Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené
Porovnanie výrobkov

Wilo-Varios PICO-STG

Najvšestrannejšie výmenné čerpadlo všetkých čias.

Wilo-Varios PICO je univerzálne náhradné riešenie v oblasti kúrenia, klimatizácie a chladenia pre rodinné domy a dvojdomy. Umožňuje štandardnú a externú regulačnú prevádzku – a pomocou novej funkcie Sync je možné ľahko prevziať nastavenia vymeneného čerpadla. Jeho kompaktná konštrukcia, prevzatie starých prednastavení čerpadiel s novou funkciou synchronizácie uľahčuje inštaláciu a uvedenie do prevádzky. A s technológiou zeleného gombíka je jeho obsluha maximálne pohodlná.

Údaje o výrobku

Skontrolovať a synchronizovať nahraditeľnosť

Zadajte typové označenie alebo číslo výrobku starého čerpadla, aby sa overilo, či môže byť čerpadlo nahradené s Varios PICO:

Krátky návod

Programovací režim

Programovací režim sa používa na nastavenie charakteristiky, ktorá sa má používať. Symboly nad LED diódami nie sú v programovacom režime relevantné.

Prevádzkový režim

Prevádzkový režim je režim používaný počas prevádzky čerpadla. Symboly nad LED diódami popisujú funkcie, ktoré sú aktívne alebo neaktívne.

Na začiatku je prevádzkový režim aktívny a Varios PICO beží so štandardným nastavením, resp. štandardnou charakteristikou.

Spustiť programovací režim

Aby ste spustili programovací režim stláčajte v prevádzkovom režime obidve zelené tlačidlá približne päť sekúnd a obidve tlačidlá potom pustite. Všetky LED diódy potom zablikajú trikrát nazeleno aby zobrazili, že bol spustený programovací režim.

Aktivovať/deaktivovať vybrané LED diódy: Stlačte dolné zelené tlačidlo.

Ukončiť programovací režim

  • Na ukončenie programovacieho režimu a návrat do prevádzkového režimu môžete vykonané nastavenia uložiť alebo režim ukončiť bez uloženia nastavení.
  • Uložiť a ukončiť: Stlačte krátko obidve zelené tlačidlá. Čerpadlo ukáže zvolený kód LED po dobu piatich sekúnd a skôr, ako sa čerpadlo vráti späť do prevádzkového režimu, všetky diódy LED trikrát zablikajú.
  • Ak bol zadaný a uložený neplatný kód LED, horná kontrolka LED sa počas blikania na krátky čas rozsvieti načerveno.
  • Prerušenie a ukončenie bez uloženia: obe zelené tlačidlá podržte stlačené približne tri sekundy a potom pustite. Čerpadlo sa vráti priamo do prevádzkového režimu bez uloženia.

Nová aplikácia Wilo-Assistant – aplikácia pre všetkých.

Aplikácia Wilo-Assistant s novou úpravou ponúka špecializovaným pracovníkom, odborným projektantom technického vybavenia budov a prevádzkovateľom celý svet vysoko účinnej čerpacej techniky v smartfónoch a tabletoch.

Nový dizajn a intuitívne vedenie používateľov ešte lepšie pomáhajú pri každodennej práci. Nové funkcie a riešenia konektivity dopĺňajú doterajšiu rozmanitosť Wilo-Assistant.

Tak sa používatelia ešte rýchlejšie dostanú do cieľa a získajú pomoc pri

  • plánovaní a výbere
  • poradenstve pre zákazníkov
  • inštalácii a uvedení do prevádzky
  • diaľkovom ovládaní a údržbe
Dostupné v obchode App Store (iOS)Android App v Google Play

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky

Zaujali Vás naše výrobky a služby? Experti spoločnosti Wilo pomáhajú ďalej!

Poradíme Vám v oblasti vytvorenia ponuky alebo spracovania výkresov, dimenzovania rôznych typov zariadení, výberu čerpadiel a spínacích prístrojov a odpovieme na Vaše otázky o hydraulike a riadení.

Neváhajte sa obrátiť na predajné miesto v blízkosti a dohodnite si termín stretnutia. Tešíme sa na Vás!

Nájdite správne informácie o kontakte