Kalendár a dôležité udalosti

Zaznačte si ich!

Nájdite si školenie, seminár alebo veľtrh týkajúci technického zariadenia budov a vodného hospodárstva.

Semináre pre projektantov dočasne pozastavené

Dátum


Čas konania
Novinky WILO pre projektantov TZB

Miesto
29.1.2020 8,30 - 12,00 Penzión Maják, Banská Bystrica
12.2.2020 8,30 - 12,00 Hotel Mikádo, Nitra
25.3.2020 8,30 - 12,00 Wilo CS, Tuhovská 29, Bratislava
22.4.2020 8,30 - 12,00 Košice
20.5.2020 8,30 - 12,00 Žilina
10.6.2020 8,30 - 12,00 Poprad
23.9.2020 8,30 - 12,00 Trenčín
14.10.2020 8,30 - 12,00 Ružomberok
11.11.2020 8,30 - 12,00 Bratislava, Wilo CS, Tuhovská 29