Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Takmer nehlučne pracujúci systém vďaka mokrobežnému vysokotlakovému odstredivému čerpadlu z ušľachtilej ocele
 • Až o 20 dB[A] tichší ako konvenčné systémy s porovnateľným hydraulickým výkonom
 • Prevádzkovo bezpečné vďaka kombinácii konštrukčného radu čerpadiel MVIS s riadiacim prístrojom ER-1

Konštrukčný typ

Zariadenie na rozvod vody so štandardne nasávacím vysokotlakovým odstredivým čerpadlom vo vyhotovení pre mokrý chod

Použitie

 • Plnoautomatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v obytných, kancelárskych a administratívnych budovách, hoteloch, nemocniciach, obchodných domoch ako aj v priemyselných systémoch
 • Čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami

Vybavenie/funkcia

 • 1 čerpadlo konštrukčného radu MVIS
 • Maximálny počet stupňov: 10
 • Trojfázový mokrobežný motor
 • Konštrukčné diely prichádzajúce do styku s médiom odolné voči korózii
 • Základný rám z ušľachtilej ocele 1.4301, pozinkovaný, s výškovo nastaviteľnými tlmičmi chvenia na zvukovú izoláciu telesa
 • Uzatváracia armatúra na strane výtlaku
 • Spätná klapka, na strane výtlaku
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN16, na strane výtlaku

Rozsah dodávky

 • továrensky montované zariadenie na zvyšovanie tlaku, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
 • obal
 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-CO-1 MVIS 204/ER

CO

Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku

1

S jedným čerpadlom

MVIS

Konštrukčný rad čerpadiel

2

Menovitý objemový prietok samostatného čerpadla [m3/h]

04

Počet stupňov samostatného čerpadla

ER

Regulačný prístroj; ER = regulátor Economy

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 3~230/400 V ±10 %, 50 Hz (iné vyhotovenia na vyžiadanie)
 • Teplota média max. 50 °C
 • Teplota okolia max. 40 °C
 • Prevádzkový tlak 6 bar
 • Prítokový tlak 6 bar
 • Stupne spínacieho tlaku 6/10/16 bar
 • Menovité svetlosti prípojok na strane prítoku Rp 1¼ - Rp 1½
 • Menovité svetlosti prípojok na strane koncového tlaku R 1¼
 • Menovité otáčky 2800 1/min
 • Druh ochrany IP54 (regulačný prístroj ER)
 • Spínací výkon P2 max. pri max. 10 A = 4 kW (pri > 4 kW sériovom pripojení elektromechanického výkonového dielu)
 • Istenie na strane siete [AC 3] podľa výkonu motora a predpisov dodávateľa elektrickej energie
 • Prípustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie):Upozornenie týkajúce sa čerpaných médií: Prípustné čerpané médiá sú vo všeobecnosti vody, ktoré chemicky ani mechanicky nenapádajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne alebo vláknité zložky
  • Čistá voda bez usadenín
  • Úžitková, studená, chladiaca a dažďová voda
  • pitnej vody
  • Hasiaca voda

Materiály

 • Pätka ušľachtilá oceľ 1.4301
 • Obežné kolesá z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Stupňové komory z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Tlakový plášť z ušľachtilej ocele 1.4301
 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4122
 • Ložisko/tesnenie klzným krúžkom z karbónu, impregnovaného umelou živicou
 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4571

Opis/konštrukcia

 • Zariadenie na rozvod vody, pripravené na okamžité zapojenie, postavené na základnom ráme z PE, kompletnom potrubí, vrátane tlmičov chvenia, kompletného potrubia z ušľachtilej ocele, všetkých potrebných armatúr a uzatváracích súčastí (s výnimkou uzatváracích súčastí na strane prívodu), sada tlakového spínania, vysokotlakové odstredivé čerpadlo z ušľachtilej ocele v mokrobežnom vyhotovení (konštrukčný rad MVIS) a spínací prístroj ER-1, namontovaný na okamžité pripojenie a poprepájaný; spúšťacia elektronika pre poistku proti nedostatku vody v spínacom zariadení k dispozícii.
 • Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN 16, zaradená na strane koncového tlaku, opatrená membránou z butylkaučuku, vyhovujúcou v zmysle zákona o ochrane potravín na kontrolné a revízne účely s uzatváracím guľovým kohútom s vyprázdňovaním a prietokovou armatúrou podľa normy DIN 4807
 • Spínacie zariadenie: zariadenie je sériovo vybavené regulátorom Economy ER-1

Celková charakteristika

Economy CO-1 MVIS

Stiahnutia

Wilo-Economy CO-1 ..., CO/T-1 ... .../CE+ .../ER, Wilo-Comfort-Vario COR-1 ... ...-GE .../VR

Číslo výrobku 2527299
Vydanie 1007
Číslo verzie 03
Formát stránky A4
Počet strán 33

PDF (3 MB)

Stiahnuť

Výrobok

PDF: Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť