Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené
Porovnanie výrobkov

Spoločensky zodpovedné podnikanie spoločnosti Wilo

Od ľudí, pre ľudí

Ako globálny poskytovateľ pre technické zariadenie budov, vodné hospodárstvo a priemysel máme určitú zodpovednosť: voči našim zákazníkom, spoločnosti, verejnému blahu a životnému prostrediu. Preto považujeme za neodmysliteľnú súčasť úspešného rozvoja podnikania zodpovedné konanie a spoločenské nasadenie.

Spoločensky zodpovedné podnikanie (SZP) znamená pre skupinu spoločností Wilo oveľa viac ako len poskytovanie darov a sponzorovanie. SZP znamená pre spoločnosť Wilo najmä udržateľné vedenie podniku: férové obchodné praktiky, personálna politika zameraná na spolupracovníkov v interkultúrnom kontexte, šetrné používanie prírodných zdrojov, ochrana klímy a životného prostredia, nasadenie na mieste a zodpovednosť v rámci dodávateľského reťazca.

Naše nasadenie na mieste

Zastávame názor, že ako globálny hráč s viac ako 60 výrobnými a obchodnými prevádzkami na všetkých svetových kontinentoch musíme myslieť nielen globálne, ale aj lokálne, aby sme dosiahli udržateľný úspech. Naším cieľom je pritom, aby sa spoločnosť Wilo optimálne zapojila do regionálnej spoločnosti a aby ju verejnosť na danom mieste vnímala pozitívne.

Preto sa zapájame do množstva národných aj medzinárodných programov spoločensky zodpovedného podnikania v oblasti kultúry, vzdelávania a rozvojovej pomoci v našom susedstve a bezprostrednom okolí. Príklady takýchto aktivít si môžete pozrieť v týchto príkladoch:

Pustiť vodu! – pomoc pre Masajov

Stačí otočiť vodovodným kohútikom a už tečie chladná voda – pre nás je to samozrejmosť, v iných kútoch Zeme ide o nepredstaviteľný luxus. Nedostatkom vody trpia napríklad obyvatelia Afriky. Pre asi 2 000 obyvateľov severnej Tanzánie je tento problém do budúcna vyriešený: Vďaka pomoci v rámci programu „Studne pre Masajov“ a finančnému daru odborníka na čerpadlá, spoločnosti WILO SE, je dedina Loltepes, ktorá sa nachádza asi 150 kilometrov južne od hlavného mesta provincie Aruscha, zásobovaná vodou. Peter Löser, oblastný reprezentant spoločnosti Wilo pre severné Bavorsko, odovzdal dar v podobe čerpadiel v hodnote niekoľkých tisícok eur Burkardovi Freitagovi, organizátorovi projektu „Studne pre Masajov“ a zdôraznil: „Naša spoločnosť pôsobiaca na celom svete dbá na udržateľnosť, a preto radi podporíme projekty, akým je aj projekt pomoci Burkarda Freitaga“. Studne, v ktorých sú čerpadlá použité, zabezpečujú zásobovanie vodou v okruhu približne 30 kilometrov okolo dediny. Miesta na odber vody, ktoré vďaka projektu vznikli, sú veľkou pomocou pre obyvateľov tejto dediny. V dedine Loltepes odvtedy vznikla dokonca škola a škôlka.

Základná škola Shikeng-Wilo-Hope v Yangxin

Takmer po polstoročí od založenia majú školáci základnej školy Shikeng znova dôvod dívať sa do budúcnosti s nádejou. Napriek tomu, že škola má dlhú a vcelku úspešnú históriu – mnohí bývalí študenti neskôr študovali na univerzite – vo verejnom rozpočte chýbali peniaze na dlhodobú údržbu budovy. V dôsledku toho bola škola kategorizovaná ako nebezpečná a novostavbu museli zbúrať.

V roku 2008 spoločnosť Wilo China zorganizovala zbierku na opätovnú výstavbu základnej školy Shikeng. Zamestnanci vyzbierali dary v hodnote 170 000 RMB a spoločnosť Wilo k tomu pridala ďalších 50 000 RMB. Celkom teda bolo k dispozícii 220 000 RMB, čo je približne 23 500 eur. V spolupráci so školským úradom v Yangxine bola suma 200 000 RMB použitá na výstavbu základnej školy Shikeng. Zvyšných 20 000 sa použilo na výstavbu knižnice v inej základnej škole.
V roku 2010 bola hotová nová výučbová budova a škola získala nový názov základná škola Shikeng-Wilo-Hope. V súčasnosti má deväť tried so 456 žiakmi a 20 učiteľmi a administratívnymi pracovníkmi. Na znak vďaky boli do steny vedľa školskej brány vytesané mená všetkých darcov, ako aj logo spoločnosti Wilo Gruppe.

1 000 perníkových srdiečok a veľkorysý dar

Viac ako 3 000 návštevníkov – zamestnancov a ich rodinných príslušníkov – prejavilo vo vianočnej atmosfére veľkorysosť na vianočnom večierku v rámci vianočných trhov v hlavnom sídle spoločnosti v Dortmunde. V rámci sviatočnej udalosti sa predstavenstvo spoločnosti Wilo poďakovalo zamestnancom za skvelý výkon v roku 2010: Spoločnosť mala za sebou mimoriadne pozitívny priebeh obchodných činností, a to všetko len vďaka plnému nasadeniu celého tímu na všetkých úrovniach.

Predstavenstvo malo mimoriadnu radosť z toho, že mohlo pánovi Hans-Jörgovi Banackovi, vedúcemu dortmundského spolku Elterntreff leukämie- und tumorerkrankter Kinder. V. (Spolok rodičov detí chorých na leukémiu a rakovinu), venovať veľkorysý zamestnanecký dar v hodnote viac ako 6 000 eur. Okrem toho bolo stanici K1 kliniky pre medicínu detí a mládeže na klinike v Dortmunde, ako aj rodinám v núdzi, venovaných päť dráh Carrera.