Szukaj
Kontakt
E-mail

Dlaczego pompy elektroniczne?

Wprowadzenie 1 stycznia 2013 roku dyrektywy ErP 2009/125/WE dotyczącej efektywności energetycznej pomp obiegowych całkowicie zablokowało wprowadzanie na rynek europejski pomp obiegowych (mokrobieżnych) do instalacji grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych pozbawionych płynnej regulacji prędkości obrotowej. Celem wprowadzenia nowych przepisów było przede wszystkim globalne zmniejszenie konsumpcji energii elektrycznej (oraz produkcji energii elektrycznej), a tym samym również redukcję emisji CO2 do atmosfery w myśl przepisów dyrektywy Eko Projektu, z perspektywą do 2020 roku. Do tego czasu poprzez wprowadzenia nowych przepisów zużycie energii elektrycznej przez pompy obiegowe w unii europejskiej ma zostać zredukowane z 50 TWh/rok do wartości ok. 27 TWh/rok. W myśl zasady myśl globalnie działaj lokalnie, redukcja zużycia energii zaczyna się już od naszego gospodarstwa domowego poprzez zastosowanie nowych elektronicznych pomp obiegowych.

Czy wiesz że?

W Polsce obsługiwanych przez pompy obiegowe jest ponad 6 mln domów jedno i wielorodzinnych. Przy założeniu zastosowania średnio dwóch pomp obiegowych na jedną instalację grzewczą, łatwo możemy oszacować, że w naszych systemach pracuje ok 12 mln pomp obiegowych. W głównej mierze wysoko energochłonnych pomp starego typu, na co wskazuje struktura wiekowa budownictwa w Polsce. Ponad 90% wszystkich budynków stanowią te wybudowane przed 2012 rokiem (źródło: UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii”), w których zazwyczaj stosowane są pompy w klasie energetycznej D-G, czyli urządzenia które zużywały kilkukrotnie więcej energii niż dostępne po 2013 roku pompy w klasie efektywności energetycznej EEI≤0,23.

Dodatkowy wpływ na energochłonność miał fakt częstego przewymiarowania pomp względem rzeczywistych potrzeb. Z 25-letniego doświadczenia na rynku Polskim obserwujemy, iż standardem jest 1-3 krotne przewymiarowanie pomp obiegowych w budownictwie jednorodzinnym, czyli tam gdzie brakuje obliczeń hydraulicznych instalacji.

Czy opłaca się oszczędzać na kosztach energii?

  • 70-80% całkowitych kosztów w rocznym bilansie zapotrzebowania na energię w gospodarstwach domowych stanowią koszty produkcji ciepła na ogrzewanie i podgrzew ciepłej wody użytkowej.


  • 90% systemów grzewczych w Polsce jest nieprawidłowo zwymiarowane, skonstruowane i / lub dostosowane do rzeczywistego zapotrzebowania.


  • Dodatkowo 20% potencjał oszczędnościowy w związku z „optymalizacją systemów grzewczych” poprzez równoważenie hydrauliczne.

Budynek mieszkalny o powierzchni 300 m2 i o jednostkowym zapotrzebowaniu 70W i różnicy temp 70/55.

Różnica temperatur Δt = 15K

Jednostkowe zapotrzebowanie na ciepło = 70W/m2

Moc instalacji = 21 kW

Obliczeniowa strata ciśnienia w instalacji rurowej = 1,6 m

- instalacja stal węglowa

- długość instalacji 54 m

- całkowite straty ciśnienia = 211 mbar = 2,1 metra

Dobrana pompa starego typu: Wilo-Star RS 25/6

Zaproponowana nowa pompa Wilo-Stratos PICO 25/6 (1:1) lub Wilo-Stratos PICO 25/4 (zgodnie z rzeczywistymi parametrami)

Skorzystaj z aplikacj Doradca-Wilo, która oferuje Użytkownikowi bezpośredni dostęp do informacji o produktach oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu techniki pompowej.

Zawiera m. in. funkcje:

  • Obliczenia pompy: według warunków pożądanego punktu pracy pompy nastąpi w ciągu kilku sekund polecenie właściwej pompy Wilo
  • Kalkulator rurociągów
Pobierz Aplikację Doradca Wilo AppStorePobierz Aplikację Doradca Wilo Google Play

Budynek jednorodzinny, pompa obiegowa

Maksymalny czas pracy pompy: 285 dni = 6840 h / rok

- ogrzewania w sezonie zimowym

- ciepła woda w ciągu roku

Oszczędności energii elektrycznej/rok: 318,78 PLN – 25,26 PLN = + 293,52 PLN/rok

Różnica w kosztach zakupu: - 750 PLN

Czas zwrotu: 2,3 roku

Czas gwarancji na pompy Stratos PICO: 5 lat.

Historic Star-RS 25/6
Wilo-Stratos PICO 25/1-6
Wilo-Stratos PICO 25/1-4
Moc maksymalna zimą:
94 W 16,6 W 17,9 W
Moc minimalna wiosną:
80 W 4,3 W 4,2 W
Roczne zapotrzebowanie na energię

579,6 kWh
46,38 kWh 45,93 kWh
Koszt energii/ rok (0,55zł/kWh)
318,78 PLN 25,51 PLN 25,26 PLN
Koszt pozyskania
0 PLN ~850 PLN ~750 PLN

Analiza LCC

Wykres oszczędności

Analiza rentowności

Ocena rentowności na przestrzeni 10 lat

Rozkład zapotrzebowania na energię w sezonie