Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené
Porovnanie výrobkov

Automatické riadenie budov

Inteligentné riešenia pre automatické riadenie budov

Nič nie je krátkodobejšie a neprehľadnejšie ako informačné technológie. Čo je dnes ešte State of the Art, môže byť už zajtra nahradené novým štandardom. Okrem toho existuje veľký počet rozličných uzatvorených systémov. Tak sa napríklad v oblasti automatického riadenia objektu nasadzujú rôzne komunikačné systémy.

Flexibilný vďaka modulárnemu konceptu

Na neustále zabezpečenie súčasných a budúcich požiadaviek optimálnej realizácie pripojenia na automatické riadenie budov spoločnosť Wilo pre takmer všetky čerpadlá ponúka moduly rozhraní na zapojenie do čerpadla. Čerpadlá sa tak dajú priamo na mieste zapojiť do existujúceho systému. Aj pri vytvorení a zmenách automatického riadenia budov sú vaše investície dobre chránené: Na výmenu komunikačného systému postačuje výmena IF modulu, ktorá sa realizuje malými zásahmi.

Náskok vďaka riadeniu zdvojených čerpadiel

Mnohé konštrukčné rady čerpadiel Wilo pre aplikácie obežných čerpadiel sú pripravené na prevádzku zdvojených čerpadiel alebo sú už dokonca pre tento typ prevádzky sériovo vybavené. Riadenie zdvojených čerpadiel spoločnosti Wilo umožňuje nielen prepnutie alebo pripájanie v špičkovom zaťažení, ale v určitých oblastiach dokonca prispieva k úspore energie. Pri použití nie je zdvojené čerpadlo komplikované, je dokonca bezpečnejšie a komfortnejšie.

Riadiace a regulačné prístroje pre komplexnejšie úlohy

Spoločnosť Wilo ponúka pre systémy čerpadiel a komplexnejšie úlohy vhodné techniky. Aj pri týchto sú komponenty pripravené na integráciu do automatického riadenie budov.

Prehľad

Rozhrania zbernice


WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Komunikačný systém LON


WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Protokol Wilo PLR

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Riadiaca funkcia a funkcia hlásenia


WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Riadenie zdvojených čerpadiel

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Wilo IR kľúč