Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené
Porovnanie výrobkov

Istá bezpečnosť a efektívne plánovanie a prevádzka so spoločnosťou Wilo.

Ako prémiový poskytovateľ riešení pre technické zariadenia budov a vodné hospodárstvo vám okrem rozsiahlej ponuky produktov a služieb ponúkame aj aktuálne modely BIM, aby ste mohli podporiť plánovanie svojich projektov.

Od návrhu projektu a plánovania vyhotovenia cez proces zadávania, plánovania a monitorovania vyhotovenia stavby až po dlhodobú údržbu objektu.

Získavajte ako obvykle z našich riešení Wilo a vo všetkých fázach svojho projektu stavte na naše modely BIM.

Wilo ponúka modely BIM s klasifikáciou ETIM cez nástroj Cadenas

Od polovice roka 2020 spoločnosť Wilo ponúka nový portál na údaje BIM. Za svojho strategického partnera sme si zvolili spoločnosť CADENAS Konstruktions-, Softwareentwicklungs- und Vertriebs GmbH, popredného výrobcu softvérov okrem iného na elektronické katalógy produktov CAD (eCATALOGsolutions).

Pozrite sa, ako toto riešenie funguje: Youtube

Wilo teraz na tejto platforme projektantom ponúka najlepšiu možnú podporu a modely BIM pre čerpadlá na splaškovú vodu, dažďovú vodu, normované čerpadlá a čerpadlá s axiálne deleným telesom. K dispozícii sú aj miešacie zariadenia. Modely BIM obsahujú v miestnom jazyku všetkých členských štátov ETIM sadu metaúdajov o príslušnej triede ETIM (EC) a v prípade existujúcej triedy ETIM Modeling Class (MC) sú aj geometricky štandardizované.

Požadované čerpadlo sa teda dá vybrať priamo podľa charakteristík ETIM, napr. stiahnuť vo formáte Revit, STEP alebo DWG a integrovať do modelu budovy BIM. Pomocou doplnku poskytnutého cez nástroj Cadenas je voľba vhodného riešenia možná priamo v známom CAD prostredí a tým je omnoho jednoduchšia a efektívnejšia. Vďaka klasifikácii ETIM je okrem toho možné zabrániť chybným jazykovým interpretáciám a projektantovi umožňuje možnosť neutrálneho porovnania s konkurenciou.

Wilo ponúka modely čerpadiel v rozlíšeniach LOD 200 (Bounding Box), LOD 300 (Precise Geometry) a LOD 350 s prídavnými bodmi pripojenia.

Portál BIM sa v nasledujúcich mesiacoch bude ďalej budovať a bude doplnený o ďalšie konštrukčné rady produktov z priemyselného technického zariadenia budov. V prípade týchto produktov vám zatiaľ ponúkame aj riešenie cez náš doplnok Wilo-Revit.

Tu nájdete doplnok BIMcatalogs.net

Katalóg CAD

Rýchlejšia tvorba profesionálnych CAD konštrukcií: Prostredníctvom praktického katalógu CAD od spoločnosti Wilo majú projektanti a technici zariadení k dispozícii rýchly prístup k 2D a 3D údajom CAD o čerpadlách a systémoch čerpadiel od spoločnosti Wilo. Stačí len niekoľko kliknutí a môžete vybrať požadovaný výkres v potrebnom formáte (DWG 2D alebo 3D a STEP) a spustiť sťahovanie. Katalóg CAD od spoločnosti Wilo vám kedykoľvek poskytne výkresy prispôsobené na mieru bez toho, aby ste museli dlho hľadať.

Katalóg CAD

Čo je to Building Information Modelling (BIM)?

Building Information Modelling (BIM) je metóda plánovania v stavebníctve, ktorá zobrazuje technické a funkčné vlastnosti stavby vo virtuálnom 3D modeli. Všetky relevantné údaje sa pred začiatkom stavby zjednotia do tzv. digitálneho dvojčaťa stavby. Počas fázy stavby potom majú všetci prístup k dvojčaťu a tak aj k aktuálnemu stavebnému plánu.

Consultant Jens - SiBoost

BIM je procesom optimalizácie s cieľom rýchlejšej a finančne menej náročnej realizácie projektu. Je vhodná pre projekty všetkých veľkostí a v mnohých krajinách je pre architektov a projektantov práca s BIM v rámci verejných súťaží už povinnosťou.

Skrátenie času stavby a zníženie nákladov ako cieľ sa pre staviteľov oproti pôvodnému konštrukčnému typu môžu dosiahnuť cez tieto výhody:

  • Vyhnutie sa chybám už vo fáze plánovania – v digitálnom dvojčati sa dá ľahko spozorovať napríklad kolízie potrubí a dajú sa napraviť
  • Zvýšená produktivita vďaka tomu, že všetci zúčastnení majú prístup k údajom a plánom, ktoré sú práve aktuálne
  • Obohatenie CAD geometrií o technické informácie

BIM je súčasťou celého životného cyklu budovy

Po fáze stavby prejde digitálne dvojča do rúk staviteľa, ktorý pomocou informácií môže prevádzkovať správu budov s optimalizovaním nákladov. Aj pri samotnom odstraňovaní budovy môžu informácie z digitálneho dvojčaťa pomôcť pri likvidácii a opätovnom získaní surovín. Takto z BIM majú úžitok všetci zúčastnení.

Štandardizácia BIM na vzostupe

Správy o skúsenostiach od používateľov BIM pri projektoch ukazujú, že táto metóda so sebou prináša samé výhody. V porovnaní so zahraničím to už zistili mnohé krajiny, túto metódu zaviedli a/alebo z nej dokonca urobili povinnosť v prípade verejne financovaných stavebných zámerov.

Aj v Nemecku sa o tejto téme aktívne diskutuje. Koncom roku 2015 Spolkové ministerstvo dopravy a digitálnych infraštruktúr vytvorilo reformnú komisiu na „Stavbu veľkých projektov“ a spustilo pilotné projekty. Od polovice roku 2017 sa začalo vykonávať viac projektov dopravnej infraštruktúry s podporou BIM. Cieľom pritom je, aby sa metóda BIM od roku 2020 používala v zásade na projekty spolkovej dopravnej infraštruktúry.

BIM Lifecycle (English)

Časté otázky o BIM

V čom sa BIM odlišuje od bežných CAD modelov?

BIM obsahuje okrem 3D CAD modelov ďalšie metaúdaje, ako číslo výrobku, označenie tovaru, rozmery prípojky príruby / rúrkového spoja, informácie o pripojení k elektrickým prípojkám a aj relevantné montážne rozmery. V budúcnosti je možné rozšírenie BIM modelov o ďalšie údaje o čerpadle, napríklad: Hydraulický výkon, hodnoty účinnosti, regulačný režim (dp-V, dp-C, regulácia v závislosti od otáčok). Štandardizácia ešte nie je uzavretá, ale pravdepodobne sa k tomu v nasledujúcich mesiacoch a rokoch pridajú ďalšie údaje ako priestory na vloženie, informácie o recyklácii a softvérové algoritmy.

Pri BIM sa často hovorí 4D modeloch alebo aj 7D modeloch. Čo znamená to 4D až 7D?

4D, resp. 7D predstavuje počet úrovní informácií, ktoré modely BIM obsahujú. Východiskovým bodom sú 3D modely, ktoré matematicky umožňujú priestorové vzťahy a prierezy objektov. Štvrtá dimenzia (4D) doplňuje priestorovú dimenziu o komponenty času (informácie o čase a termíne), piata dimenzia (5D) obsahuje informácie o nákladoch. V prípade 7D modelu sa okrem toho pridajú informácie o trvalej udržateľnosti a efektivite (6D) a aj informácie o správe budov (7D).

Je práca pomocou metódy BIM v mojom projekte povinná?

Medzičasom je BIM už v mnohých krajinách pri použití, resp. v prípade projektov vo verejnej súťaži povinnosťou, pretože prevažujú výhody pre celkový priebeh projektu. V prípade stavebných projektov financovaných z osobných zdrojov BIM nie je povinná, čoraz viac sa však využíva a je skutočným iniciátorom metódy. Pri projektovaní samotných rodinných domov alebo dvojdomov sa kvôli malému podielu technického vybavenia budov a chýbajúcemu aspektu správy budov BIM neočakáva.

Aký význam má štandardizácia ETIM?

ETIM je iniciatíva na štandardizáciu elektronickej výmeny údajov o produkte v oblasti elektrotechniky (elektroinštalačné produkty, domáce spotrebiče a spotrebná elektronika) a príbuzných odvetviach (momentálne o. i. HVAC/sanitárna technika) na umožnenie elektronického maloobchodu týchto produktov. Štandard je nastavený špeciálne na požiadavky týchto zvolených odvetví a umožňuje jednotný, technický popis tovaru a priradenie do triedy produktov. Produkty sa hierarchicky priradia do tried produktov. V triede produktov sa následne zoradia porovnateľné produkty. Názov triedy produktov sa dá vyhľadať pomocou priradených synoným, ktoré na triedu poukazujú. Odborníci na produkt každej triede priradia technické znaky, ktoré produkt popisujú. Tak vzniká klasifikácia ETIM.

Štandardizácia umožňuje, aby bez ohľadu na dodávateľa bolo možné opätovne nájsť technické produkty na základe triedy alebo technických znakov. ETIM nachádza použitie pri prenose technických údajov o produkte - napr. pre online katalógy. ETIM je v zásade slobodným štandardom, t. j. dátový model môže používať ktokoľvek, bez licenčných poplatkov. Od verzie ETIM 7.0 (2017) je integrovaný aj sektor Sanita/Kúrenie/Klimatizácia.

Open/closed BIM

Closed BIM popisuje výmenu údajov z digitálnych konštrukčných modelov závislú od softvéru prostredníctvom uzavretých, vlastníckych formátov súborov, napr. Revit, Allplan, Archicad, atď.

Naproti tomu open BIM znamená, že je možná výmena údajov o konštrukčných modeloch nezávislá od softvéru. Tu sa používa otvorený formát súborov, napr. IFC (Industry Foundation Classes). Výmena geometrických modelov je možná neobmedzene, výmena dátových modelov však len obmedzene.

Level of Development (LoD) (Úroveň rozvoja)

V metóde BIM sa budú používať Level of Information (LoI), Level of Geometry (LoG) a Level of Coordination (LoC), ktoré sa budú používať v piatich stupňoch 100 – 500: 100 = conceptual; 200 = approx. geometry; 300 = precise geometry; 400 = fabrication; 500 = as-built. Pojem Level of Development (LoD) sa skladá z čiastkových indikátorov LoI, LoC a LoG a definuje celkový stupeň zrelosti virtuálneho konštrukčného dielu.