WiloCare – kompletná a pohodlná kontrola zariadenia

Tools on the substrate (Wilo)

Kompletný balík pre maximálnu bezpečnosť

Prostredníctvom služby WiloCare vám ponúkame servisný balík, ktorý v sebe zahŕňa rôzne služby poskytované servisnou službou Wilo v podobe ucelenej ponuky, a to presne v súlade s vašimi požiadavkami. Na základe údajov získaných z vášho čerpadla alebo zariadenia sa postaráme o optimálnu, energeticky účinnú prevádzku, prípadné poruchové hlásenia, odstraňovanie porúch a optimalizáciu súčasných zariadení. Službu WiloCare môžete použiť pri novej inštalácii, ako aj v prípade staršieho čerpadla.

Vypočítateľné prevádzkové náklady a minimalizácia rizika

Každý mesiac vám poskytneme podrobné informácie o stave vášho čerpadla/zariadenia. V rámci služby WiloCare sa zariadenia monitorujú pomocou zabezpečeného internetového portálu. Vďaka nainštalovanému komunikačnému boxu sú zariadenia pomocou inteligentných snímačov schopné v prípade nepravidelnosti prevádzky odoslať priame hlásenie technikovi. Vďaka fixnej mesačnej cene sa dajú vaše prevádzkové náklady vypočítať a pokrývajú v závislosti od znenia zmluvy takmer všetky možné riziká.

Naše služby:

  • Rozsiahla kontrola zariadenia naším technikom firemnej servisnej služby
  • Mesačná správa o technickom stave na účel pravidelného podávania informácií a príp. prijatia optimalizačných opatrení
  • Pravidelné údržbárske opatrenia na zachovanie hodnoty vášho zariadenia
  • Absolútna istota pri prevádzke a istota nákladov
Služby Basic Comfort Premium
Komunikačná elektronika x x x
Mesačná správa o technickom stave x x x
Možnosť mesačnej paušálnej splátky x x x
24 hodín denne dostupná bezplatná núdzová linka x x x
Drobné opravy sú zahrnuté v mesačnej paušálnej splátke x x
Vrátane náplní dusíkom pre všetky membránové expanzné nádoby patriace k čerpadlu/zariadeniu x x
Eliminácia mzdových a cestovných nákladov medzi intervalmi údržby (počas normálnych servisných časov) x x
Spotrebné materiály sú zahrnuté v mesačnej paušálnej splátke x x
Servis čerpadla/zariadenia do prevádzky x x
Vrátane spotrebných dielov x
Eliminácia mzdových a cestovných nákladov medzi intervalmi údržby (mimo normálnych servisných časov vrátane víkendov) x