Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené
Porovnanie výrobkov

Impresum

WILO CS, s.r.o. organizačná zložka
Business center Tuhovská, Tuhovská 29
836 01 Bratislava, Slovenská republika

T +421 2 33 01 45 11
info.sk@wilo.com

Managing director

Jan Cidlinský

Predstavenstvo WILO SE:
Oliver Hermes, President & Chief Executive Officer (CEO) Wilo Group
Georg Weber
Mathias Weyers
Dr Patrick Niehr

Predseda dozornej rady:
Lars Roßner
Sídlo a súdna príslušnosť
Dortmund, Nemecko

IČO: 46818014

DIČ: 4020377306


Zapísané: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2130/B

Zodpovedný za obsahovú stránku materiálov zverejnených na internete:
Beáta Lipovská
T +421 233014511