Kontakty

WILO CS, s.r.o. organizačná zložka

Business center Tuhovská
Tuhovská 29
831 06 Bratislava

Telefónne číslo: +421 2 33 01 45 110

doslať e-mail info.sk@wilo.com

Servis

Online objednanie servisných služieb - www.wiloservis.sk

Telefónne číslo: +421 905 466 105

Odoslať e-mail skservis@wilo.com

Technická podpora
Dušan Jaššo
T: +421 2 33 01 45 14
M: +421 905 693 345
dopyty@wilo.com
Servis
T: +421 233 014 511
skservis@wilo.com
Servisný technik
Serdel Stanislav
M: +421 905 88 55 47
stanislav.serdel@wilo.com
Servisný manažér
Norbert Takáč
T: +421 2 33 01 45 15-16
M: +421 905 466 105
norbert.takac@wilo.com
Sklad
Od 1.1.2018 je sklad WILO CS s.r.o. na Rybničnej ulici presunutý do centrály v Čestliciach
T: +421 2 33 01 45 11
Objednávky zasielajte na: sklad@wilo.com
Obchodný zástupca TZB - región západné a stredné Slovensko
Andrej Ivanič
T: +421 2 33 01 45 13
M: +421 905 466 103
andrej.ivanic@wilo.com
Róbert Hirsch
T: +421 2 33 01 45 18
M: +421 905 207 602
robert.hirsch@wilo.com
Obchodný zástupca TZB - región východné Slovensko
Marko Minčák
M: +421 905 466 106
marko.mincak@wilo.com
Sales manager
Mgr. Jozef Mikulec
T: +421 2 33 01 45 18
M: +421 905 693 348
jozef.mikulec@wilo.com
Projekt manager
Ing. Anton Struhár
M: +421 905 693 360
anton.struhar@wilo.com
Marketingová podpora
Beáta Lefflerová
T: +421 2 33 01 45 10
M: +421 905 693 347
beata.lefflerova@wilo.com
Financie, účtovníctvo, kontroling
Ing. Katarína Nagyová
T: +421 2 33 01 45 17
M: +421 905 466 104
katarina.nagyova@wilo.com
Vedúci organizačnej zložky
Mgr. Jozef Mikulec
T: +421 2 33 01 45 18
M: +421 905 693 348
jozef.mikulec@wilo.com