Impresum

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund

T +49-231 4102-0
F +49-231 4102-7575
wilo@wilo.com

Predstavenstvo:
Oliver Hermes, President & Chief Executive Officer (CEO) Wilo Group
Georg Weber
Mathias Weyers
Dr Patrick Niehr

Predseda dozornej rady:
Prof. Dr. Norbert Wieselhuber
Sídlo a súdna príslušnosť
Dortmund, Nemecko

Identifikačné číslo pre DPH
DE182676993

Zapísané: Amtsgericht Dortmund
HRB 21356

Zodpovedný za obsahovú stránku materiálov zverejnených na internete:
Beata Lefflerova
T +421 233014511