Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené
Porovnanie výrobkov

Wilopark: Vodíková stratégia ako súčasť cesty k udržateľnosti

Späť na prehľad

29.05.2023

Wilopark, sídlo nadnárodnej technologickej skupiny Wilo je futuristickým priemyslovým komplexom a jedným z najväčších výrobných areálov v Severnom Porýní-Vestfálsku aj celom Nemecku.

Wilo si tu vytvorilo základňu pre efektívnejšiu výrobu, optimalizovaný tok materiálu a inteligentnú logistiku. Park napĺňa koncept priemyslu 4.0, naviac všetko v súlade s udržitaľnosťou a šetrnosťou k okolitému prostrediu.

Všetky budovy, ktoré sa v areáli nachádzajú, sú projektované v štandardoch Nemeckej rady pre udržateľné budovy (DGNB) Gold a tiež Leadership in Energy and Environmental (LEED) Gold. Skupina Wilo venuje zvláštnu pozornosť ochrane klímy, preto sa v celom parku dbá na šetrné zaobchádzanie s vodou, rozvoj zelených plôch, i využívanie sieťovo prepojených dopravných prostriedkov bez vodičov. Z hľadiska energetiky je kľúčovým parametrom zásobovania výroby elektrinou z vlastnej vodíkovej elektrárne. Tá vyrába tzv. zelený vodík výhradne z obnoviteľných zdrojov, prevažne využitím strešných solárnych panelov.

Digitalizácia a udržiteľnosť je prioritou skupiny Wilo

Vo všechtkých objektoch Wiloparku bol dodržaný koncept udržiteľnosti a digitalizácie. Boli tu napríklad inštalované jednotky rekuperácie tepla a ďalšie inteligentné systémy riadenia budov vrátane komplexného monitorovania a riadenia energie. Jednou z pokrokových budov vo Wiloparku je továreň Wilo. Tá okrem iného získala jedno z najprestížnejších priemyslových ocenení v Európe „Továreň roku 2022“ za digitálnu transformáciu. V tejto továrni sa využíva sledovanie výrobných procesov v reálnom čase, aby boli čo najvýhodnejšie z hľadiska spotreby energie a v prípade potreby sa flexibilne prispôsobili. Napríklad elektrina, teplo a chladenie sú zaisťované centrálne prostredníctvom účinných systémov a distribučnej siete. „Tieto opatrenia potom znižujú jednak spotrebu energie zhruba o 40 % ročne, ale tiež emise CO2 o 3 500 ton,“ hovorí Jan Cidlinský, výkonný riaditeľ spoločnosti Wilo Česká republika. Veľký dôraz kladie spoločnosť Wilo na šetrné zaobchádzanie s dažďovou vodou. Tá je z vonkajších objektov a viac ako 70 000 m2 strešnej plochy zhromažďovaná a zadržovaná napríklad k zavlažovaniu a chladeniu.

Vodíková stratégia skupiny Wilo

Pre skupinu Wilo, ktorá sa aktívne zaoberá ochranou klímy, bolo prirodzené vytvoriť dlhodobú vodíkovú stratégiu. Vďaka know-how nadnárodnej technologickej skupiny a ako jeden z popredných svetových dodávateľov prémiových čerpadiel a čerpacích systémov sa chce stať globálnym hráčom tiež v oblasti výroby, skladovania, ale aj distribúcie a využitie vodíku. V minulom roku uviedla do prevádzky svoj vodíkový závod pod názvom H2 Powerplant. To využíva elektrolýzu k premene solárnej, veternej a vodnej energie právěena toľko potrebný zelený vodík. V prípade potreby možno vodík pomocou palivového článku premeniť späť na elektrickou energiu. Odpadové teplo potom môže byť využité v kombinovanom systéme alebo premenené na chladenie. „Závod vo Wiloparku pojme až 520 kilogramov vodíka v nádrži o priemere 29,8 metrov. Skladá sa zo štyroch hlavných súčastí: fotovoltaického systému na streche Smart Factory, elektrolyzéru (dodávaného spoločnosťou Enapter), zásobníku vodíka a palivový článok (dodáva Proton Motor). Elektrolyzér odděluje molekulární sloučeniny vody (H2O) na vodík (H2) a kyslík (O). Modulárny systém by mal produkovať až 10 ton zeleného vodíku ročne, a to výhradne z obnoviteľných energií,“ dodal Cidlinský.