potential conflict. The production and supply of water are, therefore, among the most important challenges of the future. Wilo develops pumps and systems that enable the use and optimisation of new sources and methods of water production. Our flexible solutions ensure a reliable supply while adapting to the requirements of different buildings – ranging from apartment blocks to schools and industrial facilities. Using tailored concepts and highly efficient technologies, we are driving the growth of intelligent networks and the availability of decentralised water purification systems. The applications include pumps and pump systems for rainwater utilisation, water supply and pressure boosting, firefighting, clean water treatment, raw water intake, desalination and professional irrigation/agriculture.


Radi zodpovieme všetky Vaše otázky

Zaujali Vás naše výrobky a služby? Experti spoločnosti Wilo pomáhajú ďalej!

Poradíme Vám v oblasti vytvorenia ponuky alebo spracovania výkresov, dimenzovania rôznych typov zariadení, výberu čerpadiel a spínacích prístrojov a odpovieme na Vaše otázky o hydraulike a riadení.

Neváhajte sa obrátiť na predajné miesto v blízkosti a dohodnite si termín stretnutia. Tešíme sa na Vás!

Nájdite správne informácie o kontakte