Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL | Wilo

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL – inteligentné zariadenie na zvyšovanie tlaku s nízkou celkovou spotrebou energie

Vaše výhody
Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL – inteligentné zariadenie na zvyšovanie tlaku s nízkou celkovou spotrebou energie

V husto osídlených lokalitách je preprava vody často spojená s rizikom netesností. V dôsledku toho dochádza k vysokým prevádzkovým nákladom. Naše riešenie: čerpadlo Wilo-SiBoostSmart Helix EXCEL výrazne znižuje celkovú spotrebu energie vďaka špičkovým komponentom (hydraulika a motory), ako aj spínaciemu prístroju, ktorý dokáže prostredníctvom voliteľných komunikačných rozhraní rozpoznať netesnosti.Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Robustný systém s vysokotlakovým odstredivým čerpadlom z ušľachtilej ocele konštrukčného radu Helix EXCEL s integrovaným frekvenčným meničom s neobyčajne veľkým regulačným rozpätím od 25 Hz až do 60 Hz
 • Veľké šetrenie energie vďaka vysoko efektívnym EC motorom (trieda energetickej účinnosti IE5 v súlade s normou IEC 60034-30-2) v jednom kompletnom zariadení s optimalizáciou straty tlaku s vysoko efektívnou hydraulikou čerpadla a aj optimálnym nastavením zaťaženia prostredníctvom premennej regulácie tlaku (p-v) a paralelnej regulácie synchrónneho počtu otáčok
 • Vysoká spoľahlivosť vďaka integrovaným ochranným funkciám, napr. ochrana proti preťaženiu, ochrana proti chodu nasucho a poistka proti nedostatku vody s automatickým vypínaním a aj monitorovanie a rozpoznanie priesaku cez voliteľné rozhranie k pripojeniu SCADA
 • Najvyššia kvalita regulácie vďaka regulačnému prístroju SCe, s LCD displejom a jednoduchou navigáciou a nastavením pomocou otočného spínača
 • Voliteľné začlenenie do automatického riadenia budov prostredníctvom sériovej zbernice Modbus RTU
 • Čistenie pitnej vody pre všetky konštrukčné diely prichádzajúce do styku s médiom

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL – Inteligentný systém zvyšovania tlaku s nízkou celkovou spotrebou energie

V husto osídlenej krajine je zásobovanie vodou často spájané s rizikom úniku vody z potrubia. To vedie k vysokým prevádzkovým nákladom. Naše riešenie je Wilo-SiBoostSmart Helix EXCEL, ktoré výrazne znižuje celkovú spotrebu energie vďaka svojim najkvalitejším komponentom (hydraulike a motoru) a tiež rozvádzaču, ktorý podporuje detekciu únikov vody pomocou voliteľného komunikačného rozhrania.

Vysoká účinnosť

Vďaka interakcii medzi novým designom čerpadla, vysokoúčinnou hydraulikou a modernými EC motormi spotrebuje táto rada čerpadiel podstatne menej elektrickej energie. To znamená, že celková spotreba energie systému je výrazne znížená.

Prevádzková spoľahlivosť

Systémy zvyšovania tlaku je potrebné prispôsobiť celému spektru rôznych požiadaviek, takže dokonca zložité vodné okruhy s veľkým počtom spotrebičov sú optimálne dodávané za všetkých okolností. Doprava vody môže zahŕňať dynamické tlakové straty a riziká úniku. V tomto prípade môže Wilo ponúknuť svojim zákazníkom prvotriedne riešenie pre prevádzkovú spoľahlivosť. Vďaka zdokonalenému monitorovaciemu systému s extra novým riadiacim režimom delta p-v a voliteľným rozhraním k pripojeniu SCADA umožňuje zákazníkovi detekovať netesnosti nepriamo.

Týmto spôsobom systém poskytuje skoré varovanie pred možnými únikmi, čo vedie k rýchlejšej reakci.

Ľahké ovládanie

Vyvíjame riešenia orientované na potreby, zamerané na budúcnosť, pre systematickú a efektívnu prepravu vody.

Inovatívny riadiaci a regulačný systém zabezpečuje rýchlu a pohodlnú obsluhu. To uľahčuje pravidelnú údržbu a má pozitivny vplyv na prevádzkové náklady.

Popis konštrukčného radu
SiBoost Smart

Konštrukčný typ

Vysoko efektívne zariadenie na rozvod vody pripravené na okamžité zapojenie s 2 až 4 paralelne zapojenými, vertikálne zoradenými, štandardne nasávacími, vysokotlakovými odstredivými čerpadlami z ušľachtilej ocele konštrukčných radov Helix EXCEL. Každé čerpadlo je vybavené EC motorom s integrovaným frekvenčným meničom chladeným vzduchom s vysokou účinnosťou. Regulačné armatúry a snímače sú chránené pre bezpečnú a spoľahlivú obsluhu. Zariadenie vybavené prístrojom Smart Controller SCe.

Použitie

Plne automatické zásobovanie vodou s režimom nátoku v oblasti verejného zásobovania vodou, na zvyšovanie tlaku z nádrží alebo výtlačných potrubí, na komunálne, priemyselné a súkromné použitie (napr. podniky na zásobovanie vodou, remeselnícke a priemyselné prevádzky, obydlia, kancelárie, verejné priestory, vládne budovy, hotely, nemocnice).

Obsahuje záložné čerpadlo podľa DIN 1988 a DIN EN 806.

Prípustné čerpané médiá sú bežne vody, ktoré chemicky ani mechanicky nenapádajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne alebo vláknité zložky, ako:

 • Pitná voda
 • Chladiaca voda
 • procesnej vody
 • Hasiaca voda (okrem tej pre hasiace zariadenia podľa DIN 14462 a s povolením miestnych požiarnych úradov)

Vybavenie/funkcia

Na zariadenie 2-4 čerpadiel konštrukčných radov Helix EXCEL 2 až Helix EXCEL 52 s vysoko efektívnym EC motorom IE5 a reguláciou otáčok prostredníctvom integrovaného frekvenčného meniča na každom čerpadle.

Spínací prístroj SCe zabezpečuje automatickú reguláciu a riadenie celého zariadenia na zvyšovanie tlaku.

Kompletne namontované na výškovo prestaviteľný, pozinkovaný oceľový základový rám s odnímateľným krytom na ochranu komponentov zariadenia (okrem konštrukčného radu Helix EXCEL 52).

Všetky konštrukčné diely prichádzajúce do styku s médiom sú odolné voči korózii.

na strane výtlaku:

 • Uzatváracia armatúra
 • Spätná klapka
 • Spätný ventil
 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN 16
 • Tlakový snímač 4 - 20 mA
 • Manometer

Na nasávacej strane:

 • Uzatváracia armatúra
 • Tlakový snímač 4 - 20 mA
 • Manometer

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-SiBoost-Smart 3 Helix EXCEL 1005

SiBoost

Zariadenie na zvyšovanie tlaku v priemyselnej oblasti

Smart

Regulačný prístroj Smart Controller SCe

3

Počet samostatných čerpadiel

Helix EXCEL

Konštrukčný rad čerpadiel

10

Menovitý objemový prietok [m3/h] samostatného čerpadla

05

Počet stupňov samostatného čerpadla

Technické údaje

 • Sieťové pripojenia:
  • 3~400 ±10 %, 50 Hz
  • 3~380 ±10 %, 60 Hz
 • Max. teplota média +60 °C (+70 °C voliteľné)
 • Teplota okolia max. 40 °C
 • Prevádzkový tlak 16 bar (25 bar voliteľné)
 • prítokový tlak 10 bar
 • Menovité svetlosti pripojenia:
  • Na strane koncového tlaku R 1½" - DN 200
  • Na strane prítoku R 1½" - DN 200
 • Rozsah počtu otáčok 1 500 – 3 500 1/min
 • Druh ochrany IP54
 • Istenie na strane siete A, AC 3 podľa výkonu motora a predpisov dodávateľa elektrickej energie

Materiály

Helix EXCEL 2-52 m³/h

 • Teleso čerpadla z 1.4301 [AISI 304]
 • Hydraulika z 1.4307 [AISI 304L]
 • Tesnenie EPDM
 • s kartušou

Ďalšie vyhotovenia možné dodať na požiadanie:

 • PN 25
 • Tesnenie FKM (Viton)
 • Teleso čerpadla z ušľachtilej ocele a hydraulika z 1.4404 [AISI 316L]

Odoberateľné kryty z plastu (nie v prípade Helix EXCEL 52)

Konštrukcia

Základný rám: Pozinkovaná oceľ, s výškovo prestaviteľnými tlmičmi chvenia na pokročilú zvukovú izoláciu telesa, ako aj integrovanými zdvíhacími bodmi a vedeniami kábla.

Potrubie: Kompletné potrubie z ušľachtilej ocele vhodné na pripojenie všetkých konvenčných potrubných materiálov. Potrubie je dimenzované podľa celkového hydraulického výkonu zariadenia na zvyšovanie tlaku.

Čerpadlá: Použité sú 2 až 4 paralelne zapojené čerpadlá konštrukčných radov Helix EXCEL 2 až Helix EXCEL 52. Vzduchom chladený frekvenčný menič namontovaný na motor čerpadla umožňuje pre všetky čerpadlá týchto konštrukčných radov plynulý regulačný režim medzi 25 Hz a max. 60 Hz. Všetky konštrukčné diely týchto čerpadiel, prichádzajúce do styku s médiom, sú z ušľachtilej ocele s povolením KTW/WRAS/ACS. Vyhotovenia ES použité čerpadlá z ušľachtilej ocele AISI 316.

Ventily: Každé čerpadlo má na strane nasávania a výtlaku po jednej sériovej uzatváracej armatúre s kontrolnou značkou DVGW (Nemecké plynárenské a vodárenské združenie), resp. kruhové uzatváracie klapky a spätnú klapku na strane výtlaku s povolením Nemeckého plynárenského a vodárenského združenia DVGW/KTW.

Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN 16 umiestnená na strane výstupného tlaku s membránou z butylkaučuku, s povolením DVGW/KTW, nezávadná v zmysle zákona o ochrane potravín; pre kontrolné a revízne účely vstavaný uzatvárací guľový kohút s vypúšťaním a prietokovou armatúrou s povolením DVGW/KTW podľa DIN 4807.

Kontrola tlaku: 2 tlakové snímače: 4 - 20 mA, umiestnené na strane tlaku a nasávania.

Indikácia tlaku: Manometer umiestnený na strane nasávania a na strane koncového tlaku.

Odoberateľné kryty: Na strane nasávania a výtlaku pre optimálnu ochranu regulačných komponentov a snímačov pretrhnutia vodiča a na zabránenie predčasného opotrebenia (nie pre konštrukčný rad Helix EXCEL 52)

Ovládací panel: Smart Controller SCe sériovo s LC displejom.

Iné vyhotovenia na dopyt

Stav pri expedícii

 • Továrensky montované zariadenie na zvyšovanie tlaku, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou
 • Obal
 • Návod na montáž a obsluhu
Stiahnutia

Návod na montáž a obsluhu

Wilo-Helix EXCEL 22-36-52

Číslo výrobku 4152003
Vydanie 03/15
Formát stránky A4
Počet strán 35
PDF (4 MB)

Wilo-Helix EXCEL 2-4-6-10-16

Číslo výrobku 4152001
Vydanie 03/13
Formát stránky A4
Počet strán 35
PDF (4 MB)

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Číslo výrobku 2535457
Vydanie 1808
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 1343
PDF (37 MB)

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Číslo výrobku 2535460
Vydanie 1809
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 1795
PDF (44 MB)

Certifikačná brožúra

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Číslo výrobku 2550649
Vydanie 1905
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 16
PDF (6 MB)

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Číslo výrobku 2550530
Vydanie 1811
Formát stránky 209.9 x 297.0 mm
Počet strán 8
PDF (2 MB)
Zoznam výrobkov
Počet nájdených výsledkov: 99
Označenie produktuPočet čerpadielČíslo položky