Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené
Porovnanie výrobkov

Individuálne riešenie pre výrazné zníženie energetickej náročnosti

Optimálna energetická efektivita na každé použitie

Čerpacia technológia od spoločnosti Wilo sa využíva v oblastiach kúrenia, chladenia, klimatizácie, zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd, ako aj v priemyselnom použití. V rámci Wilo-Energy Solutions predstavujeme 6 modelov, ktoré poskytujú optimálnu energetickú efektivitu pre takmer každé použitie.

Naše najvýznamnejšie výrobky:

Želáte si individuálne poradenstvo?

Osobná konzultácia na mieste inštalácie, zmeranie aktuálnych hodnôt spotreby, celkové zhodnotenie stavu sústavy, navrhnutie optimalizácie systému vrátane nových úsporných čerpadiel, prepojenie na realizačnú firmu.

Pre objednanie energetickej optimalizácie, kliknite tu:

Wilo-Stratos MAXO

Wilo-Stratos MAXO-Z

Wilo-SiBoost Smart Helix Excel

Wilo-EMU TRE 326

Wilo-Stratos GIGA

Wilo-Stratos GIGA

Zníženie emisií CO2 – celosvetová výzva

Spoločnosť Wilo už niekoľko desaťročí presadzuje tému energetickej efektivity. Väčšina všetkých čerpadiel používaných na celom svete využíva zastaranú technológiu. Výmena starých, neregulovaných čerpadiel za moderné, vysoko efektívne čerpadlá predstavuje mimoriadne veľký potenciál úspor. Emisie CO2 by sa tak mohli celosvetovo udržateľne znížiť.

Iniciatívna za vyššiu hospodárnosť a udržateľnosť

Wilo-Energy Solutions je iniciatíva, ktorá podporuje aktívnu výmenu ešte funkčných, avšak neregulovaných čerpadiel za vysokoúčinné čerpadlá od spoločnosti Wilo. Prevádzkovateľom verejných, obchodných a priemyselných budov, zariadení a objektov predstavujeme všetky výhody včasného prechodu. Okrem priaznivého vplyvu na životné prostredie sú dôležité aj ďalšie aspekty, ako zníženie nákladov na energie o 80 %, bezpečnosť do budúcna, bezpečnosť zásobovania a hygieny.